מורשת המשפט בישראל
The Jewish Legal Heritage Society

ספר "ערבות" בסדרת "חוק לישראל"
מפתח העניינים

השימוש במפתח: מצא את הנושא המבוקש בעזרת טבלת האותיות דלמטה.

ליד הערך רשומים מספרי העמודים שבהם נידון הנושא המבוקש.

כדי להגיע לעמוד מסוים בספר, לחץ על מספר העמוד בטבלת המספרים דלמטה.


לחץ על אחת מן האותיות שלפניך כדי להגיע לערכי המפתח המתחילים באותה אות:

כ

י

ט

ח

ז

ו

ה

ד

ג

ב

א

ת

ש

ר

ק

צ

פ

ע

ס

נ

מ

ל

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

40

39

38

37

36

35

34

33

32

31

30

29

28

27

26

25

24

23

22

21

60

59

58

57

56

55

54

53

52

51

50

49

48

47

46

45

44

43

42

41

80

79

78

77

76

75

74

73

72

71

70

69

68

67

66

65

64

63

62

61

100

99

98

97

96

95

94

93

92

91

90

89

88

87

86

85

84

83

82

81

120

119

118

117

116

115

114

113

112

111

110

109

108

107

106

105

104

103

102

101

140

139

138

137

136

135

134

133

132

131

130

129

128

127

126

125

124

123

122

121

160

159

158

157

156

155

154

153

152

151

150

149

148

147

146

145

144

143

142

141

180

179

178

177

176

175

174

173

172

171

170

169

168

167

166

165

164

163

162

161

200

199

198

197

196

195

194

193

192

191

190

189

188

187

186

185

184

183

182

181

220

219

218

217

216

215

214

213

212

211

210

209

208

207

206

205

204

203

202

201

240

239

238

237

236

235

234

233

232

231

230

229

228

227

226

225

224

223

222

221

260

259

258

257

256

255

254

253

252

251

250

249

248

247

246

245

244

243

242

241

280

279

278

277

276

275

274

273

272

271

270

269

268

267

266

265

264

263

262

261

300

299

298

297

296

295

294

293

292

291

290

289

288

287

286

285

284

283

282

281

320

319

318

317

316

315

314

313

312

311

310

309

308

307

306

305

304

303

302

301

340

339

338

337

336

335

334

333

332

331

330

329

328

327

326

325

324

323

322

321

360

359

358

357

356

355

354

353

352

351

350

349

348

347

346

345

344

343

342

341

380

379

378

377

376

375

374

373

372

371

370

369

368

367

366

365

364

363

362

361

400

399

398

397

396

395

394

393

392

391

390

389

388

387

386

385

384

383

382

381

420

419

418

417

416

415

414

413

412

411

410

409

408

407

406

405

404

403

402

401

440

439

438

437

436

435

434

433

432

431

430

429

428

427

426

425

424

423

422

421

460

459

458

457

456

455

454

453

452

451

450

449

448

447

446

445

444

443

442

441

480

479

478

477

476

475

474

473

472

471

470

469

468

467

466

465

464

463

462

461

500

499

498

497

496

495

494

493

492

491

490

489

488

487

486

485

484

483

482

481

520

519

518

517

516

515

514

513

512

511

510

509

508

507

506

505

504

503

502

501

540

539

538

537

536

535

534

533

532

531

530

529

528

527

526

525

524

523

522

521

560

559

558

557

556

555

554

553

552

551

550

549

548

547

546

545

544

543

542

541

580

579

578

577

576

575

574

573

572

571

570

569

568

567

566

565

564

563

562

561

600

599

598

597

596

595

594

593

592

591

590

589

588

587

586

585

584

583

582

581

620

619

618

617

616

615

614

613

612

611

610

609

608

607

606

605

604

603

602

601

640

639

638

637

636

635

634

633

632

631

630

629

628

627

626

625

624

623

622

621

660

659

658

657

656

655

654

653

652

651

650

649

648

647

646

645

644

643

642

641

680

679

678

677

676

675

674

673

672

671

670

669

668

667

666

665

664

663

662

661

700

699

698

697

696

695

694

693

692

691

690

689

688

687

686

685

684

683

682

681

720

719

718

717

716

715

714

713

712

711

710

709

708

707

706

705

704

703

702

701

735

734

733

732

731

730

729

728

727

726

725

724

723

722

721


אב
-> דעתו של אדם קרובה אצל בנו:490
-> הקנאה לעובר:490
-> חובתו להשיא את בתו:490
-> ערב בעד בנו:565
->-> על כתובה:53 434 493
אבידה
-> חשש אבידה ומציאה, בשטר שמציגו אינו חתום עליו:680
-> לא איכפת לנו אם המוצא יפסיד אותה:492
-> מוצא הדורש ערבות מהמאבד:459
-> מצא שטר חוב, חוששים ללוקח באחריות:505
-> נמצאה במקום האבד:87 535
-> שלטון האוסר על מוצא למסור אבידה לבעליה:459
אבידה מדעת:466 536 541
אבליגע (התחייבות):594
אגב, מכירת חוב בקניין אגב:685
אודיתא (ראה גם: הודאה פיקטיווית):140 141 531 576 726
-> מחייבת יורשים:689
-> קניין סודר עדיף עליה:585
אוהב, מי שערב בעד אוהבו:436
אוואל (סוג ערבות):644 646
אוכל נפש, נטילתו כמשכון:242
אומד, בערבות על חוב שאינו קצוב:48 486
אומדנא:503 540 558
-> בהתחייבות "מדין ערב" כשלא התחייב במפורש:533
-> שהחייב מתכוון לשעבד נכסיו גם לכשימות:718
-> שהערב טעה:119
-> שהערב התכוון להתחייב:110 431
אומן
-> הסכם בין אומנים על סדרי עבודה:517 541
-> לימד אחר אומנות בתנאי שלא יקח את לקוחותיו:518
-> המבקש מאומן לעשות לו חפץ:532
-> שקלקל:554 734
אונאה:62 499 536 626 734
-> בקרקע:502 503
אונס
-> באומן שקלקל:554
-> אונסא כמאן דעביד:657
-> אי נעימות אינה אונס:117-116 436
-> באמירת "ואתחייב לך", בהתחייבות מדין ערב:533
-> בגרימת נזק:562
-> הזמין אחר לדין, והוא עצמו נאנס מלבוא:517
-> בהתחייבות עצמאית:560
-> חייב שהיה אנוס לבקש מן הערב לערוב:311 696
-> חייב שלא היה יכול להודיע לערב שפרע לנושה:695
-> לא שכיח:678
-> "מודעה", לבטל מראש התחייבות הניתנת באונס:72 115 507 512 544 561 628 672
-> במכר:563
-> נושה שלא היה יכול לשלוח "פרוטסט":594
-> נושה שלא היה יכול לתבוע את החייב במועד:169 172 174 657
-> הנעשה לאדם אחר:561
-> בנתינת מתנה:115
-> ערב לגוף, שלא היה יכול להביא את החייב:463
-> ערב על חוב הפגום באונס:73-72 116 425 512
-> ערב שלא היה יכול להודיע לחייב על פירעונו:272
-> ערב שנאנס לפרוע את החוב בלי לקבל קבלה:267
-> ערבות שיש בה מצווה, אנלוגיה לאונס:489
-> ערבות הפגומה באונס:118-115 545 700
-> פיקדון שאבד באונס:201
-> שטר שאבד באונס:622
-> בשניים שהתחייבו:369
אחוי טירפך ואשלם לך:669
אחזוקי אינשי בגנבי לא מחזקינן:507
אחים שחלקו, כלקוחות:711
אחר מתן מעות, מתן ערבות בשלב זה
-> בעד נכרי:465 466
-> דיני הנכרים מורים שאין צריך קניין:696
-> הימנעות מגבייה אינה ויתור:122 720
-> על חוב שאינו קצוב:481
-> חזרת הערב על החייב:666
-> חיוב בלי קניין מטעם גרימת נזק:457
-> חיוב הערב נפרד מן החיוב העיקרי:624
-> חיובו אינו לעצם החוב, אלא לעניין הממון:566
-> חשב שיקבל שכר ולא קיבל:452
-> כשידע שהחייב פטור:424
-> כשכסף של החייב בידי הערב:139-137 435 455 472 485
-> לא ידע שהנושה עשה ויתור:570
-> כשמחל הנושה לחייב לבקשת הערב:93
-> במנהג:136 137 412
-> כשמקבל שכר:141 444 569
-> בנושה שאינו ידוע:30
-> כשנשבע לפרוע:436
-> על אחריות למכר:508
-> בערב שהתחיל לפרוע:142
-> בערב לגוף:463-460 712
-> בערב לערב:724
-> בערב שנתן המחאה לנושה:546
-> בערבות מותנית:43 45
-> עשה הנושה ויתור לאדם אחר ולא לחייב:572
-> פרע הנושה חוב שחב לחייב, בזכות הערב:572
-> הצורך בקניין:12 31 36 43 45 53 55 56 60-58 63 73 106 112 116 142-121 157 282 316 317 377 380 384 386 398 406 411 418 422 425 438 447 459 473 486 487 491 507 508 510 512 515 523 545 552 588 592 594 598 653 657 708 722 733
->-> מדוע הקניין מועיל על אף האסמכתא:122 123 406 437 440 442 452 453 465 488 489 496 504 539 566
-> בצירוף חוב חדש לחוב ישן:130 494 499
-> קבלנות אחר מתן מעות (ראה: קבלנות)
-> בריבוי ערבים:708 714
-> שליחות בערבות זו:472
-> שעת מתן מעות "טכנית":130 381 497 501
אחריות טעות סופר:505 654
-> במיטלטלין:502
אחריות על מכר, ערבות עליה:65-63 458 475 476 481 515 540 588
אי ידיעת הדין:426
אי נעימות אינה אונס:117-116 436
איבה, חשש לה אם יופטר ערב לנכרי:582
איהו דאפסיד אנפשיה:163 167 398
אין אדם חוטא ולא לו:517
אין אדם מוציא דבריו לבטלה:23 423 459 462 464 712
אין אדם מוריש שבועה לבניו:158 218 548 632
אין אדם מקנה דבר שאינו ברשותו:510
אין אדם משים עצמו רשע:659 727
אין אדם נתפס על חברו:674 676
אין אדם פורע תוך זמנו:194 197 199 220 297 300 616 622 651 660 666 679 692 693
אין ברירה:470 471
אין חבים לאדם שלא בפניו:465 472
אין מגיד וחוזר ומגיד:616 659
אין למדים מקודם מתן תורה:433
אין לנו עסק בנסתרות:593
אין ספק מוציא מידי ודאי:193 613
אין עדים חותמים על השטר אלא אם כן נחקרה עדותם בבי"ד:235
אין שליח לדבר עבירה:446 448 449 539 589
אינו יודע בטיב משא ומתן:11
איני יודע אם נתחייבתי לך, אם פרעתיך:195-193 198 205-203 269 270 284 501 598 606 615-609 621-619 656 657 694 732
-> כשלא היה יכול לדעת:613 615 616
אינפלציה, ירידת ערך הכסף מחמתה:498
איסור (ראה: חוזה אסור)
איסור הנאה (ראה: נדר)
-> אמירה לנכרי לתיתו לאחר:532
איסורא מממונא לא ילפינן:524
איסלאם, דין מוסלמי:455 459 698 713
אישיות משפטית:12
אישנאס:586
אלימות
-> חייב אלים
->-> גבייה מלקוחות:618
->-> זכות הנושה לגבות מן הערב מיד:178 185 214 215 224 230-227 335 435 514 602 605 612 618 635 695
->-> חשש הנושה מהתנקמות עתידית של החייב:638
->-> נושה שסמך על ערבות מאימת החייב האלים:117
->-> הערב מעדיף שהנושה יתבע את החייב ולא שהערב יתבענו:168
-> חשש שאלים יתנקם באדם ע"י ערבות בעדו:665
-> לוקח אלים, לעניין גבייה מן הערב:627
-> נושה אלים, המעכב תביעתו מן החייב נגד רצון הערב:702
-> ערב אלים, בריבוי ערבים:349
אלמנה, איסור לקיחת משכון ממנה:242
אלעקד:678
אם, ערבותה בעד בנה, על כתובה:54
אם אוביר ולא אעביד:519 532 541
"אם אינו עניין", כלל פרשנות:436
אמירה לגבוה כמסירה להדיוט:461 496 726
אמתלא, שנותן ערב:173
אנגליה, דין אנגלי:74 353 355
אנן סהדי:442
אסמכתא (ראה גם: בי"ד חשוב; מעכשו; קניין)
-> בגיזום:518
-> דחייתה
->-> כשההתחייבות ניתנת בבי"ד:576
->-> מכוח הנאת ממון:142 478 585
->-> מכוח סיטומתא, מנהג:581 733
->-> מכוח שבועה:475
->-> מכוח שטר:578 672
->-> מכוח תקיעת כף:462
->-> שטר שכתוב בו: "בלי אסמכתא":577
-> הגדרת החסרון באסמכתא:440 441 575 648 649
->-> החסרון הוא שהחיוב עתידי:436 639
-> בהתחייבות חייב לשפות ערב על נזקים:672
-> בהתחייבות רגילה:41
-> בזכות הערב לחזור על החייב:255
-> חוב שיש אסמכתא לגבי חלקו:126 494 499 501 574 721
-> במחילה:142
-> בנכרי:433
-> ערב על חוב שיש בו אסמכתא:72 421 426 477
-> בערבות, האסמכתא היסודית שבה:6-4 8 78 106 239 422 440-438 444 452 453 506
->-> אחר מתן מעות:122
->-> האסמכתא בה קלושה:112 497 578 581
->-> בנקאית:12 13 415 561
->-> לגוף:20 459 460
->-> חשב הערב שסכום החוב קטן מכפי שהוא:622
->-> כשכסף של החייב בידי הערב:138
->-> כשלא היו לחייב נכסים בעת יצירת החיוב:564
->-> לנושה שאינו ידוע:469
->-> מותנית, אסמכתא כפולה:22 46-42 505 734
->-> כשהנושה אינו יודע על הערבות:112
->-> על אחריות במכירה:65-63
->-> על חיוב מותנה:21 40 41
->-> על חיוב שאינו קצוב:482
-> צדקה אין בה אסמכתא:468
-> בקבלנות:10 29 50 55 59 60 139 140 232 233 237 409 418 434 436 437 445 452 454 478 485 493 504 524 583 649 721
-> קונה, לר' יוסי:4 438
-> בריבוי מתחייבים:369
-> תולה בדעת אחרים:122 461
אסמכתא (כלל פרשנות):433 436 438 439 443
אפוטרופוס:10 575 629 687 689 695
אפוכי מטרתא למה לי:77 713 717
אפותיקי:350
-> עשה שדהו אפותיקי לחוב של אחר:487
ארכה
-> אפשרות לחזור אחרי עשיית קניין סודר:411
-> "כל זמן שעסוקים באותו עניין":411
-> שנתן הנושה לחייב:176-165 417 511
-> שלושים יום הניתנים לחייב לפרוע:240 651 700
-> שלושים יום הניתנים לערב לפרוע:240 241 657
ארץ ישראל
