מורשת המשפט בישראל
The Jewish Legal Heritage Society

מורה דרך במקורות המשפט העברי

עד לחיבורו של הספר 'מורה דרך במקורות המשפט העברי' (ירושלים תשמ"ג; מהדורה מעודכנת - תשנ"ד; 88 עמ'), לא היה בידי המשפטן הישראלי ספר עברי מעין Where to Look for Your Law במשפט העברי. חיבור זה בא למלא את החסר.

ספר זה ייעודו כשמו: הוא נועד לסייע בידי המשפטן להכיר את דרכי השימוש במקורות הקדומים והחדשים ובכלים העומדים לרשותו: איתור החומר שהוא מתעניין בו, ולאחר איתורו הפקת התועלת המירבית מן המקור, ואחר כן בדיקת מקורות קדומים או מאוחרים יותר. כך, למשל, תוארו במורה הדרך שלפנינו דרכי איתור פסק ההלכה בנושא שבסוגיה תלמודית; ומנגד - דרכים למציאת המקורות שהסתמך עליהם מחבר 'שולחן ערוך' בפסקו.

בחיבור זה ניתנה הדעת במיוחד למהדורות החדשות של מקורות המשפט העברי, שהמשפטן בן זמננו עשוי להתמצא בהם בקלות, הן בשל הביאורים החדשים הנלווים למקור הן בשל תרגום המקור ללשון העברית. כמו כן צוינו דרכי השימוש בספרות משפטית מודרנית בתחום המשפט העברי לצד מפתחות ומילונים, ואף פוענחו ראשי תיבות וקיצורים השכיחים בספרות זו, ותרגום לעברית של מרבית הקיצורים וראשי התיבות הארמיים.

כדי להמחיש את דרכי השימוש במקורות המשפט העברי, נבחרו דיני השומרים לשמש דוגמה שבאמצעותה יוכל המעיין ללמוד את שיטת הדיון בנושא זה במקורות העבריים שלב אחר שלב. דיני השומרים יסודם במקרא, ופירוטם ופיתוחם בא בספרות התלמודית. הקורא הולך צעד אחר צעד במקורות אלה, עד שהוא מגיע אל גיבוש פסקי ההלכה בנושא זה ברמב"ם ובשולחן ערוך. לאחר מכן, הובאו דוגמאות מספרי השו"ת ומפסקי דין רבניים.

יתרון נוסף יצמח לו למעיין בדיני השומרים: הוא ייטיב להבין את יסודותיו של חוק השומרים, התשכ"ז-1967, שאימץ מונחים ועקרונות מן המשפט העברי.

בספר מובאים גם תצלומים לדוגמה מספרי העזר להכרת המשפט העברי - כגון התלמוד, הרמב"ם, שולחן ערוך - תוך הסברת מבנה הדף של המקורות. ספר זה, שעוצב בידי אריאל ורדי, זכה בפרס העיצוב המובחר בתחרות הספר הישראלי הנאה לשנת 1985.

הספר הזה משמש כיום גם כספר לימוד בפקולטאות למשפטים בארץ. הספר אף ניתרגם לאנגלית, והוא משמש ספר לימוד בפקולטאות למשפטים באוניברסיטאות שונות בעולם A Guide to the Sources of Jewish Law, Jerusalem 1994, 136 p.

לדף הראשי | HOME