מורשת המשפט בישראל
The Jewish Legal Heritage Society

ספר "ערבות" בסדרת "חוק לישראל"

מפתח המקורות

השימוש במפתח: מצא את המקור המבוקש בעזרת רשימת המדורים דלמטה.

ליד המקור רשומים מספרי העמודים שבהם נידון המקור המבוקש.

כדי להגיע לעמוד מסוים בספר, לחץ על מספר העמוד בטבלת המספרים דלמטה.

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

40

39

38

37

36

35

34

33

32

31

30

29

28

27

26

25

24

23

22

21

60

59

58

57

56

55

54

53

52

51

50

49

48

47

46

45

44

43

42

41

80

79

78

77

76

75

74

73

72

71

70

69

68

67

66

65

64

63

62

61

100

99

98

97

96

95

94

93

92

91

90

89

88

87

86

85

84

83

82

81

120

119

118

117

116

115

114

113

112

111

110

109

108

107

106

105

104

103

102

101

140

139

138

137

136

135

134

133

132

131

130

129

128

127

126

125

124

123

122

121

160

159

158

157

156

155

154

153

152

151

150

149

148

147

146

145

144

143

142

141

180

179

178

177

176

175

174

173

172

171

170

169

168

167

166

165

164

163

162

161

200

199

198

197

196

195

194

193

192

191

190

189

188

187

186

185

184

183

182

181

220

219

218

217

216

215

214

213

212

211

210

209

208

207

206

205

204

203

202

201

240

239

238

237

236

235

234

233

232

231

230

229

228

227

226

225

224

223

222

221

260

259

258

257

256

255

254

253

252

251

250

249

248

247

246

245

244

243

242

241

280

279

278

277

276

275

274

273

272

271

270

269

268

267

266

265

264

263

262

261

300

299

298

297

296

295

294

293

292

291

290

289

288

287

286

285

284

283

282

281

320

319

318

317

316

315

314

313

312

311

310

309

308

307

306

305

304

303

302

301

340

339

338

337

336

335

334

333

332

331

330

329

328

327

326

325

324

323

322

321

360

359

358

357

356

355

354

353

352

351

350

349

348

347

346

345

344

343

342

341

380

379

378

377

376

375

374

373

372

371

370

369

368

367

366

365

364

363

362

361

400

399

398

397

396

395

394

393

392

391

390

389

388

387

386

385

384

383

382

381

420

419

418

417

416

415

414

413

412

411

410

409

408

407

406

405

404

403

402

401

440

439

438

437

436

435

434

433

432

431

430

429

428

427

426

425

424

423

422

421

460

459

458

457

456

455

454

453

452

451

450

449

448

447

446

445

444

443

442

441

480

479

478

477

476

475

474

473

472

471

470

469

468

467

466

465

464

463

462

461

500

499

498

497

496

495

494

493

492

491

490

489

488

487

486

485

484

483

482

481

520

519

518

517

516

515

514

513

512

511

510

509

508

507

506

505

504

503

502

501

540

539

538

537

536

535

534

533

532

531

530

529

528

527

526

525

524

523

522

521

560

559

558

557

556

555

554

553

552

551

550

549

548

547

546

545

544

543

542

541

580

579

578

577

576

575

574

573

572

571

570

569

568

567

566

565

564

563

562

561

600

599

598

597

596

595

594

593

592

591

590

589

588

587

586

585

584

583

582

581

620

619

618

617

616

615

614

613

612

611

610

609

608

607

606

605

604

603

602

601

640

639

638

637

636

635

634

633

632

631

630

629

628

627

626

625

624

623

622

621

660

659

658

657

656

655

654

653

652

651

650

649

648

647

646

645

644

643

642

641

680

679

678

677

676

675

674

673

672

671

670

669

668

667

666

665

664

663

662

661

700

699

698

697

696

695

694

693

692

691

690

689

688

687

686

685

684

683

682

681

720

719

718

717

716

715

714

713

712

711

710

709

708

707

706

705

704

703

702

701

735

734

733

732

731

730

729

728

727

726

725

724

723

722

721

מקרא

משנה

תוספתא

מדרשי הלכה ואגדה

תלמוד ירושלמי

תלמוד בבלי

גאונים

ראשונים

אחרונים

לחץ על אחת מן האותיות שלפניך כדי להגיע לשמות ספרי אחרונים המתחילים באותה אות:

כ

י

ט

ח

ז

ו

ה

ד

ג

ב

א

ת

ש

ר

ק

צ

פ

ע

ס

נ

מ

ל

פסקי דין רבניים

חקיקה

פסיקה

ספרים ומאמרים

מקרא
בראשית מב, לז:433 552
-> מג, ח:713
-> מג, ט:431 432
-> מד, לב:432 464
שמות כא, יט:457
דברים טו, ב:514
-> כד, י:241
-> כד, יא:241 626
שמואל א יז, כה:469
-> כד, יא:561
שמואל ב טו:711
ישעיהו לח, יד:431
תהילים לז, כא:123
-> קיט, קכב:431
-> קמד, ח ו-יא:605 672 675
משלי ו, א-ג:436
-> ו, יא:431
-> טו, טז:115
-> כ, טז:39 436
-> כב, כו:39
-> כח, ז:36 271 328

משנה
שביעית י, ב:514

תוספתא
כתובות ד, יד:490 646
-> יב, ו:490
בבא מציעא ה, ח:464 467 499
בבא בתרא יא, ח:253 343 354
-> יא, ט:680

מדרשי הלכה ואגדה
מכילתא, משפטים, פרשה ו:457
בראשית רבה צג, ו:638
שמות רבה מג, ו:635
מדרש תנחומא, תחילת פרשת ויגש:435 545
ילקוט המכירי, משלי, כ, טז:3
ילקוט שמעוני, בראשית, רמז קמט:3
מדרש הגדול, בראשית מג, ט:3 433 435
-> פתיחה לפרשת ויגש:546
מדרש שכל טוב, בראשית מג, ט:241 435 436 439

תלמוד ירושלמי
שביעית י, א:597
מועד קטן, ג, ה:432
כתובות ה, א:503
-> ט, ח:467 637 658
-> יג, ב:82 254
נדרים ד, ג:82 254
קידושין ב, א:89 448 466 467 516 522 523 536
בבא קמא י, ו:676
בבא מציעא ה, ג:80
-> ה, ה:500
שבועות ה, א:709

תלמוד בבלי
שבת צ, א:92
פסחים לא, ב:721
-> מט, ב:493
-> פח, ב:455
יומא פז, א:436
סוכה כו, א:722
מגילה כו, ב:59
יבמות סג, א:486
-> קו, א:486
-> קט, א:39 652
-> קט, ב:92
-> קיג, א:52
-> קיח, ב:52
כתובות יח, ב:454
-> יט, ב:549
-> סד, א:494
-> ע, ב:446 449 469 471
-> עה, א:486
-> עט, ב:677
-> פח, א:199 635
-> צא, ב:685
-> צב, ב:686
-> צה, א:15 600 716
-> צה, ב:365
-> קב, א:134 135 435 438 582
-> קב, ב:469 568 577
-> קז, א:254
-> קט, ב:509
נדרים כז, א:517
-> כט, ב:726
-> לו, ב:448
נזיר כד, ב:13
סוטה לז, ב:458 722
גיטין ד, ב:222
-> יד, א:702
-> כא, א:578
-> כח, ב:722
-> ל, א:462
-> לב, ב:727
-> לה, א:443
-> לז, א:514 658 661
-> מח, ב:99 147
-> מט, ב:148 149 554 563 564 624 630 638
-> נ, א:52 53 54 653
-> נ, ב:482 501
-> נב, ב:443
-> נח, א:503
-> נט, א:690
-> עג, א:274
-> עד, א:400
קידושין ב, א:83 526
-> ה, ב:522
-> ו, ב:531 534 544
-> ז, א:83 84 257 444 499 534 550 733
-> ז, ב:454
-> ח, ב:534 537 561 586
-> כג, ב:256
-> כט, א:496
-> ל, ב:490
-> לב, א:486
-> מו, ב:530
-> מז, א:395
-> מז, ב:544
-> סב, א:473
-> סג, א:529
בבא קמא ד, ב:512
-> ז, ב:147
-> ח, א:629
-> ח, ב:231 597 624 627 695
-> ט, א:669
-> כו, א:462
-> לט, א:22
-> נג, א:512
-> נח, א:264 667 668
-> פז, א:455 734
-> פט, ב:492
-> צב, א:432 433 534
-> צג, א:536
-> צט, ב:469 554 734
-> ק, א:452 453
-> קב, א:682
-> קב, ב:469
-> קד, ב:684
-> קיב, א:607
-> קיב, ב:689
-> קיג, א:225 581 610 636 732
-> קיג, ב:702
-> קיד, א:672
-> קיד, א:718
-> קטו, א:534
-> קטז, א:493
בבא מציעא ג, ב:284 285
-> ה, ב:517
-> י, א:533
-> יג, א:643
-> יד, א:505
-> טו, א:244 334
-> טז, א:59
-> יז, ב:297
-> כג, א:89
-> כד, א:535
-> מז, א:525
-> סב, א :683
-> עא, ב:92 448-446 467 498 639
-> עה, ב:448 499
-> פ, א:206
-> צד, א:441 443 466 538 585
-> צט, א:536
-> קד, א:532 541
-> קח, ב:672
-> קיג, א:652
-> קטו, א:241 242 436 652
-> קיח, א:226
בבא בתרא ה, ב:300 666
-> ט, א:517
-> כא, ב:727
-> כב, ב:8 168
-> כג, א:452
-> לב, ב:254 679 683 705
-> לה, א:280
-> מב, א:441
-> מה, א:605
-> נ, ב:680
-> נב, א:693
-> קז, א:345 349 711
-> קכד, א:711
-> קלט, ב:457
-> קמא, ב:469 490
-> קמט, א:521 689
-> קסז, א:395
-> קסח, א:4
-> קסט, ב:503
-> קעג, ב:3 69 92 95 171 211 213 230 231 433 453 457 459 460 491 526 529 536 565 568 633 638 640 641 648 651 662 719
-> קעד, א:192 213 221 234 296 345 357 365 435 510 546 600 614 628 631 686 718 719
-> קעד, ב:52 53 54 92 254 300 303 304 432 467 564 565 609 663 680 704 705
-> קעה, א:544
-> קעה, ב:110 122 128 134 245 447 512 544 561 577 653
-> קעו, א:245 512 574 655
-> קעו, ב:36 121 132 441-439 453 487 566 568
סנהדרין לא, ב:36 271
-> עב, ב:434 490
-> פא, א:437 469
מכות ג, ב:651
-> ז, א:607 634
-> יא, ב:461
שבועות מ, א:280
-> מא, א:618
-> מה, א:519 612 618
-> מז, א:618
-> מח, א:158 218 634
-> מח, ב:159 218 511 629
עבודה זרה סג, א:30 449
-> סג, ב:83 446 467 519 521
בכורות מח, א:69 345 357 365 432 606 623 624
ערכין ה, א:464
-> טו, ב:455
-> כב, א:564 658
-> כב, ב:689
-> כג, ב:54-52
נידה נה, א:605

