מורשת המשפט בישראל
The Jewish Legal Heritage Society

המשפט העברי בחקיקת הכנסת

בספר זה, שיצא לאור בשני כרכים, הובאו דברים מתוך דיוני הכנסת שעניינם זיקת המשפט העברי לחוקים המוצעים. ייחודו של הספר בהיקף הנושאים המובאים בו, בהשלכה הברורה של מקורות המשפט העברי על המשפט העכשווי, ובאופן שבו מוכיחים הדברים על הרלוונטיות של המשפט העברי לימינו אנו.

נשיא המדינה לשעבר, מר חיים הרצוג ז"ל, כתב את הפתיחה לספר זה.

תוכן הספרים

פתח דבר מאת נשיא המדינה
הקדמה
שער ראשון: המשפט העברי במשפט המדינה
שער שני: חוקה
שער שלישי: רשויות השלטון ומנהל ציבורי
שער רביעי: רשויות מקומיות
שער חמישי: דיני צבא
שער שישי: זכויות האדם
שער שביעי: מעמדו של היחיד
שער שמיני: בתי הדין וסדריהם
שער תשיעי: דיני עונשין
שער עשירי: דיני ממונות
שער אחד-עשר: הליכות מסחר
שער שנים-עשר: דיני עבודה
שער שלושה-עשר: דיני ירושה
שער ארבעה-עשר: חינוך ורווחה
שער חמישה-עשר: איכות הסביבה
שער שישה-עשר: תעבורה

מפתח העניינים
מפתח שמות הנואמים
מפתח החוקים

לדף הראשי | HOME