מורשת המשפט בישראל
The Jewish Legal Heritage Society

חוק לישראל: שיתוף נכסים

ספר זה בסדרת "חוק לישראל" עוסק בדיני שותפות בנכסים - מקרקעין ומיטלטלין.
הספר מכיל 346 עמודים.

 

[לתוכן הספר בטקסט מלא, לחץ כאן]

 

תוכן העניינים

סימן א: יחסי השיתוף
    סעיף 27. בעלות משותפת במקרקעין
    סעיף 28. שיעור חלקו של שותף
    סעיף 29. הסכם שיתוף
    סעיף 30. ניהול ושימוש
    סעיף 31. זכותו של שותף יחיד
    סעיף 32. נשיאה בהוצאות
    סעיף 33. תשלום בעד שימוש
    סעיף 34. זכות השותף לעשות בחלקו
    סעיף 35. הזכות לפירות
סימן ב: פירוק השיתוף
    סעיף 37. הזכות לתבוע פירוק השיתוף
    סעיף 38. פירוק על פי הסכם או צו בית משפט
    סעיף 39. פירוק דרך חלוקה
    סעיף 40. פירוק דרך מכירה
    סעיף 41. פירוק במקרים מיוחדים
    סעיף 43. משאלות השותפים
    סעיף 45. שיתוף בזכויות אחרות
סימן ג: בנייה ונטיעה במקרקעין משותפים
    סעיף 46. פירוק השיתוף בשל הקמת מחוברים שלא כדין
סימן ד: מחוברים שבמיצר
    סעיף 49. בעלות ושימוש
    סעיף 50. פירות שנשרו לתחום אחר
    סעיף 51. צמחים הגדלים סמוך למיצר
נספח א: מכתב הגאון הרב זלמן נחמיה גולדברג
נספח ב: מכתב הגאון הרב אשר וייס
מפתחות

לדף הראשי | HOME