גאונים
ר' האי גאון, המקח והממכר, שער יג:530
-> שער יז:440
-> שער כו:245 246 576 579 640
ר' האי גאון, משפטי שבועות, שער שבועת היסת, בתחילתו:566
ר' האי גאון, בטור, חו"מ, קכט, ו:244
-> בנימוקי יוסף, בבא בתרא פג, א:561 573
-> בעיטור, עִסקא, ליד אות קכג:639
הלכות גדולות, הלכות הלוואה:238 302 490 566 642
-> הערות ר"ע הילדסהיימר, הערה 575:11
-> מובא בשו"ת מהר"ם מרוטנבורג (דפוס פראג), סי' תשיא:549
הלכות ראו, הל' ממונות
-> עמ' 217:41 238 616 642
-> עמ' 490:42 575
-> עמ' 218:96
ר' יהודאי גאון
-> ברא"ש ב"ק, פרק א, סי' ו:357 358
ר' נחשון גאון, בטור, חו"מ, קכט, יב:225
-> במגיד משנה, מלווה ולווה, כה, יד:462 463 586
-> בעיטור, ערב, ליד אות יב:464
->-> ליד אות טז:461 563
ר' נסים גאון
-> בפירוש המשניות לרמב"ם, בבא בתרא י, ט, בהערה:575
ר' סעדיה גאון, כללי התלמוד:566
ר' סעדיה גאון, במישרים, נתיב ה:261
-> בצרור הכסף הקצר, דרך א, שער ה:11 261
ר' צמח גאון
-> במגיד משנה, מלווה ולווה, כה, יד:23 461 462
-> בעיטור, ערב, ליד אות ט:225
->-> ליד אות יא:221 635 636 638
->-> ליד אות טז:563
-> בשו"ת הרשב"א, ח"ב, סי' קסב:199
-> בתשובות הגאונים, חמדה גנוזה, סי' לב:464
שאילתות דרב אחאי גאון, שאילתא לא (לג בהוצאת מירסקי):122 133 228 233 237 238 241 434 436 437 576 578 583 624 642
ר' שמואל בר חפני גאון, ס' הערבות והקבלנות (הקדמה ופרקים א-ה, ותוכן הפרקים: ש' אסף, סיני יז, עמ' קלה-קנה; קטע מפרק כח: ג' לייבזון, שנתון המשפט העברי יג עמ' 130-129; פרקים כט-לא: א' גרינבאום, קרית ספר מו עמ' 164-154)
-> הקדמה:431
-> פרק א:431
-> פרק ב:47 112 552
-> פרק ג:48 234
-> פרק ד:211 639 641
-> פרק ה:9 11 13 14 15 72 115 457
-> פרק כ:513
-> פרק כא:664
-> פרק כח:460 463
-> פרק כט:461 463
-> פרק ל:354 365
-> פרק לא:52
ר' שמואל בר חפני גאון
-> פירוש לתורה, בראשית, מג, ט:234
ר' שמואל בר חפני גאון
-> ס' הקניין (מהד' ש' אברמסון, תרביץ יח (תש"ז), עמ' 566:)41 575
תשובות הגאונים (הרכבי), סי' שנ:503 552
תשובות הגאונים, חמדה גנוזה
-> סי' לב:222 240
-> סי' מ:643
-> סי' מא:544 583
תשובות הגאונים הקצרות, סי' מח:508
-> סי' קסב:47 503
-> סי' קסג, בהגהות:458
-> סי' ריג:458
-> סי' שכג:222 240
-> סי' שפה:657
תשובות הגאונים, שערי צדק, ח"ד, שער ו
-> אות ח:726
-> אות יא:508
גאון; גאונים (מובאות)
-> בהגהות הרמ"ך, על הרמב"ם, אישות, יז, ט:487
-> בחי' הריטב"א, בבא בתרא קעג, ב:217 459
-> במאירי, בבא בתרא קעד, א:225
-> בספר מישרים, נתיב ה:11 47 114
->-> נתיב ז:259
-> בעיטור, ערב, ליד אות יב:171 175
-> ברמב"ם, מלווה ולווה, כה, יד:20 22 464-461 476 477 635
->-> כו, יא:9
-> בשו"ת הרשב"א, ח"ב, סימנים כא ו-רפט:221
-> בס' התרומות, שער כח, ח"ב, אות ג:130
->-> שער לה, ח"א, אות ט:454