-> כפיית איש את אשתו לעלות לא"י:458
-> ישראל ערבים זה בזה, בא"י:574
אשה
-> חיובה במצוות פרו ורבו:494
-> נשים אינן יודעות הלכה:646
-> פנויה שלוותה או ערבה ונישאה:16
-> רוצה להינשא כדי שיהיה לה "חוטרא לידא":494
אשה נשואה (ראה: אשת איש)
אשת איש
-> בעל המוציא הוצאות על נכסי אשתו:677
-> הזיקה:455
-> כתבה אחריות לקונה נכס מבעלה:503
-> לוותה:24
->-> ובעלה ביקש מאחר לערוב:256
->-> עם בעלה:456
-> מה שקנתה אשה קנה בעלה:13 14 256
-> מוכר שדה וערב אחטר שתכתוב אשת המוכר שטר הסכמה:458 508
-> מכירת קרקע המשועבדת לכתובה:456
-> המפרנס אשת אחר:519
->-> שבעלה אסר עליה הנאתו:449
-> המשתמשת בכסף שלווה בעלה נעשית ערבה בעדו:592
-> הנושאת ונותנת בתוך הבית:14 456
-> הנותן לה מתנה:456
-> עיניך נתת בגירושין ובמיתה:456
-> ערבה:13 97
->-> בעד בעלה:178 249 455 567 583 692 701
->-> כנושא ונותן ביד:97
->-> כקבלנית:456
-> ערבות בעדה:24 426 511 734
אתם עדי (ראה: התחייבות רגילה, יצירתה)
"באים כאחד" בגט:446
בזבוז נכסים (ראה: חייב המבזבז את נכסיו)
"בטוח הוא":107 108 452 453 469 502 555-553 558 563 564 567
בטלה דעתו אצל כל אדם:506
ביטוח:415 503 536 585
ביטוי (ראה: לשון)
ביטול הערבות (ראה: חזרת הערב מערבותו)
ביטול שליחות:447 727
בינונית, תשלומין מקרקע בינונית
-> בהתחייבות "מדין ערב":81
-> בחוב רגיל:350
-> בערב:151-147 453
->-> שביקש את החוב במקום החייב:102
->-> נושא ונותן ביד:99
-> בפירעון חייב לערב:259
בית דין (ראה גם: טענה, קם דינא)
-> אין דנים בערב שבת:462
-> אינו נזקק לפחות מפרוטה:510
-> אישורו, תנאי לתוקף קבלה שנותן הנושה לערב:280
-> הודעה לנתבע המצוי בחוץ לארץ:197 225
-> חובתו להודיע לערב אחר מתן מעות שבא לשלם, שהוא פטור:577 586
-> "חייב אתה ליתן לו":643
-> החסר כוח כפייה:133
-> חשש לטעות בי"ד:662
-> טועה:713
-> בטענת להד"ם, אין בי"ד מתייחס לתביעה כלל:606 608
-> יושב בימים שני וחמישי:225
-> יש להימנע מלהטריחו:636
-> כפיית בי"ד ערב לפרוע, הפירעון מתפרסם:302
-> מינה אדם לטפל בנכסי נעדר:575
-> מעשה בי"ד:660
-> המתחייב בבי"ד אינו צריך לעשות קניין:575
-> נושה שמת אחר שמת החייב, וגבה בי"ד מיורשי החייב:632
-> סמכויות ביצוע בגלות:637
-> שערב:134
-> ערב המבקש מבי"ד לפטרו, כשהחייב מבזבז נכסיו:700
-> ערב הפורע בשליחותו:302
-> ערבות לו:26 134-132 412 441-439 447 453 476 523 527 530 538 569
->-> בחוב שנשמט:514
->-> בערב בעד נכרי:465
->-> שעבוד נכסי הערב:244
-> קיום בי"ד בשטר:200 687
-> רצון להימנע מהליכים משפטיים:262 263
בית דין חשוב, קניין בו מבטל אסמכתא:23 44 47 437 480 504 576 728 733 734
-> לעניין חזרת הערב מערבותו:407 408
בית סוהר (ראה: מאסר)
בכור, נותן פי שניים בפירעון חוב אביו:711
בל תשחית:534
בן הערב בעד אביו החייב:220 434 454 560
-> טען שערב רק משום מצוות כיבוד אב:486
-> על כתובת אביו:490 491
בן הערב לאביו הנושה, באונס:116 117
בנימין, ערבות יהודה עליו (ראה: יהודה)
בנק
-> מנהל שהבטיח ללקוח להודיע לו לפני התמוטטות:462
-> ערבות בנקאית:12 13 415 561 733
"בעד", "ל", "על" - מלות קישור המשמשות בערבות:431
בעל ואשתו
-> לוו:13 456
-> ערבו:13
בעלי זרוע, מצויים בעלי זרוע ליפול:597 626
בקשת החייב את הערבות (ראה: חזרת הערב על החייב)
ברי ושמא, בטענות:555 608 610 617
בריחה (ראה גם: חוץ לארץ)
-> חייב שברח ולכן גבה הנושה מן הערב:276
-> סרבנות דין ובריחה אחרת:635
ברירה:470 471
גאונים
-> שיטתם שהחסרון באסמכתא הוא שהחיוב עתידי:441
-> שיטתם בערבות על חוב שאינו קצוב:482-480
-> תקנות הגאונים:618 619 634 658
גביית חוב
-> זכות קדימה לנושה מוקדם:571
-> מן הערב:249-240
גוי (ראה: נכרי)
גוף (ראה: ערבות לגוף)
גזילה (ראה גם: גניבה)
-> גוזל על מנת לשלם:540
-> הלווה במטרה שהערב ישלם, איסורו:565
-> נגזלה שדהו של החייב, חיוב הערב:626
->-> והערב טוען להיפטר משום שהנושה לא תבע את החייב במועד:597
-> קנה שדה ונמצאת גזולה:503 508
-> קשה גזל הנאכל:631
גזירת הכתוב
-> אין אונאה בקרקע:502
-> מקור לחיוב ערב (ראה: דרשות)
גט
-> המבטיח כסף לאשתו אם תסכים לקבל גט:517
-> "לשמה":447 559
-> שליחי הבעל לכתוב גט:446
גילוי דעת מראש, כתנאי:119
גילוי מילתא:44
ג'ירו:552
גלגול שבועה:202 618 620 621
"גמילות חסד", מונח להלוואה:722
גמירת דעת (ראה: אסמכתא; הנאת האמון)
-> בנושה שאינו ידוע:27
גניבה (ראה גם: גזילה)
-> האומר לאחר "גנוב ואשלם לך אם תינזק":446 539 540 589
-> אחזוקי אינשי בגנבי לא מחזקינן:507
-> בא במחתרת, לעניין יחסי אב-בן:434 490
-> גנב ששוחרר ממאסר מחמת מחילת הנגנב:545
-> נגנב הכסף מן הלווה מיד כשקיבלו:542
גרימת נזק (ראה גם: גרמא; נזק)
-> באונס:562
-> איסורה:8 168 403 452 673 674 679 727
-> אשה שביטלה שידוך:533
-> בלי כוונה ובלי רשלנות:455
-> בבקשה מאחר למסור כסף:85
-> גרם נזק ונהנה מחסרון האחר:538
-> חיוב יורשי המזיק:563 679
-> בחייב המשתמש בשטר לחוב חדש:474
-> יסוד להפסד ערב שהשאיר שטר חוב ביד הנושה:671
-> יסוד לזכות הערב לחזור על החייב:663
-> יסוד לחיוב ב"זרוק מנה לים":536
-> יסוד לחיוב החייב בפיצוי על הוצאות הערב:273 672 679
-> יסוד לחיוב ערב:8 46 443 445 468 471 487 489 504 524 625
->-> אחר מתן מעות:568 573
->-> כשהנושה הוכרח להלוות על סמך הערבות אך לא הייתה לערב הנאת האמון:117 563
->-> לנושה שאינו ידוע:469
->-> על אחריות למכר:503
->-> בערב לערב:723
->-> בערבות שאינה ברורה:557
->-> בערבות באונס:560
-> במחדל:726
-> במצג שווא, שאפשר לסמוך על החייב ("בטוח הוא"):106 107 553 558 727
-> נושה שגרם לאי פירעון החיוב העיקרי או לפקיעת ערובות:163 168 172 174 363 390 596 597
-> ערב שחזר בו:393 405-402 726 727
-> שורף שטר חוב של אחר:727
-> שותף שלא רצה לבנות קיר בין שני חצרות, ובא גנב:726
גרמא, גרמי:8 163 273 275 364 405 449 452 453 554 673
-> גורם דגורם:452 674
-> התחייבות לשלם על גרמא:517 582 673 674
גרמניה, דין גרמני:196
גרסאות שונות
-> בגמרא:688 689
-> ברמב"ם:643 647 648
דבר שלא בא לעולם:728
-> עם דבר שבא לעולם:500
-> בערבות על חיוב עתידי:473
-> בערבות על ריבית:61
דברי קבלה (נ"ך), אין למדים מהן:436 437
"דברים" בעלמא:445 568 575
דברים שבלב אינם דברים:111 118 120 431 474
דחיית מועד הפירעון
-> ע"י הנושה, שגרמה לאי פירעון החייב:163 176-165 172 174 179 363 390 596 597
-> ערב שנאלץ לשלם לנושה לדחות את מועד הפירעון:277
דיין
-> שאינו סמוך, דן ירושות ומתנות:494
-> טעות בדבר משנה:216
-> טעות בשיקול הדעת:629
-> סילוקו ממשרתו בשל טעות:216
-> ערבות הדדית בין דיינים על תשלום הטעות:487
-> ראות עיני הדיין:227 274 617 638 677
דינא דמלכותא דינא:137 558 582-580 594 696 711 713 733
דין נכרי (ראה גם: איסלם; אנגליה; גרמניה; חמורבי; פרס; צרפת; רומא)
-> האם הוא בגדר דינא דמלכותא דינא:582
-> הוראות ספציפיות
->-> אין חייב מופטר בטענת פירעון:610 670 675
->-> באשה שערבה בעד בעלה:457
->-> ב"וועקסיל":556
->-> חתם על שטר ולא ידע שהוא מזויף:565
->-> כסף קונה במיטלטלין:732
->-> מוצא אבידה צריך למסרה למלך:459
->-> נושה אינו גובה בלי שטר:695
->-> נושה הגובה מערב אינו צריך להישבע:617
->-> נושה המציג שטר זכאי לגבות גם אם החייב מציג קבלה:693
->-> נושה שאינו ידוע:29
->-> סתם ערב הוא קבלן:129 237 258 303 612 624 637 639 646 647 671 698
->-> סתם ערב הוא שלוף דוץ:466 472 543
->-> ערב שפרע כשהיה פטור, אינו זכאי לחזור על החייב:697
->-> ערב לשר הנכרי שיהודי פלוני לא יברח:458
->-> בערבות אחר מתן מעות:137 696
->-> בערבות לגוף:462
->-> בערבות מותנית:476
->-> ב"פרוטסט":594
->-> בריבוי חייבים:282 679
->-> בריבוי ערבים:351 713 714 718
->-> בשותפים שחלקו קרקע, ובנה אחד בחלקו:459
->-> בשלוף דוץ:92
->-> תקופה שערב נחשב ערב רגיל ולא כשלוף דוץ:691
-> זכות חזרה על החייב, בערב שחויב לפי דיני הנכרים:696
-> ערב פטור לפי דינינו, שחויב לפי דיני הערכאות:679
דירה, המבקש מחברו לעבור דירה חייב מדין ערב:516
דלא כאסמכתא ודלא כטופסי דשטרי:644
דעתו של אדם קרובה אצל בנו:490
דרבנן (ראה גם: תקנות חכמים)
-> איסור דרבנן בנתינת ריבית מהערב לנושה:676
-> אסמכתא פסולה מדרבנן:437 460 471 480 499 569 731 732
-> אפשרות שערב חייב רק מדרבנן:440
-> קניין דרבנן מועיל בקידושין:440
-> תקנה נגד דבר המפורש בתורה:438 569
דרישת הערב מן הנושה לתבוע את החייב (ראה גם: דחיית מועד הפירעון):172-170
דרשות הפסוקים המלמדות דין ערבות (ראה גם: יהודה; ראובן):440-432 443 445 447 448 450 452 468 477 478 482 491-489 526 529 530 537 538 544 569-567 649 651 732
הבו דלא לוסיף עלה:632
הגדלת החיוב הנערב:152 155 156
ההיא הנאה (ראה: הנאת האמון)
הואיל והותר מקצתו, הותר כולו:220
הודאה, ערבות עליה:507
הודאה מכללא:186
הודאה פיקטיווית
-> ביצירת התחייבות:140 517
-> ביצירת קבלנות:645
-> ביצירת שעבוד נכסים:655
-> בערבות אחר מתן מעות:140 141 487 583 584
-> ערבות על התחייבות ע"י הודאה פיקטיווית:496
הודאת בעל דין כמאה עדים:185 192 236 284 287 487 608 609
-> אינה יכולה לחייב אחר:619 621 699
הודאת חייב שלא פרע:198
-> כשהערב טוען שהחייב עושה קנוניה עם הנושה:204-201
הודאת ערב שהחייב משקר (ראה: כפירת החייב)
הוחזק כפרן:152 194 611 614 615
הוצאה לפועל, ערבות לה:211
הוצאות
-> גבייה מן החייב, כשהן גבוהות מסכום החוב:222
-> הודעה לחייב המצוי בחוץ לארץ, הנושה משלמן:226
-> כתיבת שטר חוב, החייב משלמן:297
-> מוציא הוצאות על נכסי אחר ברשות, נשבע על הסכום:677
-> משפט:517 637 638
->-> תובע, לכוף את הנתבע לבוא לדין:276
-> נושה, על גבייה מנכסים מרוחקים של החייב:611
-> נושה, על הליכה לגבות מן החייב:637
-> ערב, לרגל הערבות, זכותו להשבה מן החייב (ראה גם: נזק):253 283-273 299 676
->-> לא מילא את ערבותו:676
->-> נאלץ להסתתר מפני הנושה, והוציא הוצאות על כך:278
->-> נתן מתנה לנושה כדי שיגבה מן החייב ולא ממנו:278
->-> קיבל שכר:281 633 679
->-> קנה סחורה ביוקר ומכר בזול כדי להשיג מזומנים:275 276 563
-> ערב, חיובו בהוצאות הנובעות מהחיוב הנערב:146 483 485 587
"הוציאני מן הערבות", דרישת ערב מן החייב:325 389 513 596 598 700
הזמנת החייב לדין, כשהחייב בחוץ לארץ:225
הזרעה מלאכותית:517
החלפת ערב:129 324
היצג כוזב ("בטוח הוא"):107 108 452 453 469 502 555-553 558 563 564 567
היתר עיסקא:502 557
הכישה במקל:504 536
הלוואה (ראה גם: מ לווה)
-> ביקש הלוואה מחברו ובא אחר וה לווה לו:157 666
-> מלווה החוזר בו מהבטחתו להלוות:395 397 410-408 726-724 728
-> מצווה להלוות כסף:486 493 495 500 624
-> של אשת איש:24
-> של בעל ואשה:13
-> של קטן:9 24
הלכה כבתראי:438
הלכה למשה מסיני, כיסוד לחיוב ערב:438 529
הלנת שכר:536
המחאה (ראה: שיק)
המחאת חוב (ראה גם: מעמד שלושתן)
-> האם הערבות עוברת עם החוב:156 157 514
-> החייב מופטר מן הראשון מטעם התחייבות "מדין ערב":447
-> מקבלת תוקף ע"י מחילת הנמחה לממחה על חוב אחר:544
-> נושה חייב להמחות את החוב לערב:338
הנאה
-> המתנגד שאחטר יגרום לו הנאה:115
-> רוחנית, האם מחייבת כהנאה גשמית:574
הנאת האמון:4 52 90 441-437 451-448 477 538 574 626 661
-> גדרה
->-> אין זו הנאה מפרסומו כאדם נאמן:441 443
->-> האם צריך שתהיה שווה פרוטה:441 442 445 451 520 525 537 573 585
->-> דומה לחליפין:439 444 520 540
->-> הנאה לא מוחשית:439
->-> הנאה מיוחדת, כשהנושה הסכים להלוות רק לאחר שביקש הערב:465
->-> הנאה מעצם אמירת הנושה שהוא מאמין לו:569
->-> הנאת סיפוק, או תחושת אחריות שלא להפר אמון:518
->-> יוצרת שעבוד נכסים:436
->-> יסוד לחיוב הערב או רק תרופה לאסמכתא:138 140 439 443 499 572
->-> מחמתה דומה ערבות למכר ולא למתנה:115
->-> עניינה, שמאמין לערב יותר מלחייב:564
->-> הקבלה בין מידת הנאת האמון למידת החבות:78
->-> תוקפה לפי השיטה שערבות היא גרימת נזק:8
->-> תוקפה לפי השיטה שערבות היא התחייבות:5 6 46 396
->-> תוקפה לפי השיטה שערבות היא תמורה:6 395 438
-> בסוגים שונים של ערבות
->-> אחר מתן מעות:123-121 139 377
->-> בעד נכרי:466-464
->-> בעד שומר:473
->-> גילה הנושה חוסר אמון בערב לאחר יצירת החוב:571 720
->-> כשהודיע לנושה מראש שאינו רוצה לערוב:117
->-> הסכם שלא תינתן ארכה לערב:241
->-> התחייבות לשיפוי הנושה:418
->-> התחייבות לתת מתנה:21
->-> התחייבות "מדין ערב":71 78 91 466
->-> התחייבות עצמאית בערב רגיל:91 92
->-> "זרוק מנה לים":25
->-> כשיש הנאת האמון רק על חלק מן החוב:126 130 721
