מורשת המשפט בישראל

ספרית המשפט העברי

"מורשת המשפט בישראל" מוציאה לאור ספרים רבים במסגרת "ספרית המשפט העברי", המוערכים על ידי רבנים, אנשי אקדמיה, שופטים והקהל הרחב. במרוצת השנים, הפכו ספרים אלו למקור ראשון במעלה לכל המבקש להעמיק בחקר מקורות המשפט העברי ולעמוד על האופן שבו יש ליישם את חוקי ההלכה בימינו.

ספרי מבוא וספרי עזר


 

במסגרת זו, יצאו לאור ספרי מבוא המיועדים להקל על קהל המשפטנים את הכניסה בשעריו של המשפט העברי, וכן ספרי עזר וביבליוגרפיות מקיפות של המשפט העברי.
לפירוט הספרים, לחץ כאן.


מחקרים


 

חוקרי "מורשת המשפט בישראל" הם אנשי מקצוע ראשונים במעלה, והמחקרים המפורסמים ב"ספרית המשפט העברי" מהווים ספרי יסוד לכל מי שמתעניין בזיקתה של המורשת היהודית למציאות חיינו ולאפשרות מימושו של המשפט העברי בימינו. המחקרים עוסקים בנושאים השייכים לכל תחומי המשפט: המשפט הפרטי, המשפט הפלילי והמשפט הציבורי והמנהלי.
לפירוט הספרים, לחץ כאן.


סדרת "חוק לישראל"


 

עניינה של סדרה זו הוא עריכה שיטתית ועדכנית של המשפט העברי כיסוד לחקיקה ולפסיקה על פי סדר חוקי מדינת ישראל. כל ספר מספרי הסדרה מיוחד לאחר מחוקי המדינה, והוא מביא - על סדר סעיפי החוק - את גישתו של המשפט העברי לנושא הנדון באותו הסעיף. בצורה כזו, יכול המשפטן למצוא בקלות את ההתייחסות הרלוונטית של המשפט העברי לכל נושא, על פי מיקומו בחוק, ולגלות כיצד יש ליישם את עקרונות המשפט העברי לשאלות שבפניו.

ייעודו של 'חוק לישראל' הוא הפיכתו של המשפט העברי לשיטת משפט נגישה וישימה לכל מי שיש לו שיח ושיג עם העשייה בתחום המשפט: השופט והדיין, הפרקליט והמחוקק, החוקר והמתלמד.

המגמה להדגיש את זיקתם של העניינים הנידונים ב'חוק לישראל' למציאות ימינו גרמה לעריכת הצעת כל נושא במקביל לסעיפי החוק הנהוג במדינת ישראל בשלהי המאה העשרים.

צעד מהפכני לקראת עצמאות משפטית בארץ הוא חקיקת חוק יסודות המשפט, התש"ם-1980, שביטל את הזיקה לשיטת המשפט האנגלית, ויצר במקומה זיקה חדשה למקורות המשפט העברי.

אמנם חקיקתו של חוק יסודות המשפט לא הביאה עמה בשלב זה את ההזדקקות למקורות המשפט העברי, המתחייבת מהוראותיו. העדר הכשרה מספקת של השופטים והמשפטנים בשיטת המשפט העברי ורתיעה מן העיון במקורות המשפט היהודיים גרמו לכך, שיש שביקשו לפתור שאלות משפטיות על פי שיטות משפט זרות, ולא על פי מקורות המשפט העברי. עם זאת, ברי הדבר כי בעתיד, הקרוב או הרחוק, תיושם שיטת המשפט העברי הלכה למעשה. דבר זה יקרה, כשנשכיל להשתחרר מההשתעבדות לתפישות משפט נכריות, שעדיין אנו כפופים להן בעטיין של נסיבות היסטוריות, שהביאו עלינו לא רק שלטון זרים אלא גם שעבוד רוחני אינטלקטואלי.

Chok l'Yisrael
הסדרה 'חוק לישראל'

ספרי 'חוק לישראל', המציעים את תשובותיו של המשפט העברי לשאלות זמננו, יקדמו את יישומו של המשפט העברי במערכות הפסיקה במדינת ישראל, כמתבקש מחוק יסודות המשפט, על ידי הקלת הגישה למקורות העבריים ואופן הרצאת הדברים. כאמור, החומר מוגש במקביל לחוקי מדינת ישראל כסדרן של הוראת הסעיפים בכל חוק. אבל החיבורים שבסדרה זו אינם עוסקים רק במה שנאמר בהוראות החוק, אלא אף מציעים פתרון למגוון רחב של שאלות שאין להן תשובה בחוק, מתוך הסתמכות על המסורת המשפטית העשירה שלנו, המגלה - לפעמים בצורה מפתיעה - את דרך התמודדות חכמי ישראל עם סוגיות משפטיות המעסיקות את המחוקק, את בתי המשפט ואת פוסקי ההלכה בימינו.