ראשונים
ר' אביגדור
-> בשו"ת ר' אליהו מזרחי, ח"א, סי' צו:466-464
ר' אברהם בר' יצחק
-> בעליות דרבנו יונה, בבא בתרא קעד, ב:686 705
אגודה, גיטין, סי' פד:55
->-> סי' פו:56
-> בבא קמא, סי' קלח:274
-> בבא בתרא, סי' סז:284
->-> סי' רכז:99 192 198 227 228 238 284 285 345
->-> סי' רל:9 47
אור זרוע (ראה גם: מהר"ח אור זרוע; תשובות אור זרוע ומהר"ם בר' ברוך)
-> ח"א, הל' צדקה, סי' יא:627
->-> סי' תשנב, אות ד:57 487 494
-> בבא קמא, סי' קצ:99 549 661
-> בבא מציעא, סי' רח:60
-> בבא בתרא, סי' רמד:217 227 438 441
->-> סי' רמו:222 234 238 641
->-> סי' רנא:235
->-> סי' רנב:305
->-> סי' רנג:305
->-> סי' רנד:57
->-> סי' רס:127
->-> סי' רסב:710
אור צדיקים (ראה: רמ"ה)
איסור והיתר (ראה: רש"י)
אלברגלוני, ר' יצחק
-> בחי' הרמב"ן, בבא בתרא קעג, ב:215
ר' אליעזר ממיץ
-> באור זרוע, ח"א, סי' תשנב, אות ד:57 495
ר' אפרים
-> במרדכי, בבא קמא, סי' קסט:702
-> בשלטי גבורים, בבא קמא לה, ב:555
רבנו בחיי, פירוש לתורה
-> בראשית מד, לב:700
-> דברים כד, י:242
בית הבחירה, כתובות קא, ב:441 561
->-> קב, א:454 579 652
->-> קט, ב:509
-> גיטין מט, א:630
-> קידושין ז, א:83 523 525 536
->-> ז, א, הערה 526:13
->-> ח, ב, הערה 537:10
-> בבא קמא ח, ב:509 589
->-> מ, ב:661
->-> צג, א:540
-> בבא מציעא יז, א:491 494
-> בבא בתרא לב, ב:262 284 286 667
->-> מז, א:150
->-> קעג, ב:110 215 228 237 440 641
->-> קעד, א:96 225 234 236 301 642
->-> קעד, ב:9 22 23 44 56 196 213 215 225 240 241 262 285 286 298 301 303 304 488 630 650 667 684 689 691 705
->-> קעה, ב:432
->-> קעו, א:93 133 579
->-> קעו, ב:130 575
-> שבועות לז, א:196 199 203 225 349 359 617 620
בעל המאור (ראה: המאור הגדול)
בעלי התוספות, תשובות, סי' יג:275
-> סי' קלד:349
ר' ברוך
-> באור זרוע, בבא בתרא, סי' רנג:305
-> בשו"ת פני משה, ח"ב, סי' לז:672
ר' ברוך מארץ יוון
-> באור זרוע, בבא בתרא, סי' רמו:641
-> בשו"ת מהר"ח אור זרוע, סימן רנ:96
ברונא (ראה: מהר"י ברונא)
ברצלוני, יהודה (ראה: ס' השטרות)
רבנו גרשום, פירוש לתלמוד, בבא בתרא
->-> קעד, א:687 689
->-> קעד, ב:681
->-> קעו, א:246
->-> קעו, ב:132
-> ערכין כג, ב:492
הגהות אשרי
-> בבא קמא, פרק ח, סי' ט:454
->-> פרק ט, סי' טז:554
-> בבא מציעא, פרק ה, סי' נג:498
-> בבא בתרא, פרק י, סי' מא:139 711
->->-> סי' מג:284
->->-> סי' מד:57 488 490
הגהות מיימוניות, על הרמב"ם
-> אישות יז, אות ז:57
->-> כג, אות ט:487
-> מלווה ולווה ב, אות ב:215
->-> ב, אות ז:99
->-> יא, אות ב:725
->-> כב, אות א:192 198 602
->-> כה, אות ב:316
->-> כה, אות ג:139
->-> כה, אות ז:55 56 501
->-> כו, אות ו:285 679
הגהות מרדכי (ראה: מרדכי)
ס' ההשלמה, בבא בתרא, פרק י
-> סי' יג:215 238 303 643
-> סי' טו:432
-> סי' טז:577
וייל (ראה: מהר"י וייל)
זכרון יהודה, סי' ס:225 227 482 484 556
ר' זרחיה הלוי (ראה: המאור הגדול)
חוקות הדיינים, סי' מו:96
-> סי' קז:441
-> סי' קמז:217 218 219
-> סי' קסא:44 99 222 227-225 235 236 239 259 441 476 481 566 575 626 649 704
-> סי' קסח:17
-> סי' רמג:301
-> סי' שלא:229
חזה התנופה, סי' מו:471 570
רבנו חיים, במרדכי, כתובות, סי' שיג:458
ס' החכמה, סי' רסב:609
חכמי אשכנז וצרפת (ראה: תשובות ופסקים מאת חכמי אשכנז וצרפת)
חכמי פרובינציא (ראה: תשובות חכמי פרובינציא)
חכמי צרפת ולותיר (ראה: תשובות חכמי צרפת ולותיר)
רבנו חננאל בר חושיאל
-> בעיטור, מאמר רביעי, אחריות, ליד אות קצה:651
->-> ערב, ליד אות צח:566
-> בר"ן על הרי"ף, קידושין ג, א:520 540
-> ברשב"ם, בבא בתרא קלט, ב:457
-> בשו"ת מהר"ם מרוטנבורג (ד' פראג), סי' תשיא:549
-> בתוס', כתובות פח, א:617
->-> בבא בתרא קעו, א:136
ר' חננאל בר שמואל, פירוש לתלמוד, קידושין ז, א:454 525
ס' חסידים, סי' תרלא:555
טור, יו"ד, קס:84 531
->-> קסח:84
->-> קע:274 279
->-> רכא:86
-> אהע"ז, כט:84
->-> ל, בסופו:536
->-> קב:54 487 490
->-> קכ:446
-> חו"מ, לז, ו:231
->-> לט, יט:410 725
->-> מט, יז:189
->-> ס, ו:432
->-> לט, ה:654
->-> לט, ז:654
->-> עד, א:652
->-> ס, ט:483
->-> עג, טו:325
->-> עז, א:343 623
->-> עז, ב:343
->-> עז, ו:603
->-> עז, ח:511
->-> עז, ט:365 709 716
->-> פא, לה:501
->-> פג, ב:685
->-> צז, כד:241 242
->-> צז, כה:242
->-> צז, נ:243 652
->-> קו, ד:636
->-> קח, לא:220-218
->-> קי, ז:217 218
->-> קי, ח:630
->-> קכו, ג:93 519
->-> קכו, יג:431
->-> קכו, יט:585
->-> קכו, כה:130
->-> קכח, א:663
->-> קכח, ב:670
->-> קכט, א:121 564
->-> קכט, ב:132
->-> קכט, ג:135
->-> קכט, ה:136
->-> קכט, ו:244 245
->-> קכט, ז:245
->-> קכט, ח:211 213 609 611
->-> קכט, ט:202 215
->-> קכט, י:240 241
->-> קכט, יא:225 227 259
->-> קכט, יב:225
->-> קכט, יד:175
->-> קכט, טו:196
->-> קכט, טז:196
->-> קכט, יז:213 239-237
->-> קכט, יח:230
->-> קכט, יט:234 642
->-> קכט, כ:236
->-> קכט, כא:95 99
->-> קכט, כב:96
->-> קכט, כג:550
->-> קכט, כד:232
->-> קכט, כה:101
->-> קל, א:310 311
->-> קל, ב:254 261 264 670
->-> קל, ג:284 285 288
->-> קל, ד:286 287 704
->-> קל, ה:336 337
->-> קל, ו:266
->-> קל, ז:297 300 302
->-> קל, ח:304
->-> קלא, א:55 394
->-> קלא, ב:247 286 727
->-> קלא, ג:324 325 327
->-> קלא, ד:165 327
->-> קלא, ה:107
->-> קלא, ו:117 125
->-> קלא, ז:274
->-> קלא, ח:694
->-> קלא, י:283
->-> קלא, יא:63 64
->-> קלא, יב:458
->-> קלא, יד:44
->-> קלא, יז:385
->-> קלב, א:13
->-> קלב, ב:9
->-> קלב, ג:17
->-> קלב, ד:355 356 709
->-> קלב, ה:291 354 358 709
->-> קלב, ו:365 709 716
->-> קנז, ה:726
->-> קפג, יא:702
->-> קצ, ד:83
->-> רז, יט:407
->-> רז, כד:89 505
->-> שעח, ב:168
->-> תכד, יג:455
יד רמה, בבא בתרא
-> פרק ג, סי' קעח:234 662
-> פרק י, סי' קכה:435 566
->-> סי' קכח:238 649
->-> סי' קל:96 234 642
->-> סי' קלא:96
->-> סי' קלג:264 297 300 302 687 689 699
->-> סי' קלד:284 285 705
->-> סי' קלה:303 305 692 698
->-> סי' קלו:264 310 630
->-> סי' קלט:52 488 564
->-> סי' קמח:431 432
->-> סי' קנא:244 245 247 655
->-> סי' קנד:55 132 135 139 244 394 397 411
ר' יהודה בן הרא"ש (ראה: זכרון יהודה)
ר' יהודה ברצלוני (ראה: ס' השטרות)
ר' יואל הלוי, באור זרוע, בבא בתרא, סי' רנד:57
רבנו יונה (ראה גם: עליות דרבנו יונה)
-> פירוש על משלי, כ, טז:652
רבנו יונה
-> בחוקות הדיינים, סי' קמז:217
-> בטור, חו"מ, קל, ה:337 705
רבנו יונתן מלוניל
-> בשיטה מקובצת, בבא בתרא קעד, ב:55 218 492 495
ר' יוסף הלוי ן' מיגאש, חידושים, בבא בתרא
-> קסז, ב:410
-> קעג, ב:95 238
-> קעו, א:656
ר' יוסף הלוי ן' מיגאש
-> במגיד משנה, מלווה ולווה, כו, ו:303
-> בעיטור, ערב, ליד אות נו:691
ר' יחיאל
-> בתשובות חכמי פרובינציא, חו"מ, סימנים טו ו-יט:515
ר' יעקב
-> בשו"ת מהרי"ק, שורש ז:274 672
ר' יעקב בן יקר
-> בתשובות חכמי צרפת ולותיר, סי' מח:566
ר' יצחק בר מרדכי (ראה גם: קמחי)
-> בתשובות חכמי פרובינציא, חו"מ, סי' יח:515
ר' יקיר-אפרים, במרדכי, בבא קמא, סי' קסט:702
רבנו ירוחם (ראה: ס' מישרים)
ס' הישר (ראה: רבנו תם)
כתוב שם (ראה: ראב"ד)
הלוי (ראה: ר' יואל הלוי; ר' יוסף הלוי)
ס' המאור לר' שמואל תלמיד הרא"ש, אות ה, פרק ד:365
המאור הגדול, על הרי"ף
-> בבא בתרא, פרק י (פא, א):642
->-> פא, ב:218 298 688 689
-> שבועות, פרק ז (לב, א):634
ר' מאיר
-> במגיד משנה, מלווה ולווה יז, ד:219 220
המאירי (ראה: בית הבחירה)
מגיד משנה, על הרמב"ם
-> אישות ד, ד:88 535
->-> יז, ט:54
-> מכירה יא, טז:481
-> שכנים יב, ז:672
-> מלווה ולווה יא, ג:683
->-> יז, ד:219 220
->-> כה, ג:226 228
->-> כה, ד:237 238
->-> כה, ה:236
->-> כה, ו:53 56 123 488 493 497 500 567 642 643
->-> כה, ז:63 64 721
->-> כה, י:345 347 350
->-> כה, יב:386
->-> כה, יג:47 48
->-> כה, יד:19 20 23
->-> כו, א:135
->-> כו, ב:241
->-> כו, ג:148 217 218 225 635
->-> כו, ד:215
->-> כו, ה:98 99 197 198 614
->-> כו, ו:262 263 265 303 663
->-> כו, ז:680
->-> כו, ח:287 337
->-> כו, ט:455
->-> כו, יא:9
מהר"ח אור זרוע, שו"ת
-> סי' נא:43 234
-> סי' נג:47 72
-> סי' קסח:84 92 454 534 543
-> סי' קעט:137 276-273 458 573 575 665 696 723
-> סי' קפ:259 260
-> סי' רמח:234
-> סי' רנ:96 222 227
מהר"י ברונא, שו"ת