->-> כשיש ביד הערב כסף של החייב:582
->-> כשיש לנושה גם משכון:720 721
->-> כשלא קיבל על עצמו התחייבות מפורשת:106
->-> מי שאינו יודע בטיב משא ומתן:11
->-> נושה שמחל לחייב על פי בקשת הערב:93 94 544
->-> כשהנושה אינו יודע על הערבות:112
->-> כשהנושה אינו יודע מי הערב:112
->-> נתינה לחרש:467
->-> על אחריות במכר:63 64 506-504
->-> על התחייבות לתת מתנה:58 59
->-> על חוב שאינו קצוב:47 49 481
->-> על חוב מותנה:41 42
->-> על חוב מתחדש:37 38
->-> על רווחים:62
->-> על ריבית:60
->-> על שכירות:400
->-> ערב החוזר בו:393 395 402
->-> ערב שידע מראש שה"חייב" פטור:423
->-> ערבות בעד ערב:380
->-> ערבות לגוף:19
->-> ערבות לערב:386 724
->-> ערבות מותנית:41 43 44
->-> קבלן:78 230 232 233 434 445 515
->-> ריבוי מתחייבים:582
->-> ריבוי ערבים:344 354 545 708 710
->-> של קטן:9
->-> שלוף דוץ:92
הנאת חיתון, בהתחייבויות הדדיות בשעת קידושין:490
הנני מודה, כמודה בפני בי"ד חשוב:134 563
הסכם (ראה: תנאי)
הסכמת החייב לערבות (ראה גם: חזרת הערב על החייב):114 115
-> באשה שערבה בעד בעלה:16
-> סירוב החייב:114
הסכמת הנושה לערבות:114-111
-> ידיעת הנושה על הערבות:111
-> סירוב הנושה לערבות:111 114
הערמה, פירעון פיקטיווי (ראה גם: הודאה פיקטיווית):98 100 101
הפוכי מטרתא למה לי:77 713 717
הפסד, הסתכנות בספק הפסד נחשבת ויתור:573 586
הפסד עצמי (ראה: איהו דאפסיד אנפשיה)
הפקעת ערובות, בגרימת הנושה:163 177 178 363
הפקר
-> הגדרתו כנדר:88
-> בדבר שאינו ברשותו:559
-> הפקרת חוב:559
-> המוציא כסף כדי שחברו יפקיר חפץ:517
הפרת חוזה:164
הצלת ממון של אחר תוך התנאה שיקבל החזר הוצאות:587
הקדמת מועד פירעון החוב תוך כפיית החייב להסכים:72
הקדמת תביעת החייב לתביעת הערב:69 216-211 247 538
-> דאורייתא או דרבנן:624
-> דין בסדר הגבייה או תנאי בחיוב הערב:443 607 614 638 649 657
-> הגדרת החייב כחסר נכסים:216-212
-> חידוש של התורה, היפך מן המקובל בעולם:624
-> חריגים (ראה גם: אלים; חוץ לארץ; מת החייב):240-217
-> נימוקה:625 648 649
->-> לדעה שערבות מטעם שליחות:447
-> כשנכסי החייב מרוחקים:226 227 611 695
-> עמדת החוק:164
הקדש
-> במי שאינו מבין את משמעותו:11
-> נתינה להקדש כ"זרוק מנה לים":90 531
-> ערבות בעדו:25
-> ערבות לו:468 542
-> שומר הקדש:431
הקטנת החיוב הנערב:155
הקנאה לקטן:26
הרווחת זמן נחשבת ממון:523-522 666
הרחקת נזיקין:168
הריני כאילו התקבלתי:496
הרשאה
-> אבד שטר החוב מחמת רשלנות המורשה:554
-> האם צריכה קניין:684
-> גובה חוב עבור אחר, וערב לחייב להביא לו את ההרשאה:459
-> זכות המורשה לגבות מן הערב:157
-> הרשאה לגבות מן הערב, בלא הרשאה לגבות מן החייב:591
-> מינוי החייב כמורשה לגבות מן הקבלן:232
-> מינוי הערב כמורשה לגבות מן החייב:286 288 294 682 683 691 705
-> ערבות לבעל הרשאה מבי"ד דינה כערבות לבי"ד:133
-> תביעה משותפת ע"י כתיבת הרשאה זה לזה:294 681 686
השבת העבוט:242 570
השתדפות קרקע (איבוד ערכה):596 638
השתרש לו:449
השתתפות בין ערבים (ראה: ריבוי ערבים)
התחייבויות הדדיות בשעת קידושין:487 490
התחייבות שאינה קצובה:47 51-49 444 480 481 672
-> ע"י שליח:446
-> בשטר:672
-> בשכר:481 484
התחייבות, יסוד לתוקף ערבות (ראה: ערבות, המקור לתקפותה)
התחייבות "מדין ערב":24 71 90-78 256 258 423 466 468 504 732
-> לאדם שאינו ידוע:80 86 469
-> כשאין מי שזוכה בכסף שהוצא (ראה: "זרוק מנה לים")
-> שאינה קצובה:80 485
-> חזרה ממנה:403
-> הלשון:85 86 106
-> מותנית:81
-> בנכרי:447
-> בנתינה לחרש:467
-> בערב לערב:389
-> כשפרע הנותן חוב של המבקש:552
התחייבות מותנית (ראה: אסמכתא)
התחייבות עצמאית בערב רגיל:102-90
התחייבות לקטן:26
התחייבות רגילה, יצירתה:65 79 424-422 438 442 528 568 584582 646 729 733
-> באונס:560
-> אינה יכולה לחול אחר זמן:726
-> שאינה כספית:458
-> האם צריכה קניין:442 452 497 499 517
-> לזון אחר:481 558
-> חייב אני לך מנה בשטר:578
-> יצירתה ע"י הודאה (ראה: הודאה)
-> יצירתה ע"י מתן שכר:442
-> מועילה מכוח אודיתא:726
-> מת המתחייב:658
-> נתינת משכון על ההתחייבות:516 586 730
-> תוקפה נלמד מחיוב ערב:437 440 710
-> תוקפה נלמד מפסוקים במשלי:440
-> לתת יותר משקיבל:585
-> לתת שדה לאחר:729
התחייבות לשיפוי נושה על אי קיום חוב:418-415
התחייבות לתת מתנה, ערבות עליה:21 27 60-58 130 427 486 489 499-494 502 508 568 571 574 581 608 625 626 655 722 734
-> אחר שעת ההתחייבות:497
-> ערב על התחייבות עצמאית, וחשב שהיא חוב רגיל:118
התיישנות:207 316
התנאה (ראה: תנאי)
התנדבות (ראה: הצלת ממון; מבריח ארי; פדיון שבויים; פורע חוב של חברו)
התראת הערב בנושה
-> שלא יקבל את ערבותו:659
-> לתבוע את החייב במועד (ראה: דרישת הערב)
התרחק מן הערבות:39 543 652
-> צוואה המורה ליורשים לא לערוב בעד אחרים:431
וי"ו החיבור, בצירוף שני חלקים בשטר:135 245 655
ויתור (ראה: מחילה)
ועקסיל:556 584 585 594 722
זיבורית, תשלומין מקרקע זיבורית
-> יורשים בחוב מורישם, מתקנת חכמים:147 588
-> ערב, כשאין ליורשי החייב נכסים:630
-> ערב, כשיש לחייב רק זיבורית:213 239 624 625
->-> בנושא ונותן ביד:588
->-> בקבלן:99 148 546 625 639
->-> בשלוף דוץ:543
-> ערב על כתובה:151-147
->-> בנושא ונותן ביד על כתובה:548
זיוף
-> חייב הטוען שהנושה נתן לו כסף מזויף:204
-> טענה שהשטר מזויף:660
ז'ירע (ערב):594
זכות הערב לחזור על החייב (ראה: חזרת הערב)
זכיון מהשלטון להפעלת ריחיים:585
זכייה
-> יסוד לחיוב ערב:451 530 536 544
-> לאחר ולעצמו, בחרש שוטה וקטן:89
זכין לאדם שלא בפניו:112 451 560 665
זמן, הרווחתו נחשבת ממון:523-522 666
זמן בית דין שלושים יום:226
זמן פירעון
-> זכות הערב לפרוע לפני זמן פירעון החוב העיקרי:168
-> נושה שלא תבע את החייב בזמן (ראה: דחיית מועד הפירעון)
זקיפת חוב בשטר חדש (ראה: שטר)
זקיפת הערבות כחוב חדש, בריבוי ערבים:368 369
זקיפת ריבית כחוב:500 717
זרוע, מצויים בעלי זרוע ליפול:597 626
"זרוק מנה לים", התחייבות מדין ערב כשאין מי שזוכה בכסף שהוצא:25 90-86 396 399 445 449 450 452 466 471 477 499 517 523 529-527 533-531 545 553 567 575 589
חבלת אוכל נפש:242
חברה שערבה:12
חוב בשטר וחוב בעל פה (ראה: שטר)
חוב שאינו קצוב (ראה: התחייבות "מדין ערב" שאינה קצובה; התחייבות שאינה קצובה; ערבות על חוב שאינו קצוב)
חובל, חבישתו עד שיתברר שהנחבל מבריא:457
-> ערבות בעדו:457
חובת החייב כלפי הערב, לפרוע לנושה כשמבקש ממנו:329-323 372
חובת הנושה כלפי הערב
-> לדרוש מן החייב שבועה על כפירתו:185
-> לעשות פעולות הדרושות להעברת השעבוד:338 339
חובת ערב כלפי נושה, להודיע לו שחזר בו:725
חוזה אסור:484 500
חוטרא לידא:494
חולה (ראה: אונס)
חוץ לארץ
-> חייב שיצא לחוץ לארץ:119 197 216 226-221 323 335 464 613 614 631 695
->-> האפשרות שפרע:198-196 223 632
->-> גבייה מנכסיו:199 221 223 226 617 635 636
->-> כשהנושה לא תבעו במועד הפירעון, ואח"כ ברח:175 176
-> יורשים גדולים של החייב בחו"ל:635
-> נושה שיצא לחו"ל:224
-> ערב שלא הודיע לחייב על פירעונו, ויצא לחו"ל:671
חוק המתנה, תחולתו על ערבות:3
חוק הערבות, מועד תחולתו:74
חוק עשיית עושר ולא במשפט:316 355
חזי דעלך קא סמיכנא:554 555
חזקה (השערה משפטית) (ראה: אין אדם חוטא ולא לו; אין אדם מוציא דבריו לבטלה; אין אדם פורע תוך זמנו; אין עדים חותמים על השטר וכו')
חזקה שליח עושה שליחותו:271 660 670
חזקת דירה, תקנה להגביל אנשים נוספים מהשגתה:458
חזקת חיוב:613
חזקת כשרות לשטר:680
חזרה מערבות:387 412-393 447 473 657 688
-> בהתחייבות מדין ערב:403
-> לאחר היווצרות החיוב:410
-> נושה יכול לחזור בו מהתחייבותו להלוות, אם חזר בו הערב:724
-> בסוגים שונים של ערבות
->-> בעד שומר:726
->-> מותנית:45 400
->-> על חוב מותנה:399 400
->-> על חוב מתחדש:38
->-> על כתובה:496 725
->-> על נדוניה:58
->-> על נזק עתידי:589
->-> בשטר:404 479
-> עד ההודעה לנושה:111 112
-> ערב הטוען שחזר בו:403 404 562
-> כשעשה קניין:397 402 403 408-405 473 500 725
חזרת החייב מהסכמתו לערבות:257
חזרת הערב על החייב לאחר שפרע עבורו:185 195 201 305-253 444 515 564 660
-> אי יכולת חזרה, נימוק לפטור הערב:511 514 594 600 603 607 609 620
-> ההוכחות הדרושות לחזרה:291-284 312 337 356 660
->-> חייב הטוען שהערב הוא לווה שני ואינו זכאי לחזור:682
->-> כשהחייב טוען שפרע לנושה:609
-> כשהייתה לחייב טענת הגנה והערב לא טען:156 315-309 416
-> כשהייתה לערב טענת הגנה ולא טען:138 317-315 686 724
-> העברת שטר החוב מן הנושה לערב:339-334
-> השאיר את השטר אצל הנושה:270-266 622
-> התפשר הנושה עם הערב:258
-> זמן חלות חיוב החייב לערב:257 298 384 683 701 702 706
->-> זכויות ערב כלפי חייב לפני שפרע עבורו:329-321 663 664 670 699
-> חזרה על יורשי החייב:218 305-296 334 632 693 704 705
->-> חזרת יורשי הערב על יורשי החייב:658
->-> חשש חזרה על יורשים, נימוק לפטור ערב:220-218 630 631
-> כשהחייב מבקש לפרוע לנושה אחרי פירעון הערב:260
-> היסוד לזכות הערב:255 256 264 687 697
->-> כוח הנושה עובר לערב:686
->-> מדין שליחות:81
-> כשלא הודיע לחייב על פירעונו:272-270
-> כשהנושה גבה ממי שהיה חייב לערב:661
-> בנושה שתפס מן הערב בלי לפנות לחייב:628
-> נימוק לחיוב החייב לנושה, אף כשמצד עצמו היה פטור:732
-> נימוק לתלות הערבות בחיוב העיקרי:511 514 603
-> בסוגים שונים של ערבות
->-> התחייבות לשיפוי נושה:415 416 427
->-> התחייבות "מדין ערב":516
->-> התחייבות עצמאית בערב רגיל:91
->-> התנה הערב עם הנושה "ממי שתרצה תגבה":662
->-> כשהחייב פטור מסיבה טכנית:426 427 670 732
->-> "חנוק":696
->-> נושא ונותן ביד:98
->-> נושה שפטר את החייב לבקשת הערב:95
->-> ערב בעד ערב:384 385
->-> ערב בעד שני חייבים:296-291
->-> ערב לערב:390
->-> ערבות לגוף:461
->-> קבלן:231
->-> ריבוי ערבים:362 385 662
->-> שלוף דוץ:92
-> בערב שהציל את החייב מסכנה:260 261
-> בערב שהתכוון להזיק לחייב בפירעונו:261
-> בפירעון חלקי של הערב:257 258
-> פרע הערב לפני מועד פירעון החוב:662
-> הצורך בקבלה מן הנושה:248
-> רק אם הסכים החייב לערבות:114 164 168 253 254 256 257 265261 282 286 294 298 310 316 317 321 323 333 356 389 390 427 451 517 560 658 698 701
->-> כשבקשת החייב פגומה מבחינה משפטית:311
->-> חזרה מבקשתו לערוב:664
->-> כשהחייב ביקש ממנו רק להשיג עבורו הלוואה:663
->-> בשלוף דוץ:95
-> שעבוד נכסי החייב לערב:257 698 706
->-> העברת שעבוד נכסי החייב מן הנושה לערב (גבייה מלקוחות החייב):339-333 360 549 663 664 680 682 683
"חידוש" - דין שאין להרחיבו:460 734
חיוב מותנה (ראה: תנאי)
חיוב עילתי (ראה: תמורה)
חיוב שאינו כספי, ערבות עליו (ראה: ערבות לגוף)
חיוב שאינו תקף, ערבות עליו (ראה: תלות הערבות בחיוב העיקרי)
חיזוקי לשון (ראה: לשון)
חייב
-> שאמר "אני ערב":547
-> בעל שם נפוץ, ערבות בעדו:191-188 514 604 605
-> שזהותו אינה ידועה לערב:25
-> חיובו מתחיל בסוף הזמן:712
-> הטוען שנכסים שברשותו שייכים לזולתו:322
-> כשירות להיות חייב לעניין ערבות:24
-> המבזבז את נכסיו
->-> זכות הנושה לגבות ממנו לפני מועד הפירעון:216 324
->-> זכות הערב לדרוש "הוציאני מן הערבות":325 389 513 596 598 700
-> נעדר (ראה: חוץ לארץ)
-> פרע לערב ואח"כ תבעו הנושה:706
"חייב אתה ליתן לו", אינו פסק דין:643
חיתום שטרות (ראה: שטר)
חליפין (קניין)
-> אונאה בו:734
-> אינו קונה מטבע:442 569
-> הנאת האמון דומה לו:439 444 520 540
-> מועיל בפחות משווה פרוטה:525
-> קונה מיטלטלין:520
חליצה מוטעית:486
חמורבי:433
חמץ, מכירתו:467 480 520
חנווני על פנקסו:519 550 612 613 616 670 680
חנווני
-> ביקש ממנו מעסיק לפרוע לפועליו:544
-> המבקש מחברו "נעול חנותך ואשלם לך":541
"חנוק", נושה ש"חנק" את החייב ושיחררו על סמך הערבות:128 441 486 488 489 496 512 544 561 573
-> זכות הערב לחזור על החייב:696
חסינות דיפלומטית:316
חצי דבר:190 192 608
חצר של שומר, קונה לשומר או למפקיד:501 502
חרם:275 592 618
חרם "סתם":241 483 555 602 614 616 669 682
חרש
-> התחייבות לו:467
-> זכייתו לעצמו או לאחר:89 535
-> לווה:24 535
-> נתינה לו, בהתחייבות "מדין ערב", כ"זרוק מנה לים":90-88 467 528 536-534 538
-> ערב:10
-> ערבות לו:467
-> ערבות בעדו:24
-> קידושי חרשת, מדין ערב:448
חשבון "עובר ושב", ערבות עליו:37
חשוד על שבועה:620
חתימה, הנותן חתימה סתמית, חיוביו:577
