מורשת המשפט בישראל
The Jewish Legal Heritage Society

אוצר המשפט - מפעל הביבליוגרפיה של המשפט העברי

מטרתו של מפעל הביבליוגרפיה של המשפט העברי היא רישום מרוכז ושלם של ספרים, מאמרים וכתבים אחרים בתחום המשפט העברי בלשון העברית ובלשונות אחרות.

במסגרת מפעל זה, יצא לאור בשנת תשל"ה הכרך הראשון של 'אוצר המשפט' (ירושלים תשנ"א, 592 עמ'). בספר כ-12,000 ערכים, ובהם החומר שנכתב בתחום זה בעברית עד סוף שנת תשל"ג.
מאז הופעת הכרך הראשון של 'אוצר המשפט', נכתבו מאמרים וחיבורים רבים בתחום המשפט העברי, ועל כן יצא לאור כרך שני של 'אוצר המשפט', בשנת תשנ"א, ובו כ-9,000 ערכים.
בשנת תש"ן, יצא לאור הספר 'ביבליוגרפיה רב לשונית למשפט העברי', The Multi Language Bibliography of Jewish Law, ירושלים תש"ן, 592 עמ', הכולל את החומר שנכתב בלשונות זרות שונות עד סוף שנת 1987, ובו כ-15,000 ערכים.
במקביל, ממשיך "אוצר המשפט" להתעדכן כל העת באתר האינטרנט של "מורשת המשפט בישראל".

הערכים המוצעים ב'אוצר המשפט' מקיפים תחומים רבים ומגוונים בחיי הפרט והכלל, המוסר והחברה, וזאת בשל טבעו של המשפט העברי, החובק בזרועותיו את מערכת החיים כולה. לפיכך יש בספר מגוון ערכים, כגון: דת ומדינה, הגנת הסביבה, הזרעה מלאכותית, הפלה מלאכותית, הריגה מתוך חמלה, זכויות האדם, חנינה, ירושלים, כבוד הבריות, מוסר, ניתוחי מתים, צבא ומלחמה, קראים, תורת המשפט וכיוצא באלה. תשומת לב מיוחדת ניתנת בספר לערכים שיש בהם עניין בימינו. אף ניתנה הדעת למשפט העברי בזיקתו לחוקי מדינת ישראל. עיון בערכי הספר הזה מראה בעליל כי 'ליכא מידי דלא רמיזא באורייתא', כיוון שבכל תחום ונושא יש לו למשפט העברי מה לומר. כל המבקש לבחון נושאים ותחומים אלה ולנסות להחיל את המקורות היהודיים על המציאות של ימינו, ימצא אפוא בספר זה כלי ראוי לתכלית זו.

בחיבור זה נזכרו ספרים ומונוגרפיות, מאמרים וערכים מתוך כתבי עת, קבצים, ספרי יובל, ספרי זיכרון ואנציקלופדיות. צוינו בו גם עבודות גמר ועבודות מחקר, אף אלה שלא נדפסו, וזאת משום התועלת שניתן להפיק מהן. המעוניין יוכל אל נכון להשיגן לעיון בספריות האוניברסיטאיות. מיון הערכים נעשה בסדר שיטתי. עם זאת המטרה הראשונה היא להקל על המעיין במציאת מבוקשו. משום כך, יש שערך המשתייך לתחומים אחדים נרשם בפרקים שונים שעניינם בתחומים אלה. במפתח העניינים שבסוף הספר הובאו גם מושגים שאינם כשמות המדורים.

החומר נערך במדורים השונים בסדר אלפביתי של שמות המחברים. מאמרים שונים של מחבר אחד הובאו לפי זמן פרסומם. תגובות וביקורות על ספרים הובאו בערך של הספר שהם מתייחסים אליו.

'אוצר המשפט' הפך מאז צאתו לאור לכלי עזר ראשון במעלה לשימושם של החכם והמשפטן, החוקר והמחנך, המחוקק, השופט והדיין היושבים על מידין, כל אחד בתחום עיונו ועיסוקו.

ספר זה זיכה את מחברו בפרס ירושלים על שם הרב קוק ז"ל.

התוכן

א. יסודות ההלכה ומהותה
ב. מקורות
ג. המשפט העברי בכללו
ד. המשפט העברי במדינת ישראל
ה. משפט השוואתי
ו. סדרי חברה ושלטון
ז. בתי דין וסדריהם
ח. עדות, ראיות
ט. שטרות (קבצים. נוסחאות)
י. עונשין
יא. מעמדו של היחיד
יב. משפחה. ירושה
יג. נזיקין
יד. קניין וחוזה
טו. מושגים שונים
טז. ספרי שימוש
יז. תולדות חכמים ושיטותיהם

לחץ כאן לראות תוכן מפורט וטקסט מלא

 

לדף הראשי | HOME