-> סי' נז:35 486 570 572 573 622
-> סי' נח:486 572 622
-> סי' רמ:47 60 221 222 224 227 570 609 611 613 647 659
מהר"א, בשו"ת מהר"י ברונא, סי' נח:486 572 622
מהר"י וייל, שו"ת
-> סי' ל:93 137
-> סי' פ:93 105 108 129 165 169 553 564
-> סי' קמח:260
מהרי"ק, שו"ת, שורש ז:672
->-> ענף ד:274 278 279
-> שורש י, ענף יב:677
-> שורש כ:499
-> שורש צא:220
-> שורש קכג:431
-> שורש קלג:557
->-> ענף א:107 108
-> שורש קמ:604
-> שורש קפא:441
->-> ענף ג:515
-> שורש קפב:347 356 378
-> שורש קצג, ענף ז:515
מהרי"ק, שו"ת ופסקים חדשים
-> סי' כז:44 64 441 445 461 568
-> פסקים, סי' נה:475 630 635
מהר"ם מינץ, שו"ת
-> סי' לג:57 134 234 576 584 643 646
-> סי' מד:280
-> סי' עד:682
מהר"ם בר' ברוך מרוטנבורג, שו"ת (לבוב) (ראה גם: תשובות אור זרוע ומהר"ם בר ברוך; תשובות מיימוניות)
-> סי' קיד:137 274 573 575 665 696 723
-> סי' ריח:698
-> סי' ריט:15 192 194 198 616 386 698
-> סי' שסא:70 192 194 198
מהר"ם בר' ברוך מרוטנבורג, שו"ת (פראג)
-> סי' לו:457
->-> סי' לח:12 134 440
->-> סי' קטז:711 714
->-> סי' שנג:192 194 198
->-> סי' שצג:418 498
->-> סי' שצד:60 418
->-> סי' שצט:218 630 686
->-> סי' תצה :273 277-275 279 672
->-> סי' תצו:676
->-> סי' תשיא:133 192 194 198 221 222 234 235 239 349 452 549 573 640
->-> סי' תתטז:548
->-> סי' תתקנו:192 194 198
->-> סי' תתקעז:273 672
->-> סי' תתקצט:84
->-> סי' תתרג:656
מהר"ם בר' ברוך מרוטנבורג, שו"ת (קרימונה)
-> סי' פג:192 194 198
-> סי' קי:711
-> סי' קלט:464
-> סי' קפח:498
-> סי' רג:516
מהר"ם בר' ברוך מרוטנבורג, שערי תשובות (מהד' בלוך)
-> שער א, סי' לח:93
->-> סי' נה:60
->-> סי' סד:274 275 278 279
->-> סי' צא:222 228
-> שער ב, סי' פד:441
->-> סי' קסה:93 94
-> שער ג, סי' קכט:273 672
->-> סי' שסא:47
מהר"ם בר' ברוך מרוטנבורג
-> בהגהות מרדכי, כתובות, סי' רפז:515
-> במישרים, נתיב ג, ח"ח:581
-> במרדכי, בבא קמא, סי' קח:260
->->-> סי' קסח:329
->-> בבא מציעא, סי' שלד:582
->->-> סי' שע:6 515 532
->->-> בבא בתרא, סי' תרנב:187 195 345 603
ס' מישרים, נתיב א, חלק יא:216
-> נתיב ג, חלק ח:581
-> נתיב ה:9 11 47 114 115 133 148 165 171 213 224 225 227 229 236 239 254 261 263 287 288 291 325 336 337 549
-> נתיב ז:259
-> נתיב טו:130
->-> ח"א:59
-> נתיב יט:9
-> נתיב כג, ח"ג:55 56 487 490
->-> ח"ו:15
-> נתיב כז, ח"א:501
מלחמות ה' (ראה: רמב"ן)
ס' מצוות גדול (ראה: סמ"ג)
מרדכי, כתובות, פרק יב, סי' רסג:490
->-> פרק יג, סי' רע:99
->->-> סי' שיג:458
-> בבא קמא, פרק ד, סי' מו:435 437
->-> פ"ו, סי' נח:260
->-> פ"ט, סי' קטו:582 673
->->-> סי' קס:274 676
->->-> סי' קסח:327 329
->->-> סי' קסט:702
-> בבא מציעא, פרק ה, סי' שכז:84 532
->->-> סי' שכח:84
->->-> סי' שלג:60
->->-> סי' שלד:12 93 134 464 498 576 582
->-> פ"ז, סי' שע:6 435 515 519
-> בבא בתרא, פרק י, סי' תרמט:222 239
->-> סי' תרנ:99 227 228 235 547 650
->-> סי' תרנא:57 139
->-> סי' תרנב:125 192 195 198 298 345 352 394 519 603 658
-> סנהדרין, פרק ג, סי' תרפו:566
->-> סי' תשז:517
-> הגהות מרדכי
->-> כתובות, פרק ד, סי' רפז:515
->-> גיטין, פרק ה, סי' תנו:493 494
->->-> סי' תנז:495 496 502
->-> בבא מציעא, פרק ה, סי' תלט:84 531
->->-> פ"ו, סי' תנח:575 576
->-> סנהדרין, פרק ג, סי' תשכא:437
ר' משה בר חסדאי, בשו"ת מהר"ם מרוטנבורג (מהד' רבינוביץ), סי' קיד, ובשו"ת מהר"ח אור זרוע, סי' קעט:137 274 573 575 665 696 723
ר' משה בר טודרוס
-> בחי' הרמב"ן, בבא מציעא עא, ב:543
ר' משה בר' יוסף
-> בהמאור הגדול, שבועות לב, א:634
נימוקי יוסף, על הרי"ף
-> בבא קמא, פרק י (מא, א):672
-> בבא מציעא, פרק ג (יט, א):346 347
->-> פ"ד (כט, א):721
->-> פ"ה (מב, א):499 658
->-> פ"ו (מו, ב):85
->-> פ"ו (מט, ב):623
->-> פ"ח (נו, ב):83
->-> פ"ח (נז, א):87 89 106 534
->-> פ"ט (סח, א):93
->-> פ"ט (ע, א):243
-> בבא בתרא, פרק ג (טז, ב):263 234
->-> פ"ג (כד, א):432 441
->-> פ"ז (נא, א):357
->-> פ"י (פ, א):470
->-> פ"י (פ, ב):199 213 215 221 227 239 662
->-> פ"י (פא, א):8 97 99 100 148 217 218 232 239 628 647
->-> פ"י (פא, ב):54 55 218 264 286 287 302 336 452 495 671
->-> פ"י (פב, א):56 59 491 497
->-> פ"י (פג, א):52 133 135 245 246 487 496 561
-> מכות, פרק א (ג, א):603
נימוקי יוסף, קידושין (לפי דפי התלמוד) ז, א:84 523
->-> ח, ב:87 88 93 106 515 534
->-> יט, א:534
נימוקי תלמיד הרשב"א
-> קידושין ו, ב:84
->-> ז, א:7 93 447 450 486 515 538 567
-> בבא מציעא עא, א:279
רבנו נתנאל
-> במרדכי, בבא קמא, סי' מו:437 471 731 732
-> בהגהות מרדכי, סנהדרין, סי' תשכא:437 471 731 732
סדר תנאים ואמוראים, סי' כו:346
סמ"ג, עשה פב:83 522
-> עשה צג:241
-> עשה צד:9 17 99 133 139 218 222 227 234 236 238 245 254 263 284 285 300 304 438 441 488 490 547 679
ס' העיטור (מהד' ר' מאיר יונה)
-> מאמר שני, קנין, ליד אות סג:567
->-> ליד אות עב:441 565
-> מאמר רביעי, אחריות, ליד אות קצה:651
-> תנאי, יא (לט, א):441
-> ערב, ליד אות ב:238
->-> ליד אות ג:192 194
->-> ליד אות ד:215
->-> ליד אות ה:228
->-> ליד אות ז:202
->-> ליד אות ח:217 227
->-> ליד אות ט:225 638
->-> ליד אות יא:221 635 636
->-> ליד אות יב:175 464
->-> ליד אות טז:563 461
->-> ליד אות כא:641
->-> ליד אות כה:234
->-> ליד אות כט:642
->-> ליד אות ל:234
->-> ליד אות לג:546
->-> ליד אות לח:236
->-> ליד אות לט:234
->-> ליד אות מד:629
->-> ליד אות נו:691
->-> ליד אות סד:297
->-> ליד אות סה:304
->-> ליד אות עב:617
->-> ליד אות עו:218
->-> ליד אות עז:629
->-> ליד אות פב:492
->-> ליד אות פג:56
->-> ליד אות פז:59
->-> ליד אות פח:487
->-> ליד אות צ:245 654
->-> ליד אות צח:565
->-> ליד אות קב:487 581
->-> ליד אות קג:244
->-> ליד אות קד:394 408
->-> ליד אות קו:185 194
->-> ליד אות קי:192 194
->-> ליד אות קיב:198
->-> בסופו:98 195 633 639
-> עִסקא, ליד אות קכג:639
-> שיתוף, ליד אות סח:603
-> שלישות ממון, ליד אות סב:701
-> קידושין, ליד אות נג:534
עליות דרבנו יונה, בבא בתרא לב, ב:284
-> קעד, א:234 551
-> קעד, ב:218 288 335 686
עץ חיים (חזן), כרך ג
-> הלכות שטרות וערבות, פרק ה:99 222
ערוך, ערך שלוף:92
-> ערוך השלם, ערך חנק (ב):561
פסקי ריא"ז (ראה: ריא"ז)
פסקי ריקאנטי (ראה: ריקאנטי)
פסקי תוספות, בבא בתרא, סי' שעו:239
רבנו פרץ, תוספות, בבא מציעא קיב, א:93
צרור הכסף הקצר, דרך א
-> שער ה:9 11 13 99 100 115 148 170 226 227 238 239 261 300 325 336 395 408 462 479 487 494 512 559 575 577 629 636 645 654 680 681 711
-> שער ו:218
-> שער י, אות ד:566
קולון, יוסף (ראה: מהרי"ק)
קורקוזא, יצחק, בטור, יו"ד, קע:279
קיצור פסקי הרא"ש
-> בבא בתרא, פרק י, סי' נא:244
קמחי, ר"י בר מרדכי
-> בכנסת הגדולה, חו"מ, מהד' בתרא, קכט, הגה"ט, אות ג:137
-> בתשובות חכמי פרובינצא, חו"מ, סי' מז:680
רבנו קרשקש, חידושים
-> כתובות קא, ב:561 577
->-> קב, א:654
-> גיטין מט, ב:56-54 58 60 150-148 234 236 496 498 589 634
->-> נ, א:150 487
ראב"ד, השגות על הרי"ף
-> כתובות, פרק ט (מג, א):680
-> גיטין, פרק ה (כד, ב):624
ראב"ד, השגות על הרמב"ם
-> אישות יז, ט:53
-> מלווה ולווה כה, ד:238 649
->-> כה, ו:53
->-> כה, ז:43 64
->-> כה, י:349 351 357
->-> כה, יג:48
->-> כה, יד:19 20 22 23 43
->-> כו, ו:262 264
ראב"ד, כתוב שם, בבא בתרא קעג, ב:217
-> בבא בתרא קעד, א:301 690
ראב"ד, פירוש לסיפרא
-> פרשת בהר, פרשה ה:450 543
ראב"ד, תמים דעים, סי' ג:712
-> סי' קצט:609
ראב"ד, תשובות ופסקים, סי' קכח:543
-> סי' קעב:245
ראב"ד
-> במאור הגדול, בבא בתרא פא, ב:303
-> בנימוקי יוסף, מכות ג, א:603
-> בשיטה מקובצת, בבא בתרא קעד, ב:699
->-> קעו, א:577
ראב"י אב"ד, שו"ת
-> סי' קכב:228 238 239
-> סי' קכג:602 604 615 619
-> סי' קכד:107
-> סי' קסא:395 397 408
-> סי' קסב:602 604
ראבי"ה
-> בהגהות אשר"י, בבא מציעא, פרק ה, סי' נג:498
-> במרדכי, בבא בתרא, פרק י, סי' תרנב:609
-> בתשובות ופסקים מאת חכמי אשכנז וצרפת, סי' קח:57 228 238 650
ראב"ן, קידושין ז, א:451
-> בבא מציעא עא, ב:498 543
-> בבא בתרא קעד, א:234
-> חלק התשובות, סי' סח:297 300 303 688
->-> סי' קד:60 418 498
ראב"ן, באור זרוע, בבא בתרא סי' רנד:57 493 494