חתימת נושה על שטר מכר של נכס משועבד מפקיעה את השעבוד:177
טב למיתב טן דו מלמיתב ארמלו:52 493 495 497
טוענים ליתומים (ראה: טענינן)
טעות
-> דיין שטעה:216 629
-> הטעיית אדם בהבטחת שווא כדי שיעשה דבר המוטל עליו:486
-> בחליצה:486
-> במחילה:544
-> בערבות:120-118 371 444 509 545 550 562 593 734
->-> כשהתברר שהייתה טעות בחיוב העיקרי:734
->-> ערב שחשב שהחוב קטן יותר:622
-> בקידושין בדין ערב:523 530
-> בשבועה:480
-> תלות הערב בחייב, נימוקה משום שהערב טעה וחשב שיש חוב:510
"טעות סופר", הנחת חיוב אף כשאינו כתוב בשטר
-> אחריות:505 654
-> לשון שרגילים לכתוב בשטר, הריהו כאילו נכתב גם כשהושמט:134
-> קבלנות:646
טעמא דקרא, האם דורשים:438
טענה
-> האומר שאין לו עוד ראיות, וחזר בו:693
-> אין חוזר וטוען:693
-> בי"ד טוען עבור מי שאינו החייב עצמו (ראה גם: טענינן):614 615
-> שבי"ד טוען עבור הנתבע:192 196 198 244 610 656 658 683
-> המרת טענת פטור אחת בטענת פטור אחרת:606
טענות הגנה של הערב:247 317-315
טענת הגנה שעמדה לחייב
-> לעניין חזרת הערב על החייב:315-309
-> פוטרת את הערב (ראה גם: תלות הערבות):207-183
טענת פירעון
-> כשאמר הנושה "אל תפרע לי אלא בפני עדים פלוני ופלוני":194 615
-> דווקא בחוב בעל פה ולא בחוב בשטר:125 158 176 189 199 247 287 474 592 607 609 635 702
->-> בחוב בכתב ידו של החייב:571 659 683
->-> הנימוק:616
->-> בשטר שאין עליו עדים:287
->-> בשטר שכתבו עדים מיוזמתם לאחר שראו את הקניין:247
->-> בשטר על פיקדון:201
-> חייב הטוען שמסר את הפירעון לערב למסור לנושה, והערב יודע שזה שקר:604
-> חייב הטוען שפרע לערב:291-287 298 334 362 670-668 704
-> כשהחייב פטור מסיבה טכנית:424
-> הטוען שפרע באמצעות שליח:548
-> בכתובה ובערב על כתובה:152 660
-> בנושה שמחל לחייב על סמך הערב:545
-> לעניין גרירת הפטר הערב:204-192 220 244 371 604 608
->-> החייב אומר שלא פרע, והערב אומר שפרע:204-201 609 616 653
->-> "שמא פרעך החייב":198-196 602 607 609 610
-> ערב הטוען שפרע:248 619
->-> בחוב בשטר:660
-> לפני זמן הפירעון:194 197 199 220 297 300 616 622 651 660 666 679 692 693
-> בנושא ונותן ביד:98 99 424
-> בערב שביקש את ההלוואה במקום החייב:102
-> בקבלן:188
-> בריבוי ערבים:362 371 372
טענינן ליתומים:680 693
-> אין טוענים עבורם דבר לא שכיח:298 679
-> בגדולים:690
-> שייתכן שמחל הנושה לאביהם:609
-> בתאגיד:12
טפלות הערבות לחיוב העיקרי (ראה: תלות הערבות)
טרחת התדיינות
-> יש להימנע מהטרחת בי"ד:636
-> ערב המוכן לטרוח במשפט עם החייב:170
טריפה
-> מכר בהמה ונמצאה ספק טריפה:734
-> שוחט בהמה על סמך הבטחת שיפוי אם תימצא טריפה:88 89 505 518 540 541 721
יד בעל השטר על התחתונה:107 235 555 556 644 649
ידיעת הנושה על הערבות (ראה: הסכמת הנושה)
יהודה, ערבותו (ראה גם: דרשות):431 432 473 477 516 545 550 566 638 713 719
-> ערבות לגוף:439 461-459 464 508
יוסף בן שמעון (ראה: שני יוסף בן שמעון)
יורד לשדה חברו
-> ברשות:531 671
-> שלא ברשות:592
יורשים (ראה: מת החייב; מת הנושה; וכו')
ייאוש, נושה שהתייאש מן הסיכוי לגבות חובו:513
יין נסך, איסורו בהנאה, לעניין ערבות לנושה נכרי:467
יעקב, ערבות יהודה כלפיו (ראה: יהודה)
יצירת הערבות:142-105
ירושלמי, הלכה כמותו כשאינו חולק על הבבלי:536 543
ירידת החייב מנכסיו באופן בלתי צפוי:119
יתומים (ראה גם: טענינן; מת החייב; מת הנושה; וכו')
-> באיסור ריבית:587
-> טיפול בי"ד בהם, לעניין ערבות אחר מתן מעות:132
כהן, אין ראוי שעם הארץ ישא בתו:493
כונס נכסים, הערבות הנדרשת ממנו:246
כופין על המצוות (ראה: כפייה על המצוות)
כיבוד אב:486
כיוון שהגיד שוב אינו חוזר ומגיד:616 659
כינוס נכסים:155 246
כל האומר לא לוויתי כאומר לא פרעתי:186 248 604 605 619
כל זמן שעסוקים באותו עניין:411
כל הזן אינו מפסיד:469 471
כל ישראל ערבים זה בזה (ראה גם: מצוות, ערבות בהן):576
כלב
-> מצווה להאכילו:539
-> נתינה לכלב כ"זרוק מנה לים":89 90
כללי פסיקה (ראה גם: שולחן ערוך)
-> אין הלכה כתוספתא כשהבבלי חולק עליה:346
-> הלכה כבתראי:438
-> הלכה כירושלמי כשאינו חולק על הבבלי:536 543
-> מעשה רב:635
-> סתם ואח"כ מחלוקת:704
כסף, קניין כסף
-> האם השתעבדות מועילה כקניין כסף:520
-> דיני הנכרים, שכסף קונה מיטלטלין:732
-> המיועד לקנות לאחר זמן, יכול לחזור בו בינתיים:726
-> בסכום הנמוך מערך החפץ:444 499 517 521 526 573 721
כפייה על המצוות (ראה גם: אונס)
-> הנחה שהכפוי מקיים המצווה מרצון:673
כפירת דברים, לעניין שבועת מודה במקצת:644
כפירת החייב, הפטר הערב מחמתה:204
-> כשהנושה לא הקפיד ליצור הוכחות לחיוב:176 177
-> כשהערב מודה שהחייב משקר:187-184 189 191 194 206 207 220 260 510 571 607 608
-> בקבלן:188
כשרות משפטית (ראה גם: חרש; קטן; שוטה)
-> להיות חייב לעניין ערבות:24
-> להיות נושה לעניין ערבות:27-25
-> לערוב:18-9
כתב (ראה גם: שטר)
-> ביטול ערבות ע"י הודעה בכתב:401
-> התחייבות בכתב לערוב, חזרה ממנה:409
-> ערבות בכתב:29 30 105 110
כתב יד (ראה גם: טענת פירעון)
-> חוב בכתב ידו של החייב:126
-> ערבות בכתב ידו של הערב:658
-> שטר בכתב יד המתחייב בלי עדים:247
כתובה
-> איסור להשהות אשה בלי כתובה:168 489 492
-> אשה שגרמה לאבדן הקרקע המשועבדת לכתובה, חיוב הערב:177 178
-> חיוב מיוחד, שיסודו בחיוב התורה:661
-> טענת פירעון:152 660
-> לא ניתנה לגבות מחיים:494
-> מכירת קרקע המשועבדת לה:14 456
-> "סידור" בפירעונה:243
-> עיניך נתת בגירושין ובמיתה:456
-> ערב בעד אשה שהתחייבה לתת מתנה מכתובתה, וכלתה כתובתה בפירעון חובות:76
-> ערבות על כתובה:58-52 448 474 475 496-486 506 507 540 569 658
->-> בנישואי עם הארץ ובת כהן:493
->-> בקניין:52 53 493 496 500 589
->-> חזרת הערב מערבותו:496 725
->-> כשהבעל והאשה עשו קנוניה נגד הערב:120
->-> משלם מזיבורית:151-147
-> פורע מזיבורית:148
->-> דעה שפורע בינונית:148
-> בשמיטה:243
לא פלוג רבנן:635
לא תגוש, נושה הדורש תשלום מחייב שאין לו לשלם:128 651
לא תהיה לו כנושה:486 561
לא תעמוד על דם רעך:486
לבו אנסו:555
להד"ם (ראה: כפירת החייב)
לווה רשע ולא ישלם:123
לימוד מפסוקים (ראה: דרשות)
לצאת ידי שמים:554 556
לקוחות, גביית חוב מקרקע שמכר החייב:200 432 571
-> בחירה בין שני לקוחות:357 358 709
->-> כשמחל הנושה לאחד מהם:365 716
-> בעל שטר מוקדם גובה תחילה:707
-> גבייה מקרקע שנתן החייב לאחר במתנה:510
-> גובים מהם על סמך הודאת הלווה שלא פרע:619
-> דווקא בחוב בשטר:125 245-243 334
-> דינם תלוי בדין החייב-המוכר:509
->-> פטור כשאינו יודע אם פרע החייב:610
-> הקדמת גבייה מלקוחות לגבייה מן הערב:213 239 373
->-> כשמת הלקוח, או בלקוח אלים:626
-> בחוב שאינו קצוב:482 483 501
-> חיובם חמור מחיוב ערב, כי שעבוד נכסים מן התורה:626
-> החייב אינו צריך להישבע תחילה שאין לו נכסים:215
-> כשיש קבלן:232 373 642
-> לקוחות שקנו קרקע מן הערב:246-243 514 558 577 578
->-> בריבוי ערבים, כשיש לערב האחר במה לשלם:709
-> לקוחות שקנו קרקע מקבלן:232
-> כשמת הנושה:159
-> בנושא ונותן ביד:101
-> הנושה מאבד זכותו אם חתם על שטר המכר:177
-> קרקע שקנה החייב לאחר יצירת החוב (ובכותב "דאיקני"):650
-> רק כשאין לחייב נכסים:231 626-624 648 718
->-> בחייב אלים:618
->-> כשיש לחייב נכסים במקום רחוק:227
->-> כשנגזלה שדה של החייב:626
->-> כשהנושה גרם שלא יהיו לחייב נכסים:600
->-> כשהנושה לא תבע את החייב במועד הפירעון:171 596
-> בשעבודא דרבי נתן:101
-> שעבודם על הנכסים, שלא כחיוב ערב שהוא על גופו:618 619
לקתה מידת הדין:356 358
לשון (ראה גם: טעות סופר)
-> לישנא יתירא:35 238 555 588 644
-> לרווחא דמילתא:649
-> לשונות יפוי כוח:584
-> מלים לועזיות:644
-> מתפרש לטובת מי שהלשון מוסב עליו:642
-> נוסח מוטעה גרוע מהעדר נוסח:503
-> פרשנות לשונות, לפי כללים קבועים:110 426
לשון ערבות:110-105 415
-> פלוני ערב:448
-> לא הורה לנושה להוציא כסף:106
-> לא קיבל על עצמו התחייבות במפורש:106 107
-> לשון התחייבות "מדין ערב":85 86
-> לשון ציווי בערבות:28 558
-> לשון קבלנות ולשון ערבות רגילה:237-233 435-433 491 497 546 547
-> לשון שליחות:7
-> הצורך בלשון ברורה:39 110-107 566 599 645
-> צירופי לשון המשמשים במקורות בעיסקת הערבות:431
-> בשפה זרה:107
לשון הרע, בעיתונאי:149
מאסר
-> אשה שערבה בעד בעלה, וכתוצאה מכך נאסרה ע"י נכרים:457
-> גנב ששוחרר ממאסר מחמת מחילת הנגנב:545
-> חיוב הערב כשאי אפשר לגבות מן החייב מפני שהוא במאסר:226
-> מאסר חייב על אי פירעון חוב:459 460 561
-> ערב שנאסר בהליכתו לפרוע את החוב:275 277
-> שחרור חייב ממאסר, לעניין ערבות אחר מתן מעות:128 573
מבזבז, חייב המבזבז את נכסיו
-> זכות הנושה לגבות ממנו לפני מועד הפירעון:216 324
-> זכות הערב לדרוש "הוציאני מן הערבות":325 389 513 596 598 700
מבטל כיסו של חברו:80 146 275 566
מבריח ארי מנכסי חברו:82 254 264 663 665 668
מ דבר, המלווה ביישוב אינו יכול לתבוע במדבר:652
מדינה שערבה:12
מדינת הים:222
מה הצד השווה:243
מה שקנתה אשה קנה בעלה:13 14 256
מוגרמת:734
מודה במקצת, שבועתו:644 659 682
-> כפירת דברים:644
מודעה (ראה: מסירת מודעה)
מוטב המבקש לדחות את הזכות:111
מוכח מתוכו:191 206
מועד פירעון (ראה: זמן פירעון)
המוציא מחברו
-> עליו הראיה (ראה גם: יד בעל השטר; קים לי):22 36 38 107 183 214 236 389 403 404 408 426 474 497 556 557 604 619 649 659 676 711 717
->-> בספק ספיקא מוציאים מן המוחזק:470 480 502 577
-> צריך לברר את המצב:671
-> צריך לפרש את דבריו:174 268 314
מורשה (ראה: הרשאה)
מזונות ילדים:30 472
-> במי ששלח את אשתו להזרעה מלאכותית:517
מזלך גרם:356 674 676 678
מחזיר גרושתו, אינו חייב לה כתובה חדשה:57
מחילה
-> אינה צריכה קניין:142 559 586
-> האם מפקיעה שעבודא דרבי נתן:100
-> טענת מחילה:192 310
-> שיש בה אסמכתא:142
-> מחילה "אישית" לערב:432
-> מחילת החייב לערב לפני היווצרות החיוב:410
-> מחילת נושה לחייב
->-> אחרי שחויב הערב בבי"ד:513 717
->-> אחרי פירעון הערב:662
->-> אחרי שכנוע ע"י הערב:258
->-> האם יכול למחול לו אחרי שמכר את השטר לערב:662 683
->-> גרירת הפטר הערב בהתחייבות לשיפוי הנושה:415 417
->-> לא תבע את החייב במועד הפירעון, כאילו מחל לו:593
->-> מחילה חלקית על פי בקשת הערב:155 571
->-> מחל לאחד מחייבים משותפים את ערבותו בעד חברו:685
->-> על פי בקשת הערב:91 95-93 452 510 516 523 560 571 583 612 659
->-> פוטרת את הערב:69 73 74 94 165 367 509 511
->-> בריבוי חייבים:365
-> מחילת נושה ללקוח:365
->-> מחל לאחד מן הלקוחות:716
-> מחילת הנושה לערב:114 616
->-> כשהתרה בנושה לתבוע את החייב ולא תבעו:172
->-> מחילה מכללא:172
->-> מחל על כל החיובים של פלוני, האם זה כולל גם ערבות:656
->-> הנושה טוען שמחל על חיובים אחרים ולא על הערבות:247
->-> לעניין ערבות אחרת אחר מתן מעות:129
->-> בערב שהתחייב ע"י שבועה:436
->-> ערב הטוען שהנושה מחל לו:660
->-> בריבוי ערבים:165 172 356 369-363 709
-> מחילת הערב לחייב:548 551 699
->-> בנושא ונותן ביד:100 699
->-> על זכות החזרה על חלק מהחוב:690
-> מחילת ערב לנושה על חוב אחר, לעניין ערבות אחר מתן מעות:142
-> כשהנושה מחזיק בשטר החוב:544 586
-> על דבר שלא בא לעולם:559
-> על דבר שלא בא לרשותו:101
-> על שעבוד נכסים:571
-> ערב על מחילה:507 512
-> כפירעון:513 716
-> קידושי אשה בהנאת מחילת מ לווה:526
-> קידושין מדין ערב, כשמוחל לאחר חוב על פיה:526
מחתרת, גנב הבא במחתרת, לעניין יחסי אב-בן:434 490
מטבע, שינוי בשערו:146 147 156 475
-> ירידת ערך הכסף בגין אינפלציה:498
מי שפרע:581
מיגו:285 289 404 424 474 475 510 602 613 619 622 659 660 680 681 687 727
-> בטענה אחת:682
-> למפרע:682
-> נגד עד אחד:682
-> של העזה:727
מיטלטלין
-> אין בהם צורך בתנאי כפול:565
-> אינם נקנים בקניין כסף:520
-> גבייתם באשה שערבה ואח"כ נישאה:457
-> גבייתם מיורשי החייב:219 457
->-> תקנת גאונים, שמשתעבדים לנושה כשמת החייב:634 658
-> גבייתם ממי שקנאם מן החייב:457
-> זכות הנושה לדרוש מיטלטלין או מזומן במקום קרקע:587 658
-> חיוב ערב כשיש לחייב רק מיטלטלין
->-> בנושה שהתנה "ממי שארצה אגבה":239
->-> כשיש לערב כסף מזומן:213
-> נקנים בחליפין:520
-> ערב על אחריות על מכירת מיטלטלין:502
-> קנייתם "מדין ערב":520 521
-> תפיסת מיטלטלין עבור הנושה:432
מילי לא מימסרן לשליח:447 559
מכירה
-> האנוס למכור:115
-> זכות המוכר לחזור בו:570
-> "מדין ערב", ע"י מתן כסף לאדם שלישי:83 525 527 531-529