ספרי פרשנות אלה כתובים על ידי מומחים, בהרצאת דברים נוחה ובהירה, כדי שיוכלו השופט והמשפטן בני ימינו לעקוב אחר מהלך הדברים ולהשתמש בהם לפתרון בעיות משפטיות אקטואליות.

האתגר במפעל 'חוק לישראל' אינו רק בהקבלת מערכות המשפט העברי להוראות החוק, ואף לא רק בניסוחם של דברים, שיהיו מובנים לבן זמננו, אלא ביצירה חדשה, מקיפה, הממצה את הספרות המשפטית היהודית לתקופותיה: התלמוד, שהוא היסוד לשיטת המשפט העברי; קבצי הפוסקים דוגמת הרי"ף והרא"ש, הרמב"ם והשולחן ערוך; והאוצר העצום של ספרות השאלות והתשובות, המציעה פתרונות מעשיים שניתנו בבתי הדין של האומה העברית מימים קדומים ועד היום.

Herzog, Chok l'Yisrael
פרופ' נחום רקובר מעניק לנשיא המדינה, חיים הרצוג, את ארבעת הספרים הראשונים בסדרה 'חוק לישראל'

אף על פי שאין מגמתו של 'חוק לישראל' להציע את החומר מן ההיבט המופשט, טבעי הדבר שבירורים עיוניים עולים מתוך הדיונים המעשיים, וממילא אפשר יהיה ללמוד הלכה גם בנושאים חדשים שאינם מפורשים, בבחינת 'יילמד סתום מן המפורש'.

זאת ועוד. מפעל זה יכול לשמש בסיס לחקיקה ישראלית מקורית המבוססת על המקורות והתקדימים המצויים במסורת המשפטית היהודית. מובן הדבר, שספרי 'חוק לישראל' עשויים לסייע לא רק בידי שופטים, משפטנים ומחוקקים, אלא גם בידי פוסקי הלכה היושבים על מידין, שיוכלו להיעזר בחיבורים אלה, כשהם מבקשים למלא את משימתם, שהיא פסיקה המיוסדת על מקורות ההלכה.

בשלבים הראשונים של העשייה בהכנת 'חוק לישראל', נועצנו בגאון הרב יוסף שלום אלישיב שליט"א, חבר בית הדין הגדול לפנים, והצענו לפניו את דרכי העבודה ואת מגמתה. הרב אלישיב בירך על יזמת המפעל, והדגיש במיוחד את התועלת העשויה לצמוח לפוסקים על פי דין תורה, שיוכלו למצוא מעתה את מבוקשם בשאלות המעשיות הסבוכות, ולא ייאלצו לבסס את הכרעתם על שיקול הדעת גרידא, משום שאינם יכולים להתעמק בעצמם בכל נושא ונושא.

מגמת לימוד התורה אינה רק ידיעתן והבנתן של סוגיות התלמוד, אלא אף הכרת המסקנות ההלכתיות הנובעות מן הסוגיות. 'חוק לישראל' יש בו ברכה רבה ללומדי התורה, שיוכלו לדעת כיצד נובעות מסקנות משפטיות מעשיות בחיי יום יום מן הסוגיות התיאורטיות שבתלמוד.

לפירוט הספרים, לחץ כאן.


קבצי הרצאות


 

"מורשת המשפט בישראל" מארגנת כנסים בינלאומיים המוקדשים לתרומתו של המשפט העברי לשיטות המשפט של ימינו. בסיומו של כל כנס נקבצו ההרצאות שנישאו בו לספר.
לפירוט הספרים, לחץ כאן. 

   ספרי מבוא וספרי עזר (לחץ על שם הספר לפירוט נוסף)

 

   מחקרים (לחץ על שם הספר לפירוט נוסף)

 

   סדרת "חוק לישראל" (לחץ על שם הספר לפירוט נוסף)

 

   קבצי הרצאות (לחץ על שם הספר לפירוט נוסף)

 


© מורשת המשפט בישראל

ת"ד 7483
ירושלים 91074
טלפון 026247041

אודותינו | פרסומים | פרסומים חדשים | המשפט העברי בחקיקה | המשפט העברי בפסיקה | השתלמויות | צור קשר

About us | Conferences | Seminars | Library | Contact us