רא"ה, בחי' הריטב"א, בבא בתרא קעג, ב:218
רא"ש (ראה גם: קיצור פסקי הרא"ש), פירוש לתלמוד, נדרים מג, א:86 470
רא"ש, פסקים
-> כתובות, פרק ב, סי' ט:621
->-> פרק ה, סי' ד:725
-> גיטין, פרק א, סי' יז:545 610
->-> סי' יט:326
-> קידושין, פרק א, סי' ו:528
->-> סי' י:586 730
->-> סי' יג:88 536 542
->-> סי' טו:468
->-> סי' כה:27 88 113 467
-> בבא קמא, פרק א, סי' ו:357
->-> פרק ב, סי' ו:538
-> בבא מציעא, פרק ה, סי' נג:464
->-> פרק ט, סי' ז:499
->->-> סי' מג:93
-> בבא בתרא, פרק ג, סי' יד:263 284 286 287
->-> פרק י, סי' מ:218 225 227 373 374 438
->->-> סי' מא:99 101 234 237 547
->->-> סי' מב:236
-> מכות, פרק א, סי' יג:609
רא"ש, שו"ת, כלל א, סי' ה:589
-> כלל ו, סי' כט:586
-> כלל יג, סי' ב:461
-> כלל יח, סי' ו:274 283 672
->-> סי' ז:276-274 279
-> כלל סו, סי' ז:501
->-> סי' ט:89 721
-> כלל סח, סי' ט:469
-> כלל סט, סי' ו:566 585
->-> סי' ז:398 504
->-> סי' ט:431
-> כלל עג, סי' ה:124 458 508 559
->-> סי' ז:196
->-> סי' י:74
->-> סי' יג:365 711 717
->-> סי' טז:352
-> כלל עד, סי' ה:667
-> כלל פה, סי' ג:303
-> כלל קא, סי' י:275
-> כלל קד, סי' ו:532
רא"ש, תוספות, גיטין מט, ב:491
-> קידושין טו, א:99 549
-> בבא מציעא צט, א:536
->-> קיב, א:93
רא"ש
בתשובות בעלי התוספות, סי' קלד:349
רז"ה (ראה: המאור הגדול)
ר"י הזקן, במרדכי, כתובות, סי' רע:99
ר"י בר מנחם, במישרים, נתיב ג, ח"ח:581
ריא"ז, פסקים, קידושין, פרק א, הלכה א
-> אות יא:84
-> אות יב:83
ריא"ז
-> בשלטי הגיבורים, בבא בתרא פ, ב:99 647
->-> פא, ב:56
ריב"ן, בשו"ת מהר"ם מרוטנבורג (פראג), סי' תשיא:234
ריב"ש, שו"ת, סי' קט:700
-> סי' רלו:27 458
-> סי' רצט:42
-> סי' שלה:473
-> סי' שנג:224
-> סי' שפד:476
-> סי' תעח:288 335
-> סי' תפג:634
רי"ד, תוספות
-> קידושין ח, ב:450 451 535
רי"ד, פסקים
-> קידושין ז, א:528
ריטב"א, חידושים
-> כתובות ע, ב:27 106 263 469
->-> פה, ב:74
->-> צה, א:159 713
->-> צה, ב:349
->-> קא, ב:6 444 484
->-> קב, א:438 484 584
-> נדרים כז, ב:567
-> קידושין ו, ב:84
->-> ז, א:6 84 442 451 526 585
->-> ח, א:106
->-> ח, ב:87 89 93 522 534
->-> ט, א:534
->-> יט, א:468 534
->-> מד, ב:84
->-> מז, ב:74
->-> מח, א:93
-> בבא מציעא יז, א:490
->-> עג, ב:85
->-> עח, א:585
-> בבא מציעא, החדשים (מהד' הלפרין), סט, ב:84 531 534
->-> עא, ב:84
->-> עג, ב:80 533
->-> צט, א:553
-> בבא בתרא מז, א (מהד' בלוי):231
->-> קעג, ב:20 99 100 217 218 226 227 231 232 239 432 436 438 459 631 632
->-> קעד, א:234 236 301 303
->-> קעד, ב:56 59 264 272 286 288 290 671
->-> קעה, ב:93 136 534
->-> קעו, א:577 655
->-> קעו, ב:93 487 490
-> מכות ז, א:609
-> שבועות מ, ב:441
->-> מח, ב:95 99 219 632 634
-> עבודה זרה סג, א:520 521
ריטב"א, חידושים מכתב יד המיוחסים לו (חידושי הרמ"ה ושיטות קדמונים)
-> גיטין לז, א:652
-> מט, ב:149 150 217
ריטב"א, שו"ת
-> סי' מה:256 257 263 286 288 302-300 304 334
-> סי' קכח:232 640 658
-> סי' קלח:70 184 223 475 510
ריטב"א, בנימוקי יוסף בבא בתרא פא, ב:287 336
רי"ף, הלכות
-> שבת, פרק כד (סו, א):492
-> כתובות, פרק ט (מח, א):620
-> בבא בתרא, פרק י (פא, א):234
->-> סוף פרק י:238
רי"ף, שו"ת (מהד' לייטר)
-> סי' קיד:324
-> סי' קנד:603
-> סי' קנו:216 599
רי"ף
-> בטור, חו"מ, קלא, א:394 403 407
-> בטור, חו"מ, קלא, ה:107
-> במאירי, בבא בתרא קעו, ב:130
-> בצרור הכסף הקצר, דרך א, שער ה:629
-> בשו"ת הרשב"א, ח"ב, סימנים כא ו-רפט:221
-> בשו"ת הרשב"א, ח"ב, סי' ריב:239
ריקאנטי, פסקים, סי' כט:658
-> סי' רצב:57 99 139 238 240 490 546
-> סי' רצג:202 215
-> סי' רצד:246 395 397 408 406
-> סי' שא:202 246 609 611
-> סי' שב:658
-> סי' שז:214
-> סי' שמד:185 186 194 609 611
-> סי' שנג:249
-> סי' תיז:274 677
-> סי' תקנה:662
רמב"ם, יד החזקה
-> אישות ד, ד:88
->-> ה, כא:84 443
->-> ה, כד:529
->-> ה, כה:529
->-> יז, ט:55-53
-> גירושין ב, כ:673
-> נדרים יא, ג:11
-> נזקי ממון ה, א:168
-> מכירה א, ו:83
->-> ו, ט:93
->-> יא, ב:440 479
->-> יא, ד:494
->-> יא, ו:440
->-> יא, יג:488
->-> יא, טו:5 9 440 497 578 710
->-> יא, טז:47 50
->-> יא, כ:481
->-> יט, ג:505
->-> כב, י:54
->-> ל, ג:16
-> זכייה ומתנה ג, ו:568
->-> ו, א:540
->-> ו, כד:533 536
-> שכנים יב, ז:672
-> שכירות א, ד:619
->-> ב, ח:539
-> מלווה ולווה ב, א:459
->-> ג, ז:241 242
->-> יא, ג:245 683
->-> יד, יג:622
->-> טז, ד:93 519
->-> טז, ה:616
->-> יז, ג:218
->-> יז, ד:218 219
->-> כה, א:55 121
->-> כה, ב:133 550 583
->-> כה, ג:190 211 228-226 423 646
->-> כה, ד:230 237 238
->-> כה, ה:234 236
->-> כה, ו:5 53 54 56 123 234 477 486 497 567 568 642 643
->-> כה, ז:8 43 44 53 65-63 568
->-> כה, ח:44 45
->-> כה, ט:346
->-> כה, י:196 345 346 349 351 357
->-> כה, יא:291 294 295
->-> כה, יב:385 386 431
->-> כה, יג:47 50 80
->-> כה, יד:19 20 22 23 43 476
->-> כו, א:135 245 578
->-> כו, ב:240 241
->-> כו, ג:95 148 217 221 222 224 225 635
->-> כו, ד:215
->-> כו, ה:98 99 196 197 423
->-> כו, ו:82 185 254 265-261 300 301 303 304 310 663
->-> כו, ז:284
->-> כו, ח:247 284 286 287 337 682 727
->-> כו, ט:13 24
->-> כו, יא:9
->-> כו, יב:17
-> טוען ונטען ו, ו:540
רמב"ם, ס' המצוות, שורש יד:431
רמב"ם, פירוש המשניות
-> בבא בתרא, י, ט:135 245
->-> שם, הערת ר"י קאפח:575
רמב"ם, שו"ת (מהד' בלאו)
-> סי' שפח:463
-> סי' שצו:503
רמב"ם, שו"ת (פאר הדור), סי' קפא:544
רמב"ן, הלכות נדרים, דף ט, ב:122
רמב"ן, חידושים
-> כתובות קא, ב:441
-> גיטין יג:471
->-> מט, ב:54 150
-> קידושין ח, ב:89-87 256 586
->-> יט, א:468
-> בבא מציעא לד, ב:349
->-> עא, ב:543
->-> עה, ב:533
->-> עו, ב:85
->-> קיב, א:93
-> בבא בתרא מד, א:432 441 447
->-> קסח, א:9 122 461 465
->-> קעג, ב:99 215 218 225 227 238 630 641
->-> קעד, א:298 301
->-> קעד, ב:288 302 684 692
->-> קעו, א:135
->-> קעו, ב:487
-> מכות ג, ב:656 712
->-> ז, א:609
-> עבודה זרה סג, א:520 521
רמב"ן, מלחמות ה'
-> בבא קמא, פרק ד (יח, א):544
-> בבא מציעא, פרק ג (כד, ב):167
-> מכות, פרק א (ג, א):199
רמב"ן, שו"ת המיוחסות לו (ראה: רשב"א)
רמב"ן, תשובות (מהד' שאוועל)
-> סי' כה:325
-> סי' לד:165 170 174 325 327 563 652
-> סי' לה:285 335 683
-> סי' מא:349
-> סי' מט:410
-> סי' סד:445
רמב"ן
-> בחידושי הרשב"א, גיטין מט, ב:231
-> במגיד משנה, אישות, יז, ט:54
-> בס' מישרים, נתיב ה:115
-> בס' התרומות, שער לה, ח"ב, אות ג:337
רמ"ה, שו"ת, סי' שה:601 648
-> סי' שו:672
רמ"ה, בטור, חו"מ, צז, כה:242
-> צז, נ:243
רמ"ך, הגהות על הרמב"ם, אישות, יז, ט:487 490
ר"ן, חידושים
-> גיטין יג, ב:469
->-> מט, ב:56-54 59 60 149 150 233
-> בבא מציעא עא, א:230
->-> עא, ב:698
->-> צח, א:83
->-> צח, ב:541 553
->-> צט, א:86 106 533
->-> קיב, א:93
-> בבא בתרא לב, ב:288
->-> קז, א:351-349
->-> קסח, א:567
-> סנהדרין כד, א:566
-> שבועות לז, א:349
ר"ן, על הרי"ף
-> כתובות, פרק ט (מט, א):248
->-> פרק יב (סא, א):441 442 568 578
-> קידושין, פרק א (ג, א):520 540
->-> (ד, ב):87 106 536
->-> (ה, א):27 80
->-> (ז, ב):27 80 112 113
-> שבועות, פרק ה (יז, א):349 431
->-> פ"ז (לב, א):634
ר"ן, פירוש לתלמוד, נדרים
-> כז, ב:407 517 569
-> כט, ב:726
-> מג, א:86
-> סוף המסכת:621
ר"ן, שו"ת, סי' כט:84 530
ר"ן, בשו"ת שמע אברהם, סי' סח:534
ריקנטי (ראה: ריקאנטי)
רשב"א, חידושים
-> כתובות קב, א:442
-> גיטין לז, א, והמהדיר, בהערה 661:429
->-> מט, ב:54 150 231 491 497 625 643
->-> נ, א:56 213 624 649 718
->-> נ, ב:510
->-> עה, א:503
-> קידושין ה, ב:527
->-> ו, ב:6 84
->-> ז, א:528
->-> ח, ב:88 89 451 527 528 586 730
->-> יט, א:27
-> בבא מציעא לד, ב:345 346 347 356 378
->-> עא, א:230
->-> עא, ב:92 148 529 639
->-> צד, א:441
->-> צד, ב:88
->-> קיח, א:85 538
-> בבא בתרא לב, ב:704
->-> קז, א:345 346
->-> קעג, ב:92 215 219-217 228-225 239 624 625
->-> קעד, א:99 100 148 234 236
->-> קעד, ב:288 303 684
->-> קעו, א:577
-> שבועות מח, ב:219-217
רשב"א, ספר הבתים, בטוב עין, סי' ה:421
-> באהבת דוד, דרוש ג:421
רשב"א, שו"ת
-> ח"א, סי' תתפח:288 337 626 705