-> מוכר שדה וערב אדם אחטר שתכתוב אשת המוכר שטר הסכמה למכירה:458 508
-> המותנית במתן ערבות בעד הקונה:124
-> כשהמחיר נמוך דינה כמתנה, לעניין אונס:560
-> מכירת קרקע בשביעית:467
-> מכירת שטר (ראה: שטר)
-> מנהג לכתוב שטר במכירת חפץ בהקפה:124
-> ע"י מ לווה:525 544
-> ערב בעד הקונה, במכירה בהקפה:110 427 558 559 625
->-> כנושא ונותן ביד:96
->-> ערב לפני כתיבת שטר המכירה:124
-> ערב בעד המוכר:398 504
->-> שהסחורה טובה:667
-> ערב לסלק כל מערער על המכירה:508
-> ערבות - מכר או מתנה:137 581
-> ערבות על אחריות במכירה:65-63 458 475 476 481 515 540 588
-> ערבות עליה, כשהמחיר גבוה משווי הנכס:62 63 625
-> שניים שקנו נכס, ערבותם ההדדית:644
מ לווה (ראה גם: קידושין במ לווה; מכירה במ לווה)
-> מ לווה להוצאה ניתנה:507
-> נחשב ברשות המלווה:544
מלחמה, הגורמת שאין הנושה יכול לגבות מן החייב:223 599
"ממה נפשך", חיוב הערב מכוחו:510
ממי שארצה אגבה, נושה שהתנה כך עם הערב:240-237 243 354 374 434 472 718
-> אחר מתן מעות:583 647
-> טען החייב שפרע:612 618
-> הכותב "אוואל":644
-> לא תבע הנושה את החייב במועד הפירעון:597
-> מת החייב:630 631
-> על כתובה:55
-> תלותה בחיוב העיקרי:188
ממרני:474 715
מנהג
-> מנהג נכרים:351
-> מנהגים ספציפיים
->-> בהתחייבות שאינה קצובה:484
->-> בהתנאה להיות כקבלן:648 649
->-> בחותם "ג'ירו":552
->-> ביצירת קבלנות:236 237
->-> בנושה שאינו ידוע:29
->-> ערב פטור אם לא שלח הנושה דרישה לחייב:167
->-> בערבות אחר מתן מעות:136 137 412 734
->-> בערבות אשת איש:14
->-> ערבות חלה גם על חוב מתחדש:474
->-> בערבות על חוב שאינו קצוב:50
->-> ערבות על קנסות הדדיים בשידוכין בטלה אם נדחית החתונה:594
->-> בריבוי ערבים:351
->-> בשלוף דוץ:92
-> המשנה מן המנהג צריך להתנות על כך מראש:599
-> תוקפו נובע מהתנאה מכללא:581
מניות, קנה מניות ממי שהתחייב לדאוג שהמניות יונפקו:505
מניעת רווח (ראה גם: מבטל כיס)
-> לעניין ערבות אחר מתן מעות:122 566
-> ערב המשלם לנושה את הפסדו מחמת הארכת הזמן:567
מסר
-> כיצד יוכיח הנמסר כמה ניזוק:677
-> תפס הנמסר מנכסיו:677
מעגל קסמים:544 570
מעוות לא יוכל לתקון:628
"מעכשו"
-> אמירתו היא כקניין:586
-> מבטל אסמכתא:22 44 47 53 122 439 443 458 461 463 476 488 504 508 569 578 721 731 733
-> בסתם קניין המקנה מתכוון להקנות "מעכשו":729 733
-> לעניין חזרת ערב מערבותו:408
מעמד שלושתן:129 157 258 431 498 523 544 545 591 596 685 706 718 729
מעשה בי"ד:660
מעשה רב:635
מצג שווא ("בטוח הוא"):107 108 452 453 469 502 555-553 558 563 564 567
מצווה (ראה גם: פרו ורבו; שלום; שמחת חתן וכלה)
-> ליורש לפרוע חוב אביו:219 634 686 690 711
-> כשכופים אדם לקיים מצווה, מניחים שהוא מקיים מרצון:673
-> מצוות פריעת בעל חוב, בערב:661
-> ערב מקיים מצווה כשנותן ערבות:626
-> ערבות שיש בה קיום מצווה, יש בה חסרון בגמירת דעת:12 58-52 495-486 500 502 512 544 561 567 571 573 732
מצוות, ערבות הדדית על קיום מצוות:231 455 458 480 499 575 583 645 646 662 670 700 720 722 731
-> נוהגת במיוחד בארץ ישראל:574
מצויים בעלי זרוע ליפול:597 626
מציאה (ראה: אבידה)
מקום האבד, הניח שם כסף וחזר ונטלו:38 87 513
מראה דינר לשולחני:453 554 555 662
מראה מקום הוא לו:379 591 594
משטה אני בך:486 489 499 517 553 561 577 639 729
משטרה, נושה שהביא משטרה לתבוע את החייב:545
"משיכה" קונה במכר:397
משכון
-> אין בו אסמכתא:721
-> איסור כניסה לבית חייב ליטול משכון:241 664
-> איסור נטילת דברים חיוניים כמשכון:242
-> ביקשו החייב בחזרה לאחר פירעון מקצת החוב:572
-> החזירו הנושה לחייב:119 178 555
->-> בערבות אחר מתן מעות:38 94 127-125 447 499
-> החזירו הערב לחייב משום שחשב שכבר פרע החייב את חובו:171 596
-> הנחה שהערב נטל משכון מהחייב
->-> בערב שהנושה רשאי לתבעו תחילה:303 305
->-> בשלוף דוץ:92 95
-> השבת המשכון לחייב בעת שהוא זקוק לו:242
-> זכות הערב לדרוש משכון מן החייב לפני שפורע בעבורו:700
-> זכות הערב להתנגד לשחרור המשכון ע"י הנושה:177
-> חייב הנותן משכון לערב:698 706
->-> לעניין ערבות על חוב שאינו קצוב:49
-> המוכר ועקסיל ב"אבליגע", הוא כמשכון:594
-> שמ שכן אחר לנושה לטובת החייב:334 432
-> מנה אין כאן משכון אין כאן:586
-> מת החייב, יורשיו פטורים שמא נתן החייב משכונות לנושה (ראה גם: צררי):686
-> נושה שאיבד את המשכון:178
->-> אחריות הנושה על המשכון:77 432 515
->-> הפטר החייב והערב עקב אבדן המשכון:77
-> נושה נכרי, נתן לערב את המשכון למכור ומת:706
-> נושה שקיבל משכון, סיבה לפטור את הערב:505 586 712 720 721
-> נטילת משכון מן הערב:241 242 514 587 652 653
-> נתינתו כפירעון:586
-> נתן מתחייב לתת מתנה:516 586 730
-> נתן הערב, בערבות אחר מתן מעות:586
-> בערב על כתובה:492
-> פרע הערב, ונתן לו הנושה את המשכון שקיבל מן החייב:706
-> הקונה חוב, קונה גם את המשכון המשמש בטוחה לחוב:706
-> קנוי לנושה:698 721
-> שואל התופס את הנכס השאול כמשכון על חוב:546
-> השווה פחות מסכום החוב:126 127
-> שמיטה בחוב שיש עליו משכון:514
משפט נכרי (ראה: דין נכרי)
משפטי התנאים (ראה: תנאי)
מת החייב, חיוב יורשיו
-> גבייה מאחד מיורשיו:345 350 357 358 368
-> דרישת הערב שיפרעו את החוב כשמגיע זמן הפירעון:328
-> הפטר הערב משום האפשרות שפרע החייב:198 199 616
-> זכות הנושה לפנות לערב:221-217 658 686 699 700
->-> כשנכסי היורשים ביד הערב:630
-> חזרת הערב עליהם (ראה: חזרת הערב על החייב)
-> יורשים גדולים:297 303-301 305 630 657
->-> חיוב הערב כשהם בחו"ל:635
-> יורשים קטנים:70 185 217 249 297 511 513
->-> הפטרם הוא "חסד" של חכמים:632
-> מצווה שיפרעו מנכסים שלהם שלא מן הירושה:634
-> מת לפני זמן הפירעון:657
-> בנושא ונותן ביד:99
-> בנושה שלא תבע את החייב במועד הפירעון:166
-> נכסי יורשים אינם משועבדים לנושה:631
-> סוג הקרקע שהערב פורע ממנה:149 150
-> עדים לקניין יכולים לכתוב את השטר גם אחר מות החייב:688
-> בערבות לגוף:460
-> פורעים חוב מורישם מזיבורית:147 588
-> פורעים מנכסי יורשים, אם יש ריבית על החוב:658
-> פטורים משבועה בשטר שיש עליו עד אחד:618
-> בפיצויים לערב על הוצאות שהוציא עקב הערבות:282
-> שעבוד נכסיו עדיין קיים:718
-> תקנת גאונים, שהמיטלטלין שלהם משתעבדים:634 658
מת הלקוח, לעניין גבייה מן הערב:627
מת המזיק
-> חיוב יורשיו:679
-> יורשיו משלמים עידית:630
-> במוכר קרקע לנכרי בשכנות ישראל:679
מת הנושה:158 159
-> אחרי מות החייב:218 511 687
-> זכות הערב לחזור על החייב:683
-> כשכתב הרשאה לאחר:684
-> בנושא ונותן ביד:98 99
-> בנושה נכרי:258
-> בערב ששמו כשם החייב:609
-> התנה עמו הערב להחמיר את אחריותו:712
מת הערב:246 247 452
-> לפני יצירת החיוב:394
-> בערב שהתחייב ע"י שבועה:436
-> פרעו יורשיו, חזרתם על יורשי החייב:658
-> בשלוף דוץ:543
מתווך
-> היודע שהקונה עומד לפשוט את הרגל:553
-> שלקח הלוואה עבור אחר:546
-> ערבות בעדו:570
-> ערבות לו בעד קונה:559
מתוך שאינו יכול להישבע משלם:280 562 618 619 623 678
מתלמד, ערב על נזק שיזיק למי שמכניסו לביתו ללמוד:588
מתנה (ראה גם: התחייבות לתת מתנה; חוק המתנה)
-> אנוס לתת מתנה:115
-> לאשת איש:14
-> גביית נושה מקרקע שנתן החייב לאחר במתנה:510
-> חזקה שמקבל המתנה גרם בעבר נחת רוח לנותן:59
-> המסרב לקבל מתנה:115
-> מקבל מתנה שחזר בו:111
-> מקבל מתנה השותק:114
-> התחייבות לתת מתנה לעני:586
-> נתינתה על תנאי:568
-> שנתן קטן:9
-> על מנת להחזיר:569
->-> בקידושין:529
->-> יסוד לקניין סודר:585
-> ערבות דומה למתנה:137 584
-> של שכיב מרע:76
-> שליח לתת מתנה, חשש שהנותן התחרט:725
"נאמנות", התחייבות שלא לדרוש ראיה מבעל הדין
-> בטלה, אם מת החייב:614 616
->-> אלא אם כן התנה מראש:691
-> חייב שקיבל על עצמו להאמין לנושה כשיאמר שלא פרע:151 152 200 613 616 636
->-> ושלא יצטרך הנושה להישבע גם אחרי מות החייב:691
-> חייב שקיבל על עצמו להאמין לערב כשיאמר שפרע לנושה:270 670
-> יש להשתדל לצמצם את היקפה:614
-> ערב שקיבל על עצמו להאמין לנושה כשיאמר שהחייב משקר:183 184 194 196 220 417 510 592
-> קבלן היה צריך להתנות מראש עם הנושה שיאמין לו אם יאמר שהחייב פרע:311
-> בריבוי חייבים, כשהיא כלפי הנושה היא חלה גם על הערבות ההדדית:611
נגיעה בעדות:199 549 683 684 699 701
-> החייב נאמן להעיד לטובת הערב:662
נגישה, נושה הדורש תשלום מחייב שאין לו לשלם:128 651
נדוניה
-> מתה האשה, הפטר האב מלשלם נדוניה, והפטר הערב בעדו:76 205 514
-> ערבות על התחייבות האב לתת נדוניה לחתנו:558 725
-> ערבות על חיוב האשה לתת לבעל את הנדוניה:57 58 571
-> ערבות על חיוב הבעל להחזירה לאשה:56 491 492
-> פירעון חוב הבעל ממנה:15
-> תקנה שהאב יורש חצי הנדוניה שנתן לבתו שמתה:658
נדר
-> איסור לתת למודר הנאה ע"י שליח:85 449
->-> נתינה למודר הנאה ע"י אחר בלי בקשה ישירה:86 469
-> חיוב הערב כשאבר החייב את נכסיו על הנושה בנדר:229
-> במי שאינו מבין את משמעותו:11
-> במי שמבטיח ערבות לצדקה או להקדש:468
-> ערכין (נדר להקדש):243
-> קידושי אשה בדבר שנדרה ממנו הנאה:543
נוסח, נוסח מוטעה גרוע מהעדר נוסח:503
נושא ונותן ביד:91 100-95 436 492 534 612 640 641 676
-> בעד נכרי:465 466
-> יהודה היה נושא ונותן ביד:433 435 436
נושה
-> שאינו נחסר:63-51 435
-> הסכמתו לערבות (ראה: הסכמת הנושה)
-> שזהותו אינה ידועה, ערבות לו:31-27 80 157 387 473 519 552 591
-> זכותו לקבוע איזה משני חובות נפרע (ראה: שני חובות)
-> שחייב לערב:142 216
-> כשירות להיות נושה לעניין ערבות:27-25
נזק (ראה גם: גרימת נזק)
-> אשה שהזיקה:455
-> חיוב החייב בנזק שנגרם לערב עקב הערבות (ראה גם: הוצאות):267 283-273 311 688 694
->-> חייבוהו הערכאות לשלם אף שפטור לפי דינינו:581
->-> בנושה שהעליל על אדם כאילו הוא ערב:671
->-> נזק שאינו שכיח:274 275
-> המזיק מדעת בעל הנכס פטור:448
-> נזק הנובע מן החיוב הנערב, חיוב הערב בו:146
-> ערב בעד מזיק:149 151 431 519 588 589 625
-> ערב דומה למזיק:652
-> ערב על נזק שייגרם לנושה מתוך החוב:483 485
-> שניים שהזיקו:512
נחת רוח עשיתי לבעלי:15
נידוי:198 216 228 259 297 300 304 432 459 464
נישואין
-> מצוות פרו ורבו (ראה: פרו ורבו)
-> מצילים את האיש מהרהורי עבירה:495
נכסי מלוג; נכסי צאן ברזל (ראה גם: נדוניה)
-> באשה שהזיקה:455
-> באשה שערבה בעד בעלה:15 456
נכסים, חייב שלא היו לו נכסים בעת מתן הערבות:488 554 564
נכסים הם כערבים:69 192 221 325 345 357 365 432 436 439 510 569 600 614 624 631 635 647 711 719 732
-> אין לגבות מהם לפני פנייה לחייב:628 718
->-> אלא אם כן התנה:647
-> משום שהנושה סומך עליהם:447
-> ערבותם שונה משל ערב, והיא על החוב עצמו:661
-> כקבלנים:349 373 606 630 718
נכסים "ידועים":240-237 713
נכרי (ראה גם: דיני הנכרים; ערכאות הנכרים)
-> אוהבי ישראל, בזמננו:465
-> באסמכתא:433
-> הבא מחמת נכרי הרי הוא כנכרי:696 732
-> בקשה מנכרי לתת לאחטר איסור הנאה:532
-> הפקעת הלוואתו:702
-> בהתחייבות "מדין ערב":447 454
-> חיובו כמו אסמכתא:605
-> המוכר קרקע לנכרי בשכנות ישראל:672 675 679 718
-> מנהג נכרים:351
-> מצווה להלוות לו בריבית:500
-> מתוך שאינו יכול להישבע, חייב לשלם:605
-> נכס של נכרי, ויהודי נתנ כמשכון לנושהו:572
-> נכרי ויהודי שבאו לדין, יש להשתדל לזכות את היהודי:581 610 732
-> נתינה לו, בהתחייבות "מדין ערב":531
-> סתמו שקרן:605 606
-> עדים נכרים של שטר:558
-> לעניין טענת "גילית שאתה מאמין לו":600
-> ערב בעד חייב נכרי:448 467-464
->-> בהחזרת שטר בערבות אחר מתן מעות:570
->-> טענת "שמא פרעך":613 619
->-> כשכופר והערב בעדו מודה:605
->-> כשהנושה מתייאש מלגבות:513
->-> בנושה שחשש לסרב לקבל ערב:562 563
->-> ניזוק הערב ע"י החייב:671
->-> כשהנכרי אומר שפרע:610 612
->-> ערב בעדו סתמו קבלן:237 612 637 639
->-> בהפטר ערב משום שהנושה האריך לו את הזמן:593 596
->-> השבועה שאין לו נכסים:627
-> ערב לנושה נכרי:26 137 258 260 265 284 448-446 467 692
->-> אחר מתן מעות:566 584
->-> ביקש ממנו הערב את ההלוואה במקום החייב:550
->-> העליל על הערב:273 671
->-> חזרת ערב על חייב כשפרע בעדו ולא טען טענת הגנה:693
->-> חזרת ערב על יורשי החייב:305-303
->-> נתן לערב את המשכון למכור, ומת:706
->-> סתמו קבלן:647
->-> ערבות לנכרי בעד נכרי:466
->-> רגיל לפנות לערב תחילה:446 451 466 467
->-> בריבוי ערבים:713
-> ערב נכרי:129 446 454
->-> שלא תהיה סכנה בנסיעת הספינה:458