->-> סי' תתצב:110 148 177 213 214 236 239
->-> סי' תתקא:108
->-> סי' תתקעג:218 219
->-> סי' אלף ו:449 516
->-> סי' אלף טז:83 85 496 520 552
->-> סי' אלף נ:421 550
->-> סי' אלף נד:395 408
->-> סי' אלף קמח:108 167 458 569
->-> סי' אלף רט:579
->-> סי' אלף ריא:579
->-> סי' אלף רכד:523
-> ח"ב, סי' כא:216 221 225 421 637-635 656
->-> סי' כב:421 423
->-> סי' עז:14
->-> סי' פב:470
->-> סי' פט:48 51
->-> סי' קנח:395 397 403 408
->-> סי' קסא:228
->-> סי' קסב:221 637
->-> סי' ריב:237 239
->-> סי' רלב:715
->-> סי' רפט:221
->-> סי' שד:458 636
->-> סי' שסז:201 203 373
->-> סי' שעז:93
-> ח"ג, סי' ט:248
->-> סי' כא:663
->-> סי' נט:259 260 639 676
->-> סי' ס:567
->-> סי' עה:276 278
->-> סי' רא:264 663
->-> סי' רמב:531
->-> סי' שסא:234 239
->-> סי' שסב:654
->-> סי' שצד:264 663
-> ח"ד, סי' ב:589
->-> סי' רמא:644 659
-> ח"ה, סי' קפט:521 522
-> ח"ו, סי' קח:83 520
-> ח"ז, סי' קיג:499
->-> סי' שטו:543
רשב"א, שו"ת המיוחסות לרמב"ן
-> סי' ט:217 218 303 305 692
-> סי' רכג:92 230 640
-> סי' רכה:610 732
רשב"ם, בבא בתרא לב, ב, ד"ה דפרעתי:238 263
->-> ד"ה והא שטרא:680 704
-> מז, א, ד"ה קבלן:546 547 639 640 699
->-> ד"ה ואמרי:148 213
-> עז, א, ד"ה ה"ג:683 704
-> קלט, ב, ד"ה דיתבא:457
-> קעג, ב, ד"ה מ"ט:221 460 463
->-> ד"ה לא יתבע:217 227 624
->-> ד"ה גמר:7
->-> ד"ה לא שנו:238
-> קעד, א, ד"ה כולן:624
->-> ד"ה תן לו:7 436 448 639 641
->-> ד"ה בר מתן:234
->-> ד"ה רב הונא:302 303 687
-> קעד, ב, ד"ה אינו גובה:680
->-> ד"ה דלהכי:704
->-> ד"ה מצוה:52 494 495 571
-> קעה, ב, ד"ה גובה:245
-> קעו, א, ד"ה פלוני:246
->-> ד"ה חנוק:128
-> קעו, ב, ד"ה ה"ג:654
->-> ד"ה שלא:578
רשב"ש, שו"ת, סי' יג:261
-> סי' לט:217 221 349
-> סי' צט:44 136 577
-> סי' רכה:198 200
-> סי' תמט:47 136
-> סי' תצו:136 261
-> סי' תקט:256 257 260 261 264 265 458 476 573 668
-> סי' תקי:261 698
רש"י, איסור והיתר, סי' קלה:492
רש"י, פירוש לתלמוד, יבמות קט, ב, ד"ה שלציון:92
-> כתובות פו, א, ד"ה פריעת:661
->-> קב, א, ד"ה אליבא:435 584
-> גיטין מט, ב, ד"ה כגון:217
->->-> ד"ה לא משתעבד:496
->->-> ד"ה בקבלן:492 641
->->-> ד"ה אית:564
->-> נ, א, ד"ה כיון:431 435 719
-> קידושין ו, ב:567
->-> ז, א, ד"ה מדין ערב:435 437 439 529
->->-> ד"ה וכן:83
->-> יג, ב, ד"ה לאו:431
-> בבא מציעא עא, ב, ד"ה הוא:529
->-> פ, א, ד"ה תרוייהו:623
-> שבועות מח, א, ד"ה נתחייב:218
-> עבודה זרה סג, ב, ד"ה מדין:534
-> בכורות נ, ב, ד"ה התוקע:581
-> ערכין כג, ב, ד"ה קבלן:492 546 547 641
רש"י, תשובות (מהד' אלפנביין)
-> סי' רלז:394 397 408 570
רש"י, בס' התרומות, שער לה, ח"א, אות כח:117 125
ס' השטרות, לר' יהודה ברצלוני
-> שטר מו:245
-> שטר נד:47
-> שטר נה:642
שיטה לא נודע למי, קידושין
-> ח, ב:534 535
-> יג, ב:658 688
-> יט, א:534
שיטה מקובצת
-> כתובות נד, א:585
->-> ע, ב:27
-> בבא קמא ח, ב:625
->-> צט, ב:554
-> בבא מציעא יז, ב:248
->-> צד, א:441
->-> צד, ב:88
->-> צט, א:541
->-> קיח, א:85 538
-> בבא בתרא לב, ב:284 288
->-> קעג, ב:95
->-> קעד, א:234 551 718
->-> קעד, ב:55 218 288 300 335 492 495 686 699
->-> קעו, א:577 656
שיטה קדמונית, קידושין
-> ח, ב:106 534 535
-> יט, א:468
ר' שלמה בר שמשון
-> בתשובות חכמי צרפת ולותיר, סי' מח:566
ר' שמואל בר' יצחק, תוספות (בתוך "שיטת קדמונים"), קידושין יט, א:468
ר' שמואל בר נטרונאי
-> בהגהות מיימוניות, אישות, כג, אות ט:487
ר' שמואל תלמיד הרא"ש (ראה: המאור)
ר' שמחה, בשו"ת ר' אליהו מזרחי, ח"א, סי' צו:466-464
תוספות, שבת עח, ב, ד"ה ת"ק:619
-> כתובות ט, ב, ד"ה אי:507
->-> מז, א, ד"ה כתב:76
->-> מז, ב, ד"ה שלא:272
->-> פח, א, ד"ה ורבא:617
->-> קב, א, ד"ה כתנאי:584
->->-> ד"ה אליבא:565
-> גיטין לב, א, ד"ה מהו:431
->-> מט, ב, ד"ה בקבלן:492 546
->->-> ד"ה אלא:54 150 548 625 630
->-> נ, א, ד"ה מצוה:55 488
->-> נ, ב, ד"ה יתומין:658
->-> סד, ב, ד"ה שאני:468
->-> סו, א, ד"ה כל:471
-> קידושין ג, ב, ד"ה האב:493
->-> ו, ב, ד"ה דארווח:567
->->-> ד"ה לבר:529
->-> יט, א, ד"ה אומר:27 113 541
-> בבא קמא ח, ב, ד"ה דינא:604
->-> ט, ב, ד"ה ולרבי:541
->-> נח, א, ד"ה אי:254
-> בבא מציעא יג, ב, ד"ה דברי:571
->-> יד, א, ד"ה שעבוד:508
->-> טו, א, ד"ה כגון:654
->-> יז, א, ד"ה הטוען:248 639
->-> כ, א, ד"ה שמע:662
->-> לא, ב, ד"ה אם:666
->-> נא, ב, ד"ה הכא:507
->-> נז, ב, ד"ה לספק:84 451 531 542
->-> עא, ב, ד"ה מצאו:84 450 528 531 540
->-> פ, א, ד"ה אי דוכתא:206 207
->-> קיב, א, ד"ה חוזר:93 94
-> בבא בתרא מו, ב, ד"ה לוקח:640 698
->-> מז, א, ד"ה קבלן:148 231
->-> קעג, ב, ד"ה חסורי:99 222 227 235 236 238 239
->-> קעד, א, ד"ה מקמי:212 217 288
->->-> ד"ה ואם:300 633 702
->-> קעד, ב, ד"ה ואם:297 298 641 689
->-> קעו, א, ד"ה והלכה:136
-> סנהדרין סח, ב, ד"ה קטן:449
-> עבודה זרה סג, א, ד"ה ואינו:516 521 657
->-> סג, ב, ד"ה ואינו:656
->-> סד, א, ד"ה אבל:466
-> מנחות צ, ב, ד"ה מארבע:84
תוספות טוך, קידושין טו, א:99
-> יט, א:468
תלמידי הרשב"א (ראה גם: נימוקי תלמיד הרשב"א)
-> בב"י, חו"מ, שכח, ב:533
רבנו תם, ס' הישר, סי' כו:663
-> סי' תרנו:99 139 213 222 227 235 239-237
רבנו תם, שו"ת, סי' סב:107 125 257 663 696
רבנו תם
-> בשו"ת מהר"ח אור זרוע, סי' קעט:458
-> בתשובות ופסקים מאת חכמי אשכנז וצרפת, סי' קח:274
->-> סי' קט:278
תמים דעים (ראה: ראב"ד)
ס' התרומות
-> שער א, ח"ב, אות ג:243
->-> ח"ג, אות ג:241 242 652
-> שער ד, ח"ה:624
-> שער ו, ח"ד, אות ד:456
-> שער יד, ח"ד:592
->-> אות א:218 219 634
->-> אות ד:217 628
-> שער כ, ח"א:685
->-> ח"ב, אות א:195
-> שער כח, ח"ב, אות ג:130 381
-> שער לג, ח"ד, אות ה:606
-> שער לה, ח"א, אות א:59-56 395 488 490 498 568
->->-> אות ג:486
->->-> אות ד:245
->->-> אות ה:63 64
->->-> אות ו:44
->->-> אות ז:22 462
->->-> אות ח:13 17
->->-> אות ט:9 11
->->-> אות י:132 133
->->-> אות יא:385 386 389
->->-> אות יג:165 171 173
->->-> אות יד:213
->->-> אות טו:196 200 215
->->-> אות טז:240
->->-> אות יז:223
->->-> אות יח:217 218 224 511
->->-> אות כ:238 239
->->-> אות כא:227 228
->->-> אות כב:202 462 609 611
->->-> אות כג:175 176 225
->->-> אות כד:196 464
->->-> אות כה:395 409
->->-> אות כו:196 602 604 611-609 613 619
->->-> אות כז:107
->->-> אות כח:117 125 238 239 241
->->-> אות כט:317
->->-> אות ל:325 327
->->-> אות לא:254 255 261 263 264
->->-> אות לג:99 547 642
->->-> אות לד:234
->->-> אות לה:133 139 233
->->-> אות לו:491
->->-> אות לח:47 50
->->-> אות מ:234 236
->->-> אות מא:10 97 454
->->-> אות מב:13 17
->->-> אות מג:395
->->-> אות מד:195 199 248 325 641 699
->->-> אות מה:254 284 285 310 335 665 682
->->-> אות מו:232 239 626
->-> ח"ב, אות א:300 303 689
->->-> אות ב:298 301 304
->->-> אות ג:335 337 705
->->-> אות ד:255 266 268
->->-> אות ה:135 245 577 653 654
->->-> אות ו:218 219
-> שער מב, ח"א, אות ט:578
-> שער מג, ח"א, אות ו:567
-> שער מד, ח"א, אות ב:291
->->-> אות ג:346 349
->-> ח"ג, אות ג:603
->-> ח"ד:366 367 456
-> שער מו, ח"ד, אות י:185 196 450 454 466 609 647 656
-> שער נ, ח"א, אות ד:595
-> שער סד, ח"א, אות ב:445 483
->-> ח"ב, אות ד:432
-> שער סה, ח"א, אות ב:533
תשב"ץ (דוראן), ח"א, סי' קעא:345
-> ח"ב, סי' קעט:698
->-> סי' רג:524
-> ח"ג, סי' קסב:15 218 631 692
-> ח"ד, החוט המשולש (ראה: אחרונים, מהר"ש צרור; ר"א בן טוואה)
תשובות אור זרוע ומהר"ם בר ברוך, סי' תפ:498
תשובות חכמי פרובינציא, חו"מ
-> סי' טו:441 515
-> סי' יח:515
-> סי' יט:441 515 575 583
-> סי' כ:133 454 476 488 568 575 577
-> סי' כה:84 395 447 727
-> סי' ל:199 195 215 240 603
-> סי' לא:238
-> סי' מז:284 285 666 680 681 696
תשובות חכמי צרפת ולותיר, סי' מח:566 575
-> ליד אות יז:570
-> ליד אות כב:95
-> ליד אות כג:546
-> הערה יז:642
תשובות מיימוניות, משפטים
-> סי' טז:236 238 239
-> סי' סג:349 352
תשובות ופסקים מאת חכמי אשכנז וצרפת
-> סי' ק:274 275 677
-> סי' קח:57 99 139 227 228 238 245 246 274 583 642 650
-> סי' קט:275 278 673 677