-> פורע לנושה נכרי עבור חברו, לא הפסיד:692
-> פרע יותר מדי, למי הרווח:715
-> פסול לעדות:678
-> קנה סחורה והתברר שהיא גרועה, ותפס פירעון ממי שאמר לו שהיא טובה:667
-> בקניין כסף:520
-> בשליחות:550
נסכא דרבי אבא:280
נעדר (ראה: חוץ לארץ; שבוי)
נקיטת חפץ:627
נרבונה, חכמיה:93 581
נתינה בעל כרחו:535
סאלידארניע:644
סבוראים:215 575
סבלונות, ערב על התחייבות הבעל לתיתם לאשה:495
סברא, תוקפה מדאורייתא:437 438
סוברוגציה (ראה: תחלוף)
סודר (ראה: קניין)
סולידאריות בין ערבים (ראה: ריבוי ערבים)
"סידור", השארת נכסים לחייב כדי מחייתו
-> חיוב ערב כשמסדרים לחייב:214 511
-> סידור לערב:242 243
סיטומתא (ראה גם: מנהג):581 733
סירוב החייב
-> להישבע:611 627
-> לערבות:114
סירוב הנושה לערבות:111 114
סכנה
-> חיוב ערב כשהחייב נמצא במקום שמסוכן להגיע אליו:222
-> ערב כדי להציל את החייב מסכנה:486 665
סלוניקי (ראה: שלוניקי)
סמכות (ראה גם: בית דין)
-> נושה שאינו נתון לסמכותנו:328
סעדים הניתנים לנושה לפני זמן הפירעון:321
ספסר-ספקולאנט אין בו חיוב "מדין ערב":516
ספק
-> מכר בהמה ונמצאה ספק טריפה:734
-> ספק אובייקטיבי לגבי החיוב העיקרי, האם גורר הפטר הערב:207205
-> ספק אם התכוון הערב לקבל על עצמו ערבות:39
-> ספק אם פלוני הוא גדול או קטן:454
-> ספק בממון, קולא לנתבע (ראה: המוציא מחברו עליו הראיה)
-> ספק ספיקא:507
->-> בספק ספיקא מוציאים מן המוחזק:470 480 502 577
ספר החצר, רישומים של ערכאות הנכרים:681
"ספר המקנה", מסירת השטר לנושה:578
ספרדים, תקנת חכמי הספרדים:247
ספרים העוסקים בהלכות ערבות:432
סרבן (ראה: אלים; בריחה)
סרסור (ראה: מתווך)
סתם הלוואה שלושים יום:241 327 513 593 651
-> בהפטר הערב משום שהנושה נתן ארכה לחייב:597
סתם ואח"כ מחלוקת:704
סתם קניין לכתיבה עומד:244 654
סתמו כפירושו (ראה: אין אדם מוציא דבריו לבטלה)
עבד
-> "מדין עבד כנעני":257 526
-> מה שקנה עבד קנה רבו:455
-> עבד שערב:455
עבד לווה לאיש מלווה:271 295 328 329 453 595 670
-> לעניין שני חובות:36
עבודה (ראה: פועל)
עבודה זרה, איסורה בהנאה:466
עבוט, השבתו:242 570
עביד איניש דזבין ארעא ליומא:502 505
עבירה
-> אין שליח לדבר עבירה:446 448 449 539 589
-> ערבות על חוב שיש בו עבירה:446
עבריין
-> מקבל ע סקא בהיתר ע סקא הטוען שלא הרוויח, נקרא עבריין:502
עד אחד
-> מחייב שבועה:562 605 613 618
-> המסייע, פוטר משבועה:280 621
-> על הוצאות שהוציא הערב:279 280
-> לעניין "כל האומר לא לויתי...":604
-> שטר בחתימת עד אחד:200 248
עדים; עדות (ראה גם: חצי דבר; נגיעה בעדות; קרוב)
-> אין מקבלים עדות על קטן:687 689
-> אין מקבלים עדות שלא בפני בעל דין:607
-> אינם חותמים על דבר העשוי להשתנות:404
-> אינם חותמים על שטר שנעשה ע"י קטן:454
-> חצי דבר:190 192 608
-> ביצירת חיוב נושא ונותן ביד:96
-> ביצירת ערבות:247
-> מחייבת, לא משום שזו אמת ודאית אלא מגזירת הכתוב:608
-> על הקניין היוצר את שעבוד נכסי הערב:653
-> לעניין התראת הערב בנושה לתבוע את החייב במועד:598
-> לעניין חזרת ערב מערבותו:404 727
-> לעניין חזרת ערב על החייב:271 279 287 290 298 676
-> בערב בעד שני חייבים:294 300
-> פסל נכרי:678
->-> עדים נכרים בשטר:558
-> בקידושין "מדין ערב":522
-> קרוב פסול לעדות:200
-> שניים מעידים שחייב ושניים מעידים שפטור:602 659
עבר, הקנאה לו:490
"עובר ושב", ערבות על חשבון כזה:37
עונת הפעוטות:10 454 468 690
עידית, תשלומין מקרקע עידית
-> בהתחייבות "מדין ערב":519
-> בהתנאה לשלם עידית:150 151
-> כשלחייב הקטן יש זיבורית, ולערב בעדו יש עידית:467
-> ביורשי המזיק:630
-> במזיק בגרמי:453
-> כשלמזיק יש רק זיבורית, ואחר קנה ממנו עידית:625
-> בערבות על נזק:149
עיזבון, ערבות בעד מנהלו:18
עייל ונפיק אזוזי:124
עיכוב יציאה מן הארץ
-> לחייב:127 321 323 324 611 628
->-> נושה שוויתר על זכות העיכוב, לעניין ערבות אחר מתן מעות:127 128
-> לערב:628
עיכוב כספים, פיצויים עליו:146
עיכוב נישואין, לאשה שערבה:18
עיכוב נכסים
-> זכות נושה לעכב מנכסי ערב:18 718
-> זכות ערב לעכב מנכסי ערב אחר:718
עילה לחיוב (ראה: תמורה)
עיניך נתת בגירושין ובמיתה:456
עיקול נכסי חייב המבזבז נכסיו:18 628
עיתונאי, חיובו להמציא ערבות לעניין לשון הרע:149 588
על מנת (ראה: תנאי)
על מנת שאפרע ממי שארצה (ראה: ממי שארצה אגבה)
"עלי":108
עלילות של נכרים כנגד יהודי:274 671
עם הארץ, אין ראוי שישא בת כהן:493
עסוקים באותו עניין:411
ע סקא
-> זכות המקבל לחזור בו:501
-> טענת פירעון בשטר ע סקא:201
-> ערב בעד נותן ע סקא, שישלם שכר טרחה למקבל:501
-> ערבות הדדית של שניים שקיבלו ע סקא
->-> לעניין ערבות על חוב שאינו קצוב:50
->-> לעניין טענת פירעון:622
-> ערבות על רווחי ע סקא:50 51 62-60 475 484 486 500 557
עני
-> המתחייב לו מתחייב בדיבור גרידא:586
-> ערב בעד חייב עני:638 665
-> ערב לנושה עני:586
עצה, אמירת "תן לו" בדרך עצה:553
עציר, ערבות בעדו:18 19 27 246 458 461
ערב בעד ערב:14 41 73 257 347 348 355 363 385-377 433 713 722
-> אין נהוג לעשותו:709
-> התחייבותו בקניין או בלא קניין:382-380
-> זכותו לחזור על החייב לאחר שפרע:384
-> זכותו לחזור על הערב הראשוני לאחר שפרע:384
-> מועד ערבותו, נפקותו:382-380
ערב לערב:41 257 324 325 379 390-385 398 399 540 559 616 667
ערבות
-> כשאין לחייב נכסים בעת יצירת החיוב:488 554 564
-> כשאין מהות החיוב ידועה:31
-> כשאין הנושה יודע את זהות הערב:112
-> כשאין הנושה מוציא כסף ואינו עושה ויתור (ראה: נושה שאינו נחסר)
-> אפשרות שחיוב ערב הוא מדרבנן:440
-> ביקש מאחר לפרוע לנושה:519
-> ביקש מן הנושה להלוות ללווה מאה, וה לווה רק חמישים:591
-> גביית החוב מן הערב:249-240
-> הבטיח החייב לנושה שימציא לו ערב:471
-> הגבלת הזמן עד המועד שנקבע לפירעון החוב:328 598
-> הגדרתה
->-> אין תוקפה נובע מהרכבתה על החיוב העיקרי:722 728
->-> אם מצד שמקבל על עצמו חיוב, או שהוצאת הממון מחייבת אותו:554
->-> אם יש חיוב עצמי של הערב, או רק חיוב לפרוע את חוב החייב:478 489 505 509 604 614 621 625 626 661 663 710
->-> דומה למכר או למתנה:137 584
->-> הסכם עם הנושה או התחייבות חד צדדית:105
->-> התחייבות לדאוג שבכל מקרה ייפרע הנושה, על ידו או ע"י החייב:444 448
->-> חיוב ערב - "חידוש":477
->-> חיוב ערב - "שעבוד", לא רק הקנאה:577
->-> ערב חייב לדאוג שיהיה לחייב במה לשלם:625
->-> עסקת חסד או עסקה מסחרית:3 5 111 121 411
->-> ערב שווה בחיובו לחייב:566
-> הלכות ערבות ממקורות בתר תלמודיים:432
-> התחייבות ערב לחייב לערוב בעדו:729
-> זכות הערב לחזור על החייב לאחר שפרע בעבורו (ראה: חזרת הערב)
-> זמן חלות הערבות, מרגע נתינתה או כשמתברר שאין לחייב במה לשלם:17 193 246 396 470 481 502 514 519 559 567 569 598 610 618 625 628 629 651 656 657 706 711
-> חובת הנושה לפנות לחייב תחילה (ראה: הקדמת תביעת החייב)
-> חיוב החייב לנושה לאחר שחויב הערב בבי"ד:626
-> כשירות לערוב (ראה: כשרות משפטית)
-> לפני יצירת החיוב:36 353 393 435 503 550 572
-> המקור לתקפותה
->-> גרימת נזק:8 46 443 445 468 471 487 489 504 524 625
->-> הלכה למשה מסיני:438 529
->-> התחייבות:5 6 46 79 138 140 343 396 445 453 477 478 524 533 535 540 558 568 625 658 663 666 726
->-> זכיית החייב מחייבת את הערב:451 530 536 544
->-> חיוב לשלם שכר פעולה:449
->-> לימוד מפסוקים (ראה: דרשות)
->-> רואים כאילו קיבל את הכסף:89 351 439 441 447-445 452-450 454 516 522-520 528-525 531 532 539-536 567 569 625 635 666 714 732
->-> שימוש בכסף:7 8 445 447 449 451 468 539
->-> שליחות:7 8 26 28 46 394 442 451 454 460 466 467 471 472 499 517 520 522 538 540 550 552 558 559 570567 572 585 589 705 723 727
->-> תמורה להנאת האמון:6 7 46 78 79 438 441 443 447 449 477 478 480 499 517 521 535 568 585 625 663
-> משמעות לשון "ערבות":431
-> על חוב שאינו קצוב:37 51-47 80 387 444 447 503 505 721
-> על חוב שהוסכם שישולם רק מנכסים מסוימים:76
-> על חוב שלא ברור אם הוא קיים:42 476
-> על חוב מתחדש:40-37 558 591
-> על חוב המתקזז בחוב אחר:77
-> על חוב של פרוטה:445
-> על חלק מהחוב:36-35
->-> תמורת מחילה לחייב על החלק האחר:544
-> כשעל חלק מהחוב אין גמירות דעת (ראה גם: אסמכתא, חוב שיש אסמכתא בחלקו):56
-> על סכום הגדול מן הסכום שהוציא הנושה:79 439 499 504 709
-> ערב שביקש את ההלוואה במקום החייב:91 101 102 242 433 469 630
-> ערב "בעד יום אחד":107 458 477
-> ערב בעד שני חייבים:296-291
-> ערב הוא בדרך כלל עשיר:242
-> ערב החייב לחייב, לעניין נושה שאינו ידוע:30
-> ערב המעביר את הכסף לחייב כמתווך (ראה: נושא ונותן ביד)
-> ערב הנושא ונותן ביד (ראה: נושא ונותן ביד)
-> ערב על כל החובות של פלוני:378 387 699
-> ערב על כל מה שיתבע ממנו פלוני - כוונתו למנוע את התביעה:658
-> ערבות אחר מתן מעות (ראה: אחר מתן מעות)
-> ערבות בנקאית (ראה: בנק)
-> ערבות הדדית (ראה: ריבוי חייבים; ריבוי ערבים)
-> ערבות להבטחת זכות השיפוי של ערב אחר נגד החייב:386
-> ערבות חפצית:431 432 487 556 646
-> ערבות בכתב (ראה: כתב; שטר)
-> ערבות מותנית (ראה: תנאי בערבות)
-> ערבות משותפת (ראה: ריבוי ערבים)
-> ערבות סתמית למוכ"ז (ראה: נושה שאינו ידוע)
-> ערבות בשטר (והניגוד לערבות בעל פה) (ראה: שטר)
-> צורת יצירת הערבות:142-105
-> קרוי "שעבודא דאורייתא":435 652
-> כשבשטר, קרוי הערב "חייב" ולא "ערב":578
ערבות לגוף:24-18 276 435 437 476 477 556 599 675
-> איחר בהבאת החייב:563
-> אם ניתנה לאחר שאחטר ערב על הממון:712
-> אשה שערבה בעד בנה, שלא יטצא לתרבות רעה:461 463 479 732
-> בערבות יהודה:439 461-459 464 508
-> בערבות לערב:723
-> קבלן לגוף:461
-> שבויים שערבו בעד מישהו, שיבוא עד זמן מסוים:461
-> שניים שערבו לגוף:713
ערבך ערבא צריך:458
ערכאות הנכרים
-> איסור פנייה לערכאות:128 638
-> אישור שהם נותנים לקבלה שנתן הנושה לערב:280
-> הוכחת פירעון ע"י רשימה של הערכאות:678 681
-> חיוב בדינינו מושפע ע"י פסק הערכאות:671
-> חיוב ערב כשאין בי"ד יכול לגבות מן החייב, ואפשר לכופו בערכאות:228 231 638
-> שחרור חייב ממאסר הערכאות, בערבות אחר מתן מעות:128
-> משכון שקיבל נושה ע"י פנייה לערכאות:572
-> נושה שגבה מן הערב בערכאות שלא כדין
->-> חיוב החייב לפצותו:276
->-> לפני פנייה לחייב:216
-> ערב שהופטר בערכאות ואח"כ העליל עליו הנושה הנכרי:277
-> הערב להם, לעניין ערבות לבי"ד:133 465
-> ערב על חוב שנעשה בערכאות בלי רשות בי"ד:446
-> ערב על קנס שיחויב פלוני בדיניהם:666
-> קבלן בעד מי שהיה יכול להיפטר בערכאות:512
-> שטר שנעשה בערכאות:136 558
->-> בערבות אחר מתן מעות:580
-> תביעת החייב בערכאות נחשבת אונס:117
ערכין (נדר להקדש):243
עשיר
-> שערב בעד עני:466
-> ערב סתמו עשיר:652
פאטור:726
פאקטורינג:95
פדיון הבן, בכהן שאמר לו לתת לאחר:516
פדיון שבוי
-> זכות הפודה להחזר ממי שביקש ממנו לפדות:82 519 548
-> זכות הפודה להחזר מהנפדה:260 696
-> מצווה לפדות עציר:128
-> ע"י ערבות בעדו:260
פוליסה:552
פועל; שכר פועל
-> האומר "תן מנה לפלוני ואעבוד בשבילך":530
-> אחריות פועל שחזר בו:518
-> אחריותו כשומר על כלי עבודתו:206
-> הגבלת תשלום חוב לעבודה שהחייב עובד עבור הנושה:259
-> שהפסיק לעבוד על סמך הבטחת פיצוי:553
-> זכות חזרה של הפורע חוב חברו, מטעם שכר פועל:82
-> חיוב לשלם שכר גם לפועל שאינו בר שליחות:449
-> יכול לחזור בו אפילו בחצי היום:458
-> יסוד לחיוב ב"זרוק מנה לים":536
-> יסוד לחיוב המבקש מאדם לתת דבר לאחר:532
-> יסוד לחיוב ערב:449
->-> בערב על כתובה, במקרים שחייב:487
->-> בקבלן על כתובה:493
-> יסוד לחיוב ב"קרע כסותך":540
-> יסוד לחיוב השולח אחר לקנות שדה:503
-> ערבות על נזק שיעשה הפועל למעסיק המכניס את הפועל לביתו:588
-> ערבות על שכר פועל:60 473 498
-> השוכר פועל וחזר בו:85 518
-> השוכר פועל לעבוד בשל חברו:85
פורע חובו של חברו שלא מדעתו:253 254 262 264 298 359 469 519 587 663 670 680 714
-> בנושה נכרי:692
-> מפייס הוינא ליה:254 587
פיטומי מלים:239
פיטור (ראה: מחילה)
פיצויים (ראה: הוצאות; נזק; שיפוי)
פיקדון (ראה: שומר)
-> ההופך להלוואה, בערבות לאחר מתן מעות:131 132
פירוק, צו פירוק שניתן נגד החייב:155 211
פירעון חוב (ראה גם: פורע חובו של חברו)
-> זכות ההשבה של הפורע לפי בקשת החייב:81 82 472
-> בזריקתו לים לפי הוראת הנושה:537
-> במסירתו לאחר לפי הוראת הנושה:74 75 85 90 447 542
-> כשהנושה מסרב לקבלו:75 169
->-> זכאי לסרב לקבל פירעון מאדם זר:589
-> בנתינת שטר חוב של אחר לנושה:546 661
פירעון החייב, פוטר את הערב (ראה גם: טענת פירעון):37 75-74 512 535
-> בפירעון חלקי:155
פירעון פיקטיווי, בנושא ונותן ביד:98 100
פנים חדשות באו לכאן:602
"פנקס בנק", נתינתו כפירעון חוב:544
פסול דין (ראה: חרש; קטן; שוטה)
פסוקים המלמדים דיני ערבות (ראה: דרשות)
פעוטות:10 454 468 690
פעראיין:564
פקודת השותפויות:431
פראג, מנהגה באשה הנושאת ונותנת בתוך הבית:14
פרו ורבו, המצווה:487 493
-> באשה:494 495
פרוזבול
-> אפשר לכתבו על סמך קרקע של החייב לחייב:661
-> אפשר לכתבו על סמך קרקע של הערב:514 652 658
-> נכתב על הערבות ולא על החיוב העיקרי:75
-> נכתב על החיוב העיקרי ולא על הערבות:152
-> על חיוב החייב לערב:322
-> צריך להיכתב אחרי יצירת החוב ולא עם יצירתו:514
פרוטה (ראה גם: קידושין; קידושין מדין ערב)
-> בי"ד אינו נזקק לפחות מפרוטה:510
-> חפץ השווה פרוטה רק עבור אדם מסוים:525
-> ערבות על חוב של פרוטה:442 521 524 525 527 528 530
-> שווי הנאת האמון:6 441 442 445 451 520 525 537 573 585
-> שווי סודר שנעשה בו קניין:569
-> שני ערבים על חוב של פרוטה:709
-> שניים שלוו יחד פרוטה:510
פרוטסט:167 594
פרנסי הקהל, לעניין ערבות לבי"ד:576
פרס, דין פרסי:460 462
פרסום, ע"י חיוב בי"ד וע"י שבועה:302
פרעה, ושרי המשקים והטבחים:458
"פרען":645
פרשנות, כללים
-> "אם אינו עניין":436
-> אסמכתא:433 436 438 439 443
פרשנות לשונות, לפי כללים קבועים:426
פשיטת רגל של החייב:155 563 564 591
פשיעה (ראה: רשלנות)
פשרה:128 258 363 415
-> באונס:560
-> ביקש החייב מן הערב לפשר בינו לנושה:679
-> הוסכם שיתפשרו בפני רב, ולבסוף התפשרו שלא בפני רב:591
-> בטעות:509
-> בערבות לבי"ד:576
צאי וקבלי קידושייך:30 468 471
הצד השווה:243
צדקה
-> התחייבות "מדין ערב" לתת לה, כ"זרוק מנה לים":90 531
-> עני שקיבל צדקה אינו חייב לפרוע בה חובו:627
-> ערבות בעדה:25
-> ערבות לה בעד נודר לצדקה:27 468 496 497
צוואה:431
צמידות הערבות לחיוב העיקרי (ראה: תלות הערבות)
צנזורה:674 694
צרפת
-> דין צרפתי:459
-> חכמי הצרפתים:534 536
-> רבני צרפת:239 240 603
צררי:198 296 630
קאנטראקט:672
קביעת זמן פירעון, רק לטובת החייב:174
קבלה
-> אם אבד השטר, על החייב לשלם ולקחתה:266
-> זכות הערב לדרוש מן הנושה לכתוב לו קבלה:286
-> בחוב בשטר, כשהערב טוען שהחייב פרע וקיבל קבלה:199
-> כשהחייב טוען שפרע משום שלא ידע שהערב פרע, צריך להציגה:271
-> חייב שפרע מחצית החוב מחויב להסתפק בקבלה:685
-> שכתב הנושה לערב כהוכחה שלא פרע החייב לערב:288 289
-> כתיבתה לערב מעבירה לו את כוח השטר:286 704
-> נושה המסרב לכתוב לערב קבלה על פירעון חלקי:277
-> סירוב חייב לפרוע תמורת קבלה, בלי לקבל את השטר:668
-> סירוב ערב לפרוע תמורת קבלה, בלי לקבל את השטר:682
-> קבלה מוקדמת שכתב הנושה לערב:300
-> ראיה להוצאות שהוציא הערב עקב הערבות:279 280
-> ראיה שפרע הערב לנושה:285 356
קבלן; קבלנות:95 212 240-230 388 417 528 529 564 715
-> אחר מתן מעות:55 139 140 409 493 497 498 545 567 641
->-> לעניין מחילת הנושה, בחיוב ערב אחטר לאחר מתן מעות:129
->-> ערב רגיל הרוצה להפוך לקבלן אחר מתן מעות:577 642
-> אחריותו:233-230
->-> כשאין לו במה לשלם, האם עליו לדרוש מן החייב לשלם:457
->-> אין הנושה רשאי לתבעו אם הוא מוכן לתבוע את החייב עבורו:170 231
->-> אין הנושה רשאי לתבעו אם החייב מוכן לשלם:148 169
->-> חייב לדאוג שיהיו לחייב נכסים:625
-> אם ברור שהנושה חושש מתביעת החייב, הערב הוא קבלן:229
-> אסמכתא בקבלנות (ראה: אסמכתא)
-> גרם הנושה לאי פירעון החייב או להפקעת ערובות:164 177 364 513 600
-> הגדרת חיובו:639 640
->-> הוא והחייב חייבים משותפים:640
->-> חיובו דומה לחיוב רגיל, שלא כערבות רגילה:381
->-> חיובו נחשב חיוב עצמי שלו:511
->-> חייב מטעם שליחות:436 449 639 641
->-> חייב מכוח הדרשה מיהודה:436
->-> כחייב עצמו:617
->-> מדוע נקרא קבלן:547
->-> נחשב בעל הדברים של הנושה:613
->-> נחשב "בעל דינו" של הנושה:610
->-> עיקר החיוב על הקבלן, והחייב רק שלוחו לקבלת ההלוואה:612 639
-> זכותו לחזור על החייב:261 265 713
->-> בעד שני חייבים:291
->-> הוכחות הדרושות לחזרתו:284 285
->-> זכויות על החייב לפני שפרע בעדו:699 702
->-> הזכות מתחילה רק משעה שפרע בעדו:698
->-> חזרתו על יורשי החייב:297 305
->-> כשהחייב טוען שלא פרע הקבלן לנושה:682
->-> כשהחייב טוען שפרע לנושה:613
->-> כשלא טען טענת הגנה שעמדה לחייב:311 693 695 696
->-> כשהנושה לא דרש ממנו לערוב כקבלן:662 668
->-> לעניין עיכוב יציאת החייב מן הארץ:323
->-> לעניין העברת שעבוד נכסי החייב מהנושה לקבלן:335
-> זמן חלות חיובו:195 198 436 612 618 651 656 657 712
-> חזרתו מערבותו:408 409
-> חיוב החייב לשפותו על נזק שנגרם לו כתוצאה מן הערבות:311 676
-> כשהחייב בחו"ל:636
-> בחייב שברור שלא יעני:646
-> יהודה היה קבלן:433 436
-> יצירתה לפי צורת ההתחייבות:236-233
-> יצירתה לפי מנהג:236 237
-> יצירתה בהתנאה (ראה: ממי שארצה אגבה)
-> כשיש לנושה גם משכון:721
-> כניסה לביתו ליטול משכון:242 664
-> מת החייב:513 615 630 632 633 699
->-> מת החייב ואח"כ מת הנושה:219 612
->-> מאיזו קרקע פורע כשמת החייב:149 150
-> בנושה שלא תבע את החייב במועד הפירעון:169 170 172 175 593 594
-> בסוגים שונים של ערבות
->-> באשה פנויה שערבה ונישאה:16
->-> אשת איש קבלנית:13
->-> בעד מזיק:589
->-> בעד מתחייב לתת מתנה:59 60 493 642
->-> בעד נכרי:465
->-> בכתב:110
->-> בנושה שאינו ידוע:29
->-> על התחייבות בדרך הודאה פיקטיווית:497
->-> על חוב שאינו קצוב:48 50
->-> על קנס של שידוכין:475
->-> על רווחי ע סקא:557
->-> לעניין נושא ונותן ביד:96
->-> בערבות בנקאית:13
->-> בערבות לגוף:461
->-> בערבות מותנית:45 478
->-> קטן קבלן:10 454
-> "סידור" לקבלן:243
-> על כתובה:54 55 140 475 487 490 491 494 584
->-> בהפטר מערבות על נדוניה משום מות האשה:76
->-> כשטוען שפרע:661
->-> על כתובת בנו:490
->-> על נדוניה:495
->-> פורע מזיבורית:148
-> ערב בעד קבלן:381 496
-> ערב רגיל וקבלן שערבו:373 374
-> פורע מזיבורית אם יש לחייב רק זיבורית:99 148
-> ריבוי קבלנים:346 348 349 712
-> קבלן בעד ערב:347
-> קבלנות "טעות סופר":646
-> תלותו בחיוב העיקרי:70 148 150 170 187 188 587 589 606 618 630
->-> בהפטר זמני של החייב:511
->-> הפטרו כשבטל החיוב העיקרי:70
->-> בחוב מותנה, כשלא התקיים התנאי המתלה:70
->-> החייב אומר שלא פרע והקבלן אומר שפרע:203
->-> בחייב בעל שם נפוץ:190 191 514
->-> החייב טוען שפרע:195 196 372 513 608 610 615 633 732
->-> כשהחייב כופר:205
->-> בטענת פירעון בשטר ע סקא:201
->-> כשמחל הנושה לחייב:74 367 511
->-> כשמעלה אפשרות שכבר פרע החייב:199-197 201 606 611 618
->-> כשעברה שמיטה על החיוב העיקרי:75
->-> קיבל על עצמו להאמין לנושה כשיאמר שהחייב משקר:184
קבלת נכסים, צו קבלת נכסים שניתן נגד החייב:155 211
קהל
-> חוב של כל בני העיר:637
-> מעשה קהל קיים גם בלי קניין:576
-> ערב:12 134
-> ערבות לו:26
-> ראשי הקהל, לעניין ערבות לבי"ד:576
"קול" (פרסום), לשותפות:653
קטן (ראה גם: מת החייב)
-> אין מקבלים עדות לגביו כמו שלא בפני בעל דין:687 689
-> ה לווה:97
->-> ערבות לו:446
-> הקנאת חפץ לו:26
-> התחייבות כלפיו:26 467
-> זכייה לעצמו או לאחר:89
->-> כשדעת אחרת מקנה:468
-> חבל ואח"כ גדל:454
-> חייב שהיה קטן בעת שביקש את הערבות:311
-> לווה:9 24 97 455 548 629
-> נתינה לו, כ"זרוק מנה לים":89 90
-> נתן מתנה:9
-> ספק אם הוא קטן:454
-> עדות לגביו, כעדות שלא בפני בעל דין:687 689
-> ערב:7 11-9 97 446 448 455
->-> ערב בעד אביו:455
->-> כנושא ונותן ביד:97 454
-> ערבות בעדו:24 467
-> קנה סחורה:416
-> בשליחות:302
קטנה
-> התחייבות לה:467
-> ידה כיד אביה:454
-> ערבה:454
קידוש השם, הרוצה לפרוע חוב לנכרי כשהוא פטור:703
קידושין
-> בהארכת זמן הלוואה:567
-> בדבר שנדרה ממנו הנאה:543
-> יש שצריך שתי פרוטות:569
-> הכסף הוא דמי המקח באשה:493
-> במ לווה:524-522 526 532 534 544 586
-> המקדש אחותו:530
-> בשטר, ע"מ שיחולו לאחר זמן, ונקרע השטר בינתיים:726
קידושין "מדין ערב":83 84 90 440 443 445 451-447 516 521 532 534 536 538 543 544 550 574 656 732 733
-> בקטנה:30
-> מועיל מדין שליחות:522
-> כשהמקדש אינו ידוע:81 468 471
-> כשנתן דבר ששווה לאשה פחות מפרוטה:445
-> קידוש שתי נשים בנתינת פרוטה אחת:708
קיום שטרות בבית דין:200 687
קיזוז חובות:77 205 214 713
-> ערב על חוב המתקזז בחוב אחר:77
קים לי:127 218 222 228 239 325 327 349 454 458 459 461 462 464 465 470 475 477 480 483 485 488 495 498 502 547 551 555-553 566 580 583 585 598-595 604 605 612 617 632 641 642 644 648 650 652 656 660 666 672 683 684 689 695 696 701 714 717
-> כדעה שלא הובאה בשולחן ערוך:604
-> כדעה קיצונית, כשיש שלוש דעות:632
-> כשמפסיד לאחרים:687
-> נגד השולחן ערוך:464 480 672
-> בספק אם יש זכות עיכוב:701
-> ערב שיכול לטעון "קים לי" ולא טען:316 696
-> קיבל על עצמו את הדעה המחייבת, האם יכול אח"כ לטעון "קים לי" כפוטר:465
קם דינא:604
קמי שמיא גליא:621
קנוניה
-> אין אדם עושה קנוניה בשעת מותו:616
-> בין הבעל והאשה בערבות על כתובה:120 565
-> בין החייב לנושה
->-> כשהחייב אומר שלא פרע והערב אומר שפרע:204-201 609 616 619 653
->-> כשהחייב אומר שפרע לנושה משום שלא ידע שהערב פרע:272
->-> כשהחייב טוען שאין לו נכסים:620
->-> בערבות על כתובה:662
->-> כשהערב טוען שהחייב לא פרע לנושה, והחייב טוען שפרע:671
->-> כשהחייב אומר שלא פרע והלקוחות אומרים שפרע:619
->-> כאילו פרע לו, ולא תהיה לערב זכות חזרה:695
-> בין הערב לנושה
->-> כאילו נאלץ הערב להוציא הוצאות:280
->-> כאילו פרע:301 303 315
->-> כאילו עדיין לא פרע לו החייב:686
קני את וחמור:499
קניין
-> האם השתעבדות מועילה כקניין כסף:520
-> באסמכתא:488 491 567
-> דבר הנעשה ברבים אינו צריך קניין:575
-> הופך התחייבות להתחייבות מעכשו:569
-> בהתחייבות שאינה קצובה:49 483
-> בהתחייבות החייב לערב לשפותו אם יפרע עבורו:288 338
-> בהתחייבות לקטן:26
-> בהתחייבות לתת שכר לערב:564
-> יוצר שעבוד נכסים:244 245
-> במחילה:142 559 586
-> במעשה הקהל אין צריך קניין:576
-> מעשה קניין נחוץ להגשמת הרצון:441
-> המתחייב בבי"ד אינו צריך קניין:575
-> בסוגים שונים של ערבות
->-> אחר מתן מעות (ראה: אחר מתן מעות)
->-> כשהנושה אינו יודע על הערבות:112
->-> בעד נכרי:465
->-> לגוף:20 21
->-> בהתחייבות "מדין ערב" שאינה קצובה:80
->-> ב"זרוק מנה לים":88
->-> בחיוב שבטל מסיבה טכנית:425
->-> כשיש לנושה גם משכון:721
->-> כשלא הורה לנושה להוציא כסף:106
->-> מותנית:43 45
->-> בנושה שאינו ידוע:30 472
->-> הניתנת באונס:116
->-> על אחריות במכירה:63
->-> על התחייבות לתת מתנה:60-58 508
->-> על חוב שאינו קצוב:47 48 80
->-> על כתובה:52 53 493 496 500 589
->-> על ריבית:60 61 500
->-> בערבות בעד ערב:73
->-> בריבוי ערבים:708
->-> של חרש ושוטה:11
->-> של קטן:9 10
-> סתם קניין הוא כמו "מעכשו":463 729 733
-> עדים שראו קניין וכתבו שטר מיזמתם:247
-> על התחייבות לתת שדה לאחר:729
-> על שעבוד:438
-> בערבות לפני יצירת החיוב, האם יכול לחזור בו:397 402 403 408-405 473
-> קניין שנעשה על שני דברים, ועל אחד מהם אינו יכול לחול:51
-> שותפים יכולים ליצור תנאים ביניהם בלי קניין:499
-> בשליחות לדבר עברה:446
קניין בבית דין חשוב (ראה: בית דין חשוב)
קניין דברים (ראה גם: דברים):8 459 584 729
קניין "מעכשו" (ראה: מעכשו)
קניין סודר
-> כשאחר נותן את הסודר:112
-> אינו תופס בחיוב עתידי:45 61 112 408-406 476 500 517 657 726
-> החזרת הסודר, כמתנה על מנת להחזיר:569
-> חזרה מקניין סודר כל זמן שעוסקים באותו עניין:124
-> מעביר בעלות על חפץ:96 125
קנס
-> שיחויב פלוני בדין הערכאות, ערבות עליו:666
-> על אי קיום חוב, ערבות עליו:21
-> על ביטול התחייבות בשידוכין:58
-> ערבות על קנס בשידוכין (ראה: שידוכין)
קפוניא:275
קצבה (ראה: התחייבות שאינה קצובה; התחייבות "מדין ערב" שאינה קצובה; ערבות, על חוב שאינו קצוב)
קרוב, פסול לעדות:200
קרע כסותו של פלוני:534
קרע כסותך:89 536
קרקע
-> סוגי הקרקע שפורעים בהם (ראה: בינונית; זיבורית; עידית)
-> קניית קרקע גדולה בפרוטה:444 517 521 526 573 721
ראובן, הצעתו לערוב על בנימין:432 433 439 460 552 713
ראיה
-> האומר "אין לי ראיה" וחוזר בו:693
-> כשאין לתובע ראיה, אין כופים את הנתבע לשלם גם אם הוא יודע שזו האמת:670
רב, תחרות בין שתי קהילות על רבנותו:517
"הרב החסיד":228
רבנו תם, תקנתו שלא לערוב לשר נכרי בעד יהודי שיישאר היהודי במקומו:458
רווח (ראה: מניעת רווח)
רווחי ע סקא, ערבות עליהם:50 51 62-60 475 484 486 500 557
רומי, משפט רומי:561
רופא, המבטיח לו שכר מרובה:486
ריבוי חייבים
-> איש ואשתו שלוו יחד:13 456
-> חייבים יחד ולחוד:343 346 347 351 355 431
-> הופטר אחד מהם:187
-> כשיש ספק בדבר חיובם:206
-> מחל הנושה לאחד מהם:365 511
->-> לאחר שפרע חלקו, מחל לו על ערבותו בעד חברו:717
-> מכר הנושה חצי החוב, גביית הקונה מן החייבים:685
-> נושה שהתיר לאחד שבועתו שנשבע לפרוע:178
-> ערב בעד ריבוי חייבים:296-291
-> ערבותם ההדדית:710
->-> כשאחד אלים:638
->-> כשאחד כופר:603 606
->-> כשאחד מבזבז את נכסיו:326
->-> דעה שאין ערבות הדדית בסתם:708
->-> הנאת האמון בה:582
->-> בחוב שאינו קצוב:50
->-> זכות הפורע לחזור על האחר (השתתפות):265 284 316 336 355 666
->-> טענת פירעון:372
->-> יצא אחד לחו"ל:221 636
->-> מחל הנושה לאחד את ערבותו בעד חברו:685
->-> מת אחד מהם:217 629 658 687
->-> לעניין חיובי ריבית:499
->-> לעניין נושה שאינו ידוע:470
->-> לעניין רווחי ע סקא:500 557
->-> לעניין שעבוד נכסיהם:655
->-> פיצויים על נזקים שנגרמו עקב הערבות:283 678
->-> פשט אחד מהם את הרגל:591
->-> קבלנים זה בעד זה:433 603 606 611 612 615 649
->-> קנה אחד מהם את שטר החוב:258
-> עשה הנושה שטר חדש עם אחד מהם:718
->-> לאחר שפרע האחר את חלקו:717
-> שניים שלוו פרוטה יחד:510
ריבוי מתחייבים:528 541 655 710 712
-> כשהופטר אחד מהם מחמת אסמכתא או אונס:369
ריבוי ערבים:12 374-343 377 378 383 721
-> אחר מתן מעות:708 714
-> אם אחד מהאמורים לערוב לא חתם על שטר הערבות:369 370
-> אם אי אפשר לגבות מאחד מן הערבים:13 349
-> ביקש הנושה מן החייב שני ערבים:344 346
-> בעל ואשתו שערבו:13
-> דרישת ערב אחד מחברו לפרוע:372 373 714
-> התנה הנושה שיוכל לתבוע ממי שירצה:354 359 710
-> התנה הנושה עם אחד מהם שיוכל לתבעו לפני שאר הערבים:159
-> זכות החזרה על החייב:362 363 662 722
-> זכות הערב הפורע לחזור על האחרים (השתתפות):346 363-355 370 384 680 710 711
->-> כשנמחל אחד מהערבים:368-366
-> מחל הנושה לאחד מהם:165 172 356 369-363 709
-> בנושה נכרי:713 718
-> סולידאריות בין ערבים:352-345
-> ערבו בנפרד:353 354 360 367 709 713
-> בערבות לגוף:713
->-> אחד ערב לממון, ואח"כ ערב אחר לגוף:712
-> כשפרע החייב חלק מהחוב:352
-> כשרק אחד מהם דרש מן הנושה לתבוע את החייב במועד:172
-> שלושה או יותר שערבו:352
->-> לעניין חזרה זה על זה:292 293 362-360
-> שניים שערבו בעד חייבים משותפים:293
ריבית:640 698 701 732
-> איסור נתינת כסף לאדם שלישי לבקשת המלווה:84 86 527 528 530 538
-> איסורה בערבות על רווחי ע סקא:501
-> אסור מדרבנן לערב לתת ריבית לנושה:676
-> בהבדלי שערים:587
-> היתר ע סקא:502 557
-> בהתחייבות "מדין ערב":517
-> זקיפת החוב נחשבת כגבייתו:717
-> חיוב החייב בריבית פיגורים על תשלומו לערב:253 255
-> חיוב ערב בריבית שנובעת מן החיוב הנערב:146
-> בכסף של יתומים:587
-> בלקיחת שכר על ערבות:484
-> מצווה להלוות לנכרי בריבית:500
-> מת החייב, ויש ריבית בחוב:658
-> בנכרי שלווה מישראל, וישראל לווה ממנו:516
-> לעניין חיוב החייב לפצות את הערב על נזקים:276 278 279 672
-> ערב בעד חברו משום שהלה ערב בעדו:565
-> ערב בעד ישראל הלווה בריבית מנכרי:446 451 467
->-> כקבלן:639
-> ערב בעד נכרי הלווה בריבית מישראל:443 450 498 531 656
->-> כקבלן:230
-> ערב על חוב שיש בו ריבית עובר בלא תעשה:448 499
-> ערב על ריבית:62-60 473 482 502 527 567 709
->-> ערב גם על הקרן:61 573 574
-> הערב פטור מלתת ריבית לנושה:509
-> בעת יצירת החיוב חל החיוב על הריבית שתעלה בעתיד:499
-> בפחות משווה פרוטה:538
-> בקונה חוב בפחות מערכו:664
רמב"ם
-> אין דרכו לכתוב דין שאינו מוזכר אצל חז"ל:709 720
-> גרסאות שונות:643 647 648
-> "דיין":22
-> כתב את פירושו למשנה בצעירותו:647
-> כשמחדש דין, דרכו לכתוב "ייראה לי":647
-> מקום שנהגו לפסוק כרמב"ם:650 709
-> רבותיו:476 482-480 505
רשות, ערבות הניתנת על פי צו של רשות:111 115
רשות מקומית שערבה:12
רש"י, פירושו על בבא בתרא:654
רשלנות החייב, שמחמתה נאלץ הערב לפרוע שוב אחרי שפרע החייב:277 672 675 691 693 695
רשלנות הנושה
-> גרמה שלא יוכל הערב לחזור על החייב:511
-> גרמה לביטול שעבוד:177 178
-> החזיר משכון לחייב:178
-> התיר לחייב את שבועתו שנשבע לפרוע:178 179
-> לא הקפיד ליצור הוכחות לחיוב:176 177 606 607 609
-> לא תבע את החייב במועד הפירעון:176-166 417 459 560 563 574 693
רשלנות הערב
-> השאיר את השטר ביד הנושה:270-266
-> חזר בו בלי להודיע לנושה:403 405
-> לא דרש מן הנושה להישבע לו שלא פרע החייב:686 691 695
-> לא הודיע לחייב על פירעונו:272-270
-> לא הודיע ליורשי החייב על פירעונו:689
-> לא טען טענת הגנה שעמדה לחייב:309 312 314 315 694
-> פרע בלי לקחת קבלה:269
-> שילם לנושה כשלא היה מוכרח:277 281
רשלנות שליח, שנשלח לפרוע חוב ולא לקח את השטר:270-266
שאול, הבטחתו למי שיהרוג את גלית:469
שאטר כסות ועונה, מפסידה אשה בהסכמתה להתגרש:517
שבוי (ראה גם: פדיון שבויים)
-> מי שנתמנה ע"י בי"ד לטפל בנכסיו בהיעדרו:575
שבועה (ראה גם: גלגול; מודה במקצת; מתוך שאינו יכול להישבע משלם; עד אחד)
-> דאורייתא:627 682
-> באסמכתא, מחייבת:475
-> בוויכוח בין נושה לערב, אם הוא קבלן או ערב רגיל:644
-> חייב המסרב להישבע:611
->-> משום עקרונות דתיים:627
-> חייב שנשבע לפרוע לנושה, והנושה התיר לו שבועתו:178 179
-> לחרש ולשוטה:26
-> חשוד על שבועה:620
-> בטעות:480
-> המוטלת על חייב, להישבע
->-> שאין לו נכסים:202 215 222 239 240 356 388 462 611 620 650 693 699 701
->-> שהוא פטור:185 194 622
->-> שלא פרע הערב לנושה:681
->-> שלא הרוויח, בהיתר ע סקא:502
->-> שלא פרע, כשהערב טוען שפרע:202 203
->-> שהערב לא נתבקש לערוב:286
->-> שפרע, להיפטר כלפי הערב שפרע בעדו ולא טען שהחייב פרע:693
->-> שפרע לנושה:613
->-> שפרע לערב:259 290
-> המוטלת על נושה, להישבע שעדיין לא פרע החייב
->-> כשגובה מיורשי החייב:220 302 614 621 633
->-> כשגובה מלקוחות:159 199 336 592 614 618 621
->-> כשגובה מן החייב:670
->-> כשגובה מנושא ונותן ביד:548
->-> כשגובה מנכסי חייב שלא בפניו:199 618 621
->-> כשגובה מערב:158 159 196 197 199 202 203 592 613 619 620 635 695
->-> כשגובה מקבלן:312 616 617 633
->-> זכות חייב לדרוש מן הנושה להישבע שלא פרע:200 618
->-> כשהחייב טוען שפרע ע"י שליח:548
-> המוטלת על ערב, להישבע
->-> שאינו יודע אם פרע החייב:196
->-> בטוען להיפטר מפני שהנושה האריך את הזמן לחייב:595 596
->-> שלא ידע את סכום החוב:483
->-> שלא נתן ערבות:659
->-> שלא פרע לו החייב, כשחוזר על יורשי החייב:689
->-> על הוצאות שהוציא:279 280
->-> על טענת הגנה שלו:659
->-> ערב לגוף, שהביא את החייב:463
->-> שפרע:660
-> מטרתה, להרתיע מלשקר:621
-> נושה המוכר שטר מחויב להישבע שהחייב לא פרע, כדי לאפשר לקונה לגבות מלקוחות:707
-> נשבע שלא יערוב ואח"כ ערב:446
-> נשבע לתת לאחר דבר שלא בא לעולם, ערבות בעדו:473
-> על אי ידיעה:680
-> ערב היודע שנשבע הנושה לשקר, והוכרח לפרוע, זכותו לחזור על החייב:693
-> ערב שנשבע לפרוע
->-> בחוב שאינו קצוב:480
->-> לעניין "הוציאני מן הערבות":701
->-> בערב בעד נכרי:465
->-> בערבות אחר מתן מעות:436 580 581
->-> ערבותו מתפרסמת:302
-> כפירעון:611
-> של קטן:159
-> של חייב, שהוא פטור, פוטרת את הערב:602
-> של יורש, שאינו יודע אם פרע אביו:198
-> של יורשי נושה, כשגובים מן הערב:634
-> של מוכר שטר, שהנתבע לא פרע, לטובת קונה השטר:339
-> של המוציא הוצאות על נכסי אחר ברשות:677
-> של נושה
->-> הגובה מחייב הטוען "איני יודע אם פרעתיך":613
->-> שהתקיים התנאי המתלה שבערבות:592
->-> שהחייב משקר, כדי להצדיק את תפיסת הנושה:602
->-> שלא ידע מה היה כתוב בשטר שקרע:601
-> של שומר, הטוען שהחזיר את הפיקדון:619
-> תובע הטוען שמא:618-616 691
-> תקנה שניזק נשבע על סכום הנזק, ונוטל:517
שביעית (ראה גם: שמיטה)
-> מכירת קרקע בשביעית:467
שבת
-> אין דנים בערב שבת:462
-> הביא הערב את החייב לנושה בשבת ואח"כ ברח:175 462 464 599
-> יום אחרון לערבות החל בשבת:458
שואל
-> ביקש מבעל הנכס לשלחו לו:83 87 534
-> התחייב לשלם יותר משווי החפץ אם יאבד:734
-> מסר המשאיל לאחר, והאחר מסר לשואל:546
-> ערב בעד שואל:423
->-> למקרה שיקלקל את החפץ:589
שובטר (ראה: קבלה)
שווה פרוטה (ראה: פרוטה)
שוחד
-> שנאלץ הערב לתת לנושה, פיצויו ע"י החייב:280 666
-> לשופט נכרי, ערב מפסיד זכות חזרה על החייב משום שלא נתן:693
שוחט, שחט בהמה לאחר ונמצאת נבילה - "מוגרמת":734
שוטה
-> ה לווה:27
-> התחייבות לו:467
-> זכייה לעצמו או לאחר:89
-> לווה:24
-> מוכר שדה שהורה לקונה להחזיק בה, ונשתטה המוכר:725
-> נתינה לו, כ"זרוק מנה לים":89 90
-> ערב:10
->-> נשתטה לפני יצירת החיוב:394 725
-> ערבות בעדו:24
-> ערבות לו:26
-> שליח למסור ממון, ונשתטה השולח:725
שוכר (ראה: שכירות)
שולחן ערוך
-> דרכו לפסוק כשניים מבין: רי"ף, רמב"ם ורא"ש:546
-> כשמביא שתי דעות, כמי כוונתו לפסוק:666
-> "סתם ואח"כ מחלוקת" בדבריו:704
-> "קים לי" כדעה שלא הובאה בו:604
-> "קים לי" נגדו:464 480 672
שולחני (ראה: מראה דינר לשולחני)
שומר
-> אחריות לווה על הכסף שהציע כפירעון והנושה סירב לקבלו:75 595
-> אחריות נושה כשומר על המשכון:77 432 698
-> באמירת "תן על גבי סלע":535
-> "בעליו עמו":520
-> זמן חלות חיובו:506 726
-> חצר שומר, קונה לשומר או למפקיד:501 502
-> מוגדר כמזיק:512
-> מסר את הפיקדון לבני ביתו:510
-> המתנה להיות חייב באונס:443 466 515 538 585
-> נתן לו המפקיד את הנכס במתנה לבקשת אחר:517
-> ערבות בעדו:90 459 473 475 506 511 538 574 726 731
-> כפועל:459
-> פטור אם אבד הפיקדון באונס:102
-> פיקדון ההופך להלוואה, לעניין ערבות לאחר מתן מעות:131 132
-> רק השומר עצמו יכול להישבע שבועת השומרים:619
-> שומרים משותפים:206 509 539 542 623 726
-> שטר על הפיקדון, לעניין טענת פירעון:201
-> של הקדש:431
-> תחילתו בפשיעה וסופו באונס:675
שונא מתנות יחיה:115 560
שותפות שערבה:12
שותפים
-> אין "קול" (פרסום) לשותפות:653
-> חיוב בניית כותל בחצר שחלקו:569
->-> שותף שלא רצה לבנות, ונכנס גנב:726
-> שחלקו קרקע, ובנה אחד בחלקו, זכאי למנוע מהשני לבנות:459
-> יכולים להתנות ביניהם בלי קניין:499
-> שלוו (ראה: ריבוי חייבים)
-> מכרו נכס באחריות:503
-> נושה יכול לגבות משותף של החייב, כי הוא כערב בעדו:653
-> עלילה על אחד מהם בלא קשר לשותפות:679
שטר (ראה גם: טענת פירעון; כתב יד; לקוחות; מוכח מתוכו)
-> אבד השטר
->-> אבד ברשלנות הנושה, והחייב כפר:176
->-> זכות הנושה לכתוב שטר חדש ע"י עדי השטר:622
->-> זכות הערב להשבה:258
->-> החייב דורש מן הנושה שיעמיד לו ערב למקרה שימצא אותו אחר ויתבענו:476
->-> החייב צריך לשלם ולקבל קבלה:266
->-> טענת פירעון:201 203
->-> טענת פירעון, בנושא ונותן ביד:99
->-> טענת פירעון, בערב שביקש את השטר במקום החייב:102
->-> ערב הטוען שפרע:248
-> אדם רגיל לשמור על שטרותיו:669
-> האם מבטל אסמכתא:578 672
-> הולכים לפי הכתוב בשטר גם אם העדים אומרים שהתכוונו לדבר אחר:656
-> החזרתו לחייב, לעניין ערבות לאחר מתן מעות:127-125
-> העברת שטר החוב מהנושה לערב, בעקבות פירעון הערב:339-334 704
-> הפטר הערב מחמת טענת פירעון או אפשרות פירעון החייב:201-199
-> הצגת שטר החוב, כהוכחה שהערב פרע:284
-> התחייבות לכל מי שיוציא שטר זה:470 476 591
-> התחייבות בשטר:135
-> חובה למסור לבי"ד שטר שיש לאחר זכות בו, כדי להעתיקו:338
-> בחוב מתחדש:37
-> חוב בשטר
->-> גבייה מנכסי החייב שלא בפניו:636
->-> חזרת הערב על יורשי החייב:297
->-> כשהחייב אומר שפרע והערב אומר שלא פרע:203
-> חובה לכתוב שטר לטובת הזקוק לו:682
-> חזקת כשרות לשטר:680
-> חשש לאבדנו ומציאתו:680
-> בחתימה עיוורת:11
-> בחתימת עד אחד:200 248
-> חתם על שטר שלא ידע שהוא מזויף:564
-> חתם ערבות רק בשטר שעניינו הקרן, ולא בשטר שעניינו הרווחים:501
-> כופים את הנושה למסור את השטר למי שפרע עבור החייב:707
-> הכותב שטר הלוואה חייב עוד לפני מתן הכסף:729
-> כתבו אחרים לערב שטר התחייבות לשיפוי, וקרעו הנושה:601
-> שכתבו עדים מיזמתם לאחר שראו מעשה קניין:247