אחרונים
אבוטבול, ר' עמור (ראה גם: מנחת העומר)
-> בשו"ת לב מבין, חו"מ, סי' כו:335 336 339 705
אבטליון, ר"מ
-> בשו"ת עין משפט (הלוי), חו"מ, סי' ח:459 617
אבי עזרי, על הרמב"ם
-> מהדורא א, גזילה, ט, ו:505
-> מהדורא ד, מלווה ולווה, כה, י:626 710
-> מהדורא ה, מלווה ולווה, יט, ב:604
אביוב, ר' אהרן, בשו"ת מהרש"ך, ח"ב, סי' רז:509
אבן האזל, על הרמב"ם
-> זכייה, ו, כד:533 536
-> מלווה ולווה, כה, ו:5 443-441 450 452 477 489 568
->-> כה, ז:503
->-> כה, י:351
->-> כו, ו:666
אבן יקרה, שו"ת, ח"ב, סי' כח:553
אבן ישראל, ח"ו, הדרן לבבא בתרא (עמ' קעג):583 646 575
אבן לב (יפה), "הערה" בסוף הספר:525
אבן צור, ר' יעקב
-> בשו"ת מנחת העומר, חו"מ, סי' לז:64 506 507
אבן צור, ר' שלמה
-> בשו"ת יד רמה, חו"מ, סי' יז:35
אבן שוהם, שו"ת, סי' קל:141 543 561 570 573 580 583 586 643 659
אבן שתיה, שו"ת, סי' סז:616
-> סי' עט:80 553
אבני החושן, חו"מ
-> קכט, ס"ק ב:137
->-> ס"ק ד:581
->-> ס"ק ה:654
->-> ס"ק ט:198
-> קל, ס"ק ב:274 314 693
->-> ס"ק ג:262 666
->-> ס"ק ד:684 705
-> קלא, ס"ק א:678
->-> ס"ק ג:283
אבני מילואים, אהע"ז
-> כט, ס"ק ו:541
->-> ס"ק ז:60 523 566
->-> ס"ק י:90 516 648 730 731
->-> ס"ק יד:493
-> ל, ס"ק יב:87 513 535
-> לא, ס"ק כ:347 522 525 527 708
-> לז, ס"ק ג:30 468 517 522 725
->-> ס"ק ה:466 468 541
->-> ס"ק יב:523 544 570
-> ע, ס"ק י, הגהה ד:85 519
-> צג, ס"ק ג:602
-> קכט, ס"ק א:584
אבני משפט, אהע"ז, לא, ס"ק יב:528 708
אבני נזר, שו"ת
-> יו"ד, סי' קמ, אות טו:97
->-> סי' קנא, אות ג:569
->-> סי' קצו:534
->-> סי' קצו, אות ב:677
->-> סי' קצו, אות ד:668
->-> סי' קצו, אות ה:663 701
->-> סי' קצו, אות י:493
->-> סי' קצו, אות יא:533
->-> סי' קצו, אות יג:677
->-> סי' קצו, אות יד:677
->-> סי' קצו, בהגהה:545
-> אהע"ז, סי' תד, אות יב:523
->-> סי' תד, אות יד:60 523
->-> סי' תז:80 139 515 524 640
->-> סי' תח, אות ט:524
->-> סי' תיז:523 534 536 543
-> חו"מ, סי' ב, סוף מחודש א:566
אבני צדק, שו"ת, חו"מ, סי' ט:617 713
אבני שוהם (פרץ)
-> בבא בתרא קעד, ב:691
-> חו"מ, קל, ו:190 221 602 604 608 687
אבני שיש, שו"ת, ח"א
-> סי' לו:220 634
-> סי' סט:195 622
אבקת רוכל, שו"ת, סי' קנד:44 196 479
-> סי' קע:109 557
-> סי' קעא:669 670
אגודות אזוב מדברי, שו"ת, חו"מ
-> סי' טז:566
-> סי' יז:80
אגוזי, ר' דוד
-> בשו"ת בני משה, סי' יד:372 385 386 722
-> בשו"ת בעי חיי, חו"מ, ח"א, סי' סו:510 511 632 634 640
אדמת קודש, שו"ת, ח"א
-> סי' נה:357 366 368
-> סי' סא:167 168 598 600
-> סי' סג:672 675 679 693
-> סי' סד:258
אדני פז, שו"ת, סי' ג:602
אדריבי, ר' יצחק (ראה גם: דברי ריבות)
-> בשו"ת משפטי שמואל, סי' מה:39
אדרת אליהו (קובו), שו"ת
-> סי' י:527
-> סי' יט:22 44 446 476 477 479 503 506 515 568 641 674
-> סי' כ:43 44 444 476 477 483-481 567 568
אדרת אליהו (ריקי), שו"ת
-> סי' י:166 173
-> סי' יח:241 487 552 580 651
-> סי' כב:241
אהבת דוד, דרוש ג:421 512
אהבת עולם, דף פג:463
אהבת ציון (קליין), קידושין ז, א:60 527
אהובי, ר' ישראל, בשונה הלכות, ח"ב, דף ה ע"ב:496
אהל אברהם, שו"ת, סי' עד:110
אהל יהושע, שו"ת, ח"ב, סי' נז:171 259 362 635 646
אהל יעקב, שו"ת, סי' נג:15 48
-> סי' נד:48 483
-> סי' נח:48 500
אהל יצחק, שו"ת, חו"מ
->-> סי' לד:118 119 173 174 417
->-> סי' מג:173 174
->-> סי' סא:109 118 173 174 554 555
->-> סי' עד:15 645
->-> סי' עט:127
-> על הרמב"ם, מלווה ולווה כה, יג:50 118 482
->-> כה, יד:462
->-> כו, ג:222
אהל שם (ברודנא), שו"ת, סי' כ
-> אות א:618 656
-> אות ב:202 609 620 621
-> אות ג:620
-> אות ד:620 621
-> אות ה:614 618 620 621
אהלי יהודה, ערך ערב:8 28 53 56 59 471 489 524 534
אהלי יעקב (מנשה), השמטות, דף קח, ב:470
אהלי יעקב (קשטרו), שו"ת
-> סי' ה:40
-> סי' יז:255 256 276-274 279 282 672 678
-> סי' יח:196
-> סי' קט:15 16 114
-> סי' קטו:625 649
אהלי יצחק, חו"מ, סי' צז:281
אוזן אהרן, ערך ערב, אות כו:593
אולם המשפט, חו"מ, מט, י:190
-> עז, על ש"ך, ס"ק כ:367
-> קי, ג:631
-> קכט, א:541
->-> ב:568
->-> ח:427 605 732 734
->-> טז:662
->-> יח:643
->-> יט:549 624
->-> כא:101 548 549
->-> על סמ"ע, ס"ק כא:655
->-> על ש"ך, ס"ק ב:28
->-> על ש"ך, ס"ק ו:113
->-> על ש"ך, ס"ק יב:62 501
->-> על ש"ך, ס"ק כג:651
->-> על ש"ך, ס"ק לו:644
-> קל, ד:683 706
->-> ו:301 305 692
->-> ז:691 692
->-> על ש"ך, ס"ק א:268 314 671
->-> על ש"ך, ס"ק ד:427 670
-> קלא, א:407
->-> ד:175 595
->-> ו:118 562
->-> ט:505
->-> י:477 730
->-> יד:722
-> קלב, על ש"ך, ס"ק ה:357
אוצר מפרשי התלמוד, בבא מציעא כד ע"א:535
אוצרות השיעורים (פיקארסקי), ח"א, עמ' קנד:647
אור הישר, בבא בתרא קעו, ב:576
אור חדש, קידושין ז, א:527
אור שמח, על הרמב"ם
-> אישות ה, א:543
->-> ה, כב:534 545
-> מכירה יא, ד:494
-> מלווה ולווה כה, ז:503
->-> כה, י:709
->-> כה, יב:722
אורח לחיים, שו"ת, סי' לה:195 198 615
אורח לצדיק, שו"ת, חו"מ, סי' י, בסופו:228 229
אורח מישרים, סי' שסז:374 511 604 630 636 718
אורח משפט (חזן), חו"מ, קכט
-> הגה"ט, אות ב:137 583
-> הגהב"י, אות ג:545
אורח צדיקים (בתוך ס' ארחות חיים), על משלי ו, א:243 646 730
אורי וישעי, סי' קכא:480
אוריין תליתאי (תאומים), שו"ת, סי' פד:124 501 579 584 585 640 656 711 721
אורים גדולים, לימוד קצה:555
-> לימוד רטו:283 672 673
-> לימוד רטז:673
אורים ותומים
-> אורים, קל, ס"ק ב:313
->-> קלא, ס"ק ג:325
-> תומים, לז, ס"ק ז:546 588
->-> לט, ס"ק ב:658 688
->-> מט, ס"ק כא:191 206 602
->-> נ, ס"ק ז:470
->-> ס, ס"ק ה:481
->-> צא, ס"ק ה:543
->-> קח, ס"ק ה:506
->-> קטז, ס"ק א:505
->->-> ס"ק ה:654
->-> קכו, ס"ק ה:93
->->-> ס"ק יא:170 596
->-> קכט, ס"ק א:317
->->-> ס"ק ב:28 167
->->-> ס"ק ג:552
->->-> ס"ק ד:93 139
->->-> ס"ק ה:580 655 659
->->-> ס"ק ו:191
->->-> ס"ק ז:424
->->-> ס"ק ח:200 203 592 618 621
->->-> ס"ק ט:651 657
->->-> ס"ק י:176 602 636
->->-> ס"ק יא:229 435
->->-> ס"ק יג:648
->->-> ס"ק יד:191 198 633
->->-> ס"ק טו:611
->->-> ס"ק טז:203
->->-> ס"ק יז:98 100 101 699
->->-> ס"ק יח:639
->->-> ס"ק יט:232 626 641
->-> קל, ס"ק ב:271
->->-> ס"ק ג:262 665
->->-> ס"ק ד:288
->->-> ס"ק ה:286 290-288 704
->->-> ס"ק ו:704 704
->->-> ס"ק ז:682
->->-> ס"ק ח:641
->->-> ס"ק ט:290 337
->-> קלא, ס"ק א:169 170
->->-> ס"ק ב:328
->->-> ס"ק ה:277 281 313 675
->->-> ס"ק ו:275 673
->->-> ס"ק ז:274 475 506
->->-> ס"ק ח:41 475
->->-> ס"ק ט:459
->->-> ס"ק י:49 481 505
->->-> ס"ק יא:381 496
->-> קלב, ס"ק ב:709
->->-> ס"ק ג:357 358
->->-> ס"ק ד:368
-> קיצור תקפו כהן (נד' אחרי סי' כה), אות כז:480
->-> אות קל:511 608
אושר ירוחם, סי' ס:90 459
איגר (ראה: ר' עקיבא איגר)
איגרא רמה, גיטין נ, א:566
איגרות משה, שו"ת
-> חו"מ, סי' לז:497 553
אייזן, ר' אברהם אביש
-> בשו"ת ישכיל עבדי, ח"ב, חו"מ, סי' ו:464 465 638
איילת השחר, בבא בתרא
-> קעג, ב:324 440 565 628 650
-> קעד, א (ד"ה רשב"ם):216
-> קעד, א, על תוספות (ד"ה מקמי):212 629
אישקאפה, ר' יוסף (ראה גם: ראש יוסף)
-> בשו"ת בעי חיי, חו"מ, ח"א, סי' סו:634
אלגאבה, ר"מ, בטל אורות (בר ג'ויא), עניין "קניין אין כאן", דף כב ע"ד:480
-> דף כה ע"ד:632
אלגזי (ראה: מהרי"ט אלגזי; ר"י אלגזי)
אלגזי, ר' יהודה
-> בבני חיי, חו"מ, קלא, הגהב"י, אות ג:50
אלגזי, ר"ש
-> בשו"ת בעי חיי, חו"מ, ח"ב, סי' ט:556
->-> סי' י:577
-> בשו"ת פני משה, ח"ב, סי' כ:556
->-> סי' כא:562 577
אלה דברי שמואל, שו"ת
-> חו"מ, סי' ד:580 585 617 621
ר' אליהו מזרחי, שו"ת (מהד' תרצ"ח), ח"א, סי' פב:15
-> סי' פג:15
-> סי' צו:464
ר' אליקים, בנו של בעל תיקון סופרים, במקרא סופרים, דף קח ע"ג:603
אלמידה (ראה: ר"י אלמידה)
אלפנדרי, ר' יהודה
-> בשו"ת מוצל מאש, ח"ב, סי' ב:202
אלפסי, ר' מסעוד
-> במשחא דרבותא, ח"ב, חו"מ, סי' יב:559
אלפסי, ר' שלמה
-> במשחא דרבותא, ח"ב, חו"מ, סי' יב:559
אלפסי זוטא, בבא בתרא קעד, א:235
-> קעד, ב:494
אלשיך (ראה: מהר"ם אלשיך)
אם הדרך, על הרמב"ם
-> מכירה א, ו:446 540
אמירה נעימה תניינא, ח"א
-> מאמר פה:345 629
-> מאמר קז, פרח א:569
->-> פרח ג:569 575
->-> פרח ד:631
->-> בסופו:487
אמר יוסף, על הרמב"ם
-> מלווה ולווה כה, י:349 711 716
אמר שלמה, שו"ת
-> סי' יב:28 354 357 470 665
-> סי' יג:28 389-387 471 559 665 667 720 723 727
אמר שמואל, שו"ת
-> חו"מ, סי' יג:40 474
אמרי אפרים, בבא קמא, סי' ב:213
אמרי בינה
-> או"ח, דיני פסח, סי' כב:532
-> חו"מ, דיני דיינים, סי' יז:28 448 449 454 467 487 540
->->-> סי' כא:540
->->-> סי' לו:159
->-> דיני הלוואה, סי' ח:654
->->-> סי' לו:609 622
->->-> סי' עד:521 522
->-> דיני טוען ונטען, סי' יד:5 41 59 90 517 520 553 655
->-> דיני גביית חוב, סי' כז:87 90 513 537
->->-> סי' כט:535
->-> קונטרס הקניינים, סי' ב:79 424 449 499 537 574 730 734
אמרי ברוך, הגהות, חו"מ, עג, על ש"ך ס"ק לד:701
-> חו"מ, רא:581
אמרי יושר, שו"ת
-> ח"א, סי' פו:80 163 172 593 594
->-> סי' קמד:29 472 646
->-> סי' קנד:135 136 141 459 477 581 659 734
-> ח"ב, סי' נה:135 141 441 567
אמרי ירוחם, סי' קלט:453
אמריליו, ר' שלמה
-> בשו"ת כרם שלמה, חו"מ, סי' כז:558
אמת ליעקב (לוריא), דף ע, ב:604
אנג'יל (ראה: ר' ברוך אנג'יל)
אנציקלופדיה תלמודית
-> ע' אודיתא:140 141
-> ע' אין למדים מקודם מתן תורה:432
-> ע' אסמכתא (ב):4 41 142 567 578
-> ע' גרמא בנזקין; גרמי:80 273 455
-> ע' דבר שלא בא לעולם:61 473 500
-> ע' דברי קבלה:437
-> ע' דברים שבלב:563
-> ע' דינא דמלכותא:581 582
-> ע' התחייבות:19 458
-> ע' זכין:560
-> ע' זמן בית דין:226
אריה דבי עילאי, שו"ת
-> חו"מ, סי' א:95 547
ר' אריה לייב מאלין, חידושים
-> ח"א, סי' נח, ענף ז:625 626
ארץ טובה, שו"ת
-> סי' לא, אות ו:185 509 511 609
ארץ צבי (ברודא), אהע"ז, כט, ס"ק ט:566
ארץ צבי (תאומים), שו"ת
-> חו"מ, סי' יד:447 501 570
אשכנזי (ראה: ר' בצלאל אשכנזי)
אשכנזי, רי"ש
-> בשו"ת הגיד מרדכי, חו"מ, סי' ב:625
אשל אברהם (ניימרק), בבא בתרא
-> קעג, ב:438 460 549 550
-> קעד, א:216
-> קעד, ב:56
-> פירות הנושרין, בבא בתרא קעג, ב:440
-> קעו, א:656
-> קעו, ב:578
ר' אשטרוק אבן שאנג'י, שו"ת
-> סי' לח:169 178 179 597
באר הגולה, יו"ד, קע, ס"ק ג:676
-> חו"מ, קכט, ס"ק ח:579
באר היטב, חו"מ, מ, ס"ק ד:579
-> צז, ס"ק יב:572
-> קכט, ס"ק יב:137
->-> ס"ק טו:584
->-> ס"ק יז:245 579
->-> ס"ק כה:652
->-> ס"ק כו:600
-> קל, ס"ק ו:271 272
-> קלא, ס"ק ב:727
-> קלב, ס"ק ח:717
באר חיים, שו"ת, סי' ח:90
באר יצחק, שו"ת, או"ח
-> סי' א, ענף א:520
באר המים, יו"ד
-> סי' לו:465 500 550
-> סי' לח:676
באר מים חיים (ויטאל), שו"ת
-> סי' סא:44 45 555 566 642 643
באר מים חיים (מוצירי), שו"ת, אהע"ז
-> סי' ח:659
-> סי' יח:15
בגדי יום טוב, שו"ת
-> חו"מ, סי' יג:39 48 480 484
בגדי כהונה, שו"ת
-> ח"א, חו"מ, סי' י:15 51 480
בד קודש, על הרמב"ם
-> מלווה ולווה כה, ו:491
בדק הבית (ראה: בית יוסף)
בוטון (ראה: מהר"ם די בוטון)
בוטון, ר' אברהם די
-> בכנסת הגדולה, חו"מ, ס, הגהב"י, אות מז:508
->-> קל, הגה"ט, אות י:285
ב"ח, ביאור לטור, יו"ד, קע:279
-> אהע"ז, קב:56
-> חו"מ, לג, מא:473
->-> לט, יט:410
->-> סט, ט (ד"ה וצ"ע):577
->-> עז, א-ב:431
->-> עז, ט:366
->-> עז, יא:288
->-> קח, לא:632
->-> קכו, ג:543
->-> קכט, ג:108 167 177 185 187 442 467 557 603 607 733
->-> קכט, ו:245
->-> קכט, ט:620 621
->-> קכט, י:241
->-> קכט, יא:228
->-> קכט, טו:194 198
->-> קכט, יט:639
->-> קכט, כ:645
->-> קל, א:313
->-> קל, ב:264 265 666
->-> קל, ד:288 289 680 682 704
->-> קלא, א:408 409 411
->-> קלא, ד:167 168 175
->-> קלא, ו:118
->-> קלא, ז:280
->-> קלא, יא:475
->-> קלא, טו:22 462
->-> קצ, ד:83 521
->-> רז, יח:437 499
ב"ח, הגהות למרדכי, בבא מציעא, סי' שלד:544
ב"ח, הגהות לתלמוד, שבת עח, ב, על תוספות ד"ה ת"ק:619
-> בבא בתרא קעג, ב:238
->-> קעד, ב:564
ב"ח, שו"ת, סי' לא:118 198 562 639
-> סי' לו:285 286 288 290 338 704
-> סי' נ:107 108 570 659
-> סי' קיז:288 338 684
-> סי' קלד:62 195 423 426 731 733
-> סי' קלו:186 187 603 607 733
בחיר חיים, על הרמב"ם, מלווה ולווה פרק כג:437 576
ביטון, ר"א, בשו"ת בני שמואל, סי' ז:480
ביכורי אברהם (עלייאשוב), בחידושיו לבבא בתרא:6 84 468 470 472
ביכורי יוסף (וינר), ח"ב
-> סי' ז, אות יז (עמ' עד):525 528 531
ביכורי שלמה, שו"ת, ח"א
-> יו"ד, סי' כב:50 61 475 481 499 572
-> סי' כג, אות ג:485 577
->-> אות ח:480
-> סי' כד:50 61 481
-> סי' כה, אות ה:480
->-> אות ט:485 584
->-> אות יג:130
->-> אות טו:499
-> סי' כז, אות ב:498
->-> אות ו:130
->-> אות ח:499
->-> אות יב:59
בירדוגו, ר"י
-> בשו"ת מנחת העומר, חו"מ, סי' כא:707
->-> סי' כג:620
בירדוגו, ר' יעקב, בשו"ת לב מבין, חו"מ, סי' כו:705
בירדוגו, ר' רפאל, בשו"ת לב מבין, חו"מ, סי' כו:336
בירור הלכה, כתובות קב, א:578
בית אברהם, שו"ת
-> סי' קה:701
-> סי' קי:629 630
בית אהרן, גיטין מט, ב:492 547
בית אפרים, שו"ת, חו"מ
-> סי' ו:277 669 673 692
-> סי' ט:196 441 610 620
-> סי' יג:75 167 169 173 175 325 328 702 729
-> סי' כא:39
-> סי' לד:36 435 503 506 516 567
בית דוד, שו"ת
-> אהע"ז, סי' לב:478
-> חו"מ, סי' לח:109 120 127 427 555
בית דינו של שלמה, שו"ת
-> חו"מ, סי' ז:451 452
בית הלל (ליבשיץ), לט, א:437 569
בית חדש (ראה: ב"ח)
בית יהודה (יוסקוביץ)
-> פרשת מקץ, סי' טז:436 641
בית יהודה (לנדא)
-> חו"מ, קכט, יט:97 98 546
בית יהודה (עייאש), שו"ת
->-> חו"מ, סי' ל:125 496 640
-> ח"ב (בני יהודה)
->-> סי' מב:158 198 199 220 611 615
->-> סי' פט:127
בית יהודה (ר"י בר ניסן)
-> בבא בתרא קעג, ב:436
בית יוסף, יו"ד, קע:60 498 502
->-> קע (ד"ה ושרי לקבלן):227
-> אהע"ז, צ (סוף ד"ה וכתב המרדכי):15
->-> קב:56
-> חו"מ, כה, מחודש ט:216
->-> לז, מחודש ה:603
->-> לט, יט:408
->-> מב, מחודש ג:644
->-> מג, מחודש טז:248
->-> ס, ט:48 51
->-> סה, מחודש ג:666
->-> סז, מחודש כ:259
->-> עז, ב:196 372
->->-> יא:456
->-> פו, א:549
->-> פז, מחודש א:278
->-> צז, כה:652
->-> קיא, מחודש ט:456
->-> קיג, ד:567
->-> קכו, כה:130
->->-> מחודש ח:93
->-> קכט, א:435
->->-> ב:125
->->-> ו:244 245
->->-> יא:224 228 229
->->-> טז:199
->->-> יט:234
->->-> כב:546
->->-> מחודש א:570
->->-> מחודש ב:395
->->-> מחודש ד:58
->->-> מחודש ו:130 501
->->-> מחודש י:185 186
->->-> מחודש יב:203
->->-> מחודש יג:239 240
->->-> מחודש יד:231
->->-> מחודש טז:148
->->-> מחודש יח:239
->->-> מחודש כ:177
->->-> מחודש כא:83
->->-> מחודש כב:115
->-> קל, ב:114
->->-> ז:264 301 302 671 690
->->-> מחודש ב:715
->-> קלא, יא:64
->->-> טו:462
->->-> טז:721
->->-> יז:386
->->-> מחודש א:274
->-> קלב, ג:457
->-> קעז, מחודש ה:446 589
->-> קפג, מחודש ד:516
->-> קפח, מחודש ד:678
->-> קצ, ד:83
->-> קצה, יא:407
->-> רז, טז (נט ע"ג):567
->->-> יט:142 508
->->-> כד:432 516 540 720
->->-> כו:506
->->-> מחודש כט:515
->-> רמא, מחודש ב:549
->-> שכח, ב:533
->-> שפו, מחודש א:672
->-> שפח, מחודש ה:458
-> בדק הבית, חו"מ, קי, ז:217
->-> קכט, יא:223 227
->-> קכט, מחודש ח:616
->-> קלא, ד:171 173 327
->-> קלא, טו:22
->-> קצ, ד:83
בית יעקב (אסטרין), חו"מ
-> קכט, על ש"ך, ס"ק יב:51
-> קל, א:694 714
-> קלא, ד:175 596 598
בית יעקב (לורברבוים)
-> אהע"ז, ע, ח:82 553 636
בית יעקב (צויזמיר), שו"ת
-> סי' קטז:395 481 516 518 726
בית יצחק, שו"ת
-> יו"ד, ח"ב, סי' א, אות ד (השני):473 501
->-> סי' א, אות יג:616
->-> סי' מו:512 611
-> חו"מ, סי' סה, אות א:64
בית הלוי (הורוביץ), חו"מ
-> קכט, ס"ק א:433 435
-> קכט, בסופו:600
-> קל, ס"ק א:694
-> קל, ס"ק ב:288
בית מאיר, אהע"ז, כט, ב:141
-> נ, ו:730 733
-> ע, ח:81
בית שלמה (אבעל), שער ז, פרק ד
-> בהערות תורת הבית, סעיף ט:533
בית שלמה (חסון), שו"ת, חו"מ
-> סי' ה:135 137 580
-> סי' ו:464 466 562 570
-> סי' ז:480 481
-> סי' כה:357
בית שלמה (סקאלא), שו"ת
-> או"ח, סי' עח, בהגהה:541
-> חו"מ, סי' לו:554
->-> סי' לז:679
->-> סי' לח:198 554
->-> סי' לט:570 585
->-> סי' עב:581
->-> סי' עג:502
->-> סי' עד:499
בית שמואל, אהע"ז
-> ל, ס"ק יח:542
-> נב, ס"ק יג:515
-> צא, ס"ק ט:457
-> קב, ס"ק כ:495
-> קב, ס"ק כא:58
בית שערים (בלום), שו"ת
-> יו"ד, סי' רכ:481 725
בן אריה, הגהות, חו"מ, קכט, יד:647 648
בן יהוידע, בבא בתרא קעג, ב:436
בן לב, יוסף (ראה: מהריב"ל)
בן משה (ראה: מירסקי)
בן פורת יוסף (ברבי), ח"ג
-> סי' סו:551
-> סי' סז:516
בני אברהם, שו"ת, חו"מ
-> סי' מב:483
-> סי' סג:632 644 645
-> סי' עז:632
-> סי' עח:645 716
-> סי' קיב:614 616
-> סי' קיג:602
-> סי' קיד:198 202 304 615 619
בני אהובה, על הרמב"ם
-> אישות ה, כא:523 566
בני חיי, חו"מ
-> קכו, הגה"ט, אות ד:368
-> קלא, הגה"ט, אות א:597
->-> הגה"ט, אות ד:702
->-> הגהב"י, אות ב:278
->-> הגהב"י, אות ג:50 484
-> רמט:716
בני יהודה (ראה: בית יהודה)
בני יעקב, על ס' העיטור, מאמר זמן, דף מב, ג:654
-> שו"ת, סי' יא:107 109 464 556
->-> סי' יג:316 480 485 664 675
בני יצחק, שו"ת, חו"מ, סי' ב:40 169 173 560 597-595 636 700 702
-> סי' ג:283 295 672 673 675 677 679
-> סי' ו:283 673
בני ישחק, ליקוטים (קכו ע"ד):505 508 721
בני משה (מאג'אר), שו"ת
-> מלווה, סי' יא:465 534
בני משה (שלטון), שו"ת
-> סי' יד:323 324 327 359 363 367 372 385 386 699 713
-> ח"ב, סי' לו:50
בני שמואל, סי' ז:49 386 480
-> סי' י:50
-> סי' ל:50
-> סי' ס:50
-> סי' סג:291 293 296 685
בניין דוד, שו"ת
-> סי' כג:127 446 447 454 471
בסאן (ראה: ר' יחיאל בסאן)
בעי חיי, שו"ת, חו"מ
-> ח"א, סי' כו:36
->-> סי' מח:216 708
->-> סי' נב:163 173 174 423 568 604 610
->-> סי' סה:219 220 634
->-> סי' סו:219 220 629 634
->-> סי' סז:99 192 511 606 632 634 640
->-> סי' סח:218 632 634
->-> סי' סט:220
->-> סי' פט:136 174 595
->-> סי' צג:464 640 644 645
->-> סי' קנו:545
->-> סי' קסא:110
->-> סי' קע:110
->-> סי' רטז:490
->-> סי' רכה:277 672 674
->-> סי' רלט:417
-> ח"ב, סי' ב:701
->-> סי' ח:557 562 563 659
->-> סי' ט:556 563
->-> סי' י:134 563 577 586
ר' בצלאל אשכנזי, שו"ת (ראה גם: כללי התלמוד לר' בצלאל אשכנזי)
-> סי' לב:670
ר' ברוך אנג'יל, שו"ת
-> סי' לג:48 480 483 485
בריכות מים, חו"מ, סי' לט:276
-> סי' ס:446
-> סי' קח:118 554
-> סי' קכט (קעב ע"ד):671
ברית אבות (קורייאט), חו"מ
-> סי' קכט:225 637
-> סי' קלא:503
-> דף קכז, ב:423 425 646
ברית אברהם (מפיעטרקוב), שו"ת, חו"מ, סי' כו
-> אות ג:480
-> אות ד:481
ברית יהודה, הלכות ריבית
-> פרק ב, הערה כט:517
-> פרק ט, אות טז:255 664
ברית יעקב, שו"ת, חו"מ
-> סי' צד:138 456 592
-> סי' ק:550 553
-> סי' קיב:187 195 196
ברך יצחק, שו"ת, חו"מ, סי' א:491
-> סי' ג:44 423 426 477 480 487 512 661
ברך משה, שו"ת, סי' כד:163 174 597 598
-> זכרון לראשונים, קכט, טו:664
->-> קכט, על סמ"ע, ס"ק כו (קנ ע"א):600
ברכי יוסף, יו"ד, רנח, ז (נג ע"ד):464
ברכת אברהם (יענר), שו"ת, סי' כח:526 531
ברכת מועדיך לחיים, ח"ב
-> דרוש לחודש טבת (קמח ע"ב):557
ברכת שמעון
-> בבא קמא, סי' ו, אות ב:490 589 639 661
->-> אות ג:90
-> בבא בתרא, סי' מג, אות א:439 625
->-> אות ב:459 477
->-> אות ג:439 537 639 649
גאויזון (ראה: ר"מ גאויזון)
גאויזון, ר' שלמה
-> בשו"ת ר"מ גאויזון, סי' טו:716
גאון יעקב (שפירא), בסוף הספר, אמרי שפר, עמ' קנח:513
גאון צבי (הליר), חו"מ, קכט, א:468
גאוני בתראי, שו"ת, סי' ד:423 733
גאליקו, ר' אלישע
-> בכנסת הגדולה, חו"מ, קכט, הגה"ט, אות לה:576
גבעות עולם, שו"ת
-> סי' כא:127 543 570 583 592
-> סי' כב:609
-> סי' כג:261 265 277 281 282
גבעת פנחס, שו"ת, סי' עד:172 593 733
גור אריה יהודה, שו"ת
-> חו"מ, סי' קכ:442 469
גושפנקא דמלכא, על הרמב"ם
-> מלווה ולווה כה, ט:653 706
גידולי שמואל, בבא מציעא עו, ב:81 85 148 453 468 532
גידולי תרומה, על ס' התרומות
-> שער א, ח"ג, אות ג:651 652
-> שער כ, ח"ב, אות א:611
-> שער כח, ח"ב, אות ג:381 494
-> שער לג, ח"ד, אות ה:606
-> שער לה, ח"א, אות א:488 568
->-> ח"א, אות ג:486
->->-> אות ד:654
->->-> אות ה:64 506
->->-> אות ו:42 44
->->-> אות ז:22 462
->->-> אות ט:11
->->-> אות י:132
->->-> אות יא:386 389 722
->->-> אות יב:482
->->-> אות יג:171 173
->->-> אות טו:196 200
->->-> אות טז:240
->->-> אות יז:223 635
->->-> אות יח:629 630 718
->->-> אות כב:462
->->-> אות כה:409
->->-> אות כו:619
->->-> אות כז:556
->->-> אות כח:562
->->-> אות כט:317
->->-> אות ל:324 327 699
->->-> אות לא:81 255 265-263 665 666 668
->->-> אות לג:547 642
->->-> אות לה:139 233
->->-> אות לו:492
->->-> אות מ:236 646
->->-> אות מא:10
->->-> אות מד:248
->->-> אות מה:680 682
->->-> אות מו:239 626 640
->-> ח"ב, אות א:691
->->-> אות ב, בסופו:301
->->-> אות ג:705
->->-> אות ד:255 268
->->-> אות ה:244 578 653
-> שער מב, ח"א, אות ט:578
-> שער מד, ח"א, אות ג:346
->-> ח"ד:366 367
->-> ח"ד, אות י:602
-> שער סד, ח"א, אות ב:483
גינת ביתן, סי' כה:97 99 198 203 616 698
גינת ורדים, שו"ת, חו"מ
-> כלל ב, סי' א, בסופו:220 687
-> כלל ג, סי' י:281
גלונא, ר' צבי הירש
-> בשו"ת יריעת האוהל, סי' ב:49 50 640
גליון מהרש"א, יו"ד, קס, יד:531
גליוני הש"ס, בבא בתרא קעד, ב:490
גנזי אלימלך, סי' רז (כט, א):540
-> דף כז:540
גנזי חיים, מערכת ע, אות מא:557
-> אות נב:431
-> אות נד:458
הגר"א, ביאור לשו"ע (ראה גם: חכמת אליהו)
-> יו"ד, קס, ס"ק כט:531
->-> ס"ק ל:534
-> חו"מ, מ, ס"ק ב:443
->-> עג, ס"ק לב:322
->->-> ס"ק לג:227
->-> עז, ס"ק יז:346 348 711
->->-> ס"ק יט:685
->->-> ס"ק כ:358
->->-> ס"ק כז:365
->-> צז, ס"ק לז:514 652
->->-> ס"ק לח:242
->->-> ס"ק קא:243
->-> קכט, ס"ק ג:317
->->-> ס"ק ה:553
->->-> ס"ק ו:125
->->-> ס"ק ז:138
->->-> ס"ק י:579
->->-> ס"ק יד:136 578
->->-> ס"ק טז:696
->->-> ס"ק יח:58
->->-> ס"ק יט:653
->->-> ס"ק כא:244
->->-> ס"ק כד:609
->->-> ס"ק כז:626
->->-> ס"ק כח:600
->->-> ס"ק כט:177
->->-> ס"ק לג:636
->->-> ס"ק לד:221
->->-> ס"ק לה:228 435 638
->->-> ס"ק לו:226
->->-> ס"ק לז:175
->->-> ס"ק לח:227
->->-> ס"ק לט:196 614
->->-> ס"ק מה:238
->->-> ס"ק מו:590
->->-> ס"ק מז:612
->->-> ס"ק נא:236
->->-> ס"ק נג:550
->-> קל, ס"ק א:693
->->-> ס"ק ב:693
->->-> ס"ק ג:666
->->-> ס"ק ד:265
->->-> ס"ק ו:264
->->-> ס"ק ז:680
->->-> ס"ק י:682
->->-> ס"ק יד:268
->->-> ס"ק טז:301 302
->-> קלא, ס"ק א:728
->->-> ס"ק ד:171
->->-> ס"ק ה:172 174 598
->->-> ס"ק ו:169
->->-> ס"ק י:118
->->-> ס"ק יג:676
->->-> ס"ק טו:279
->->-> ס"ק טז:280
->->-> ס"ק יז:677
->->-> ס"ק יט:503
->->-> ס"ק כו:481
->-> קפב, ס"ק ו:516
->-> קפג, ס"ק יט:516
->-> רט, ס"ק לב:441
->-> רמג, ס"ק ל:467
הגר"א, ביאור על משלי ו, א:543
-> כב, כז:241
הגר"א, פסקים, חו"מ, עז, ג:711
-> קכט, א:317
-> קכט, טו:611
-> קל, ו:303
-> קלא, ו:563 658
הגר"ח, חידושים, סטנסיל (ראה גם: רבנו חיים הלוי)
-> כתובות, עמ' כז:592 616
-> קידושין ח, ב:536
הגרי"ז, חידושים, ח"ה, עמ' 651:189
-> חידושים על הרמב"ם, מלווה ולווה כו, ב:651
->-> בסוף הספר, במכתבים:529

לדף הראשי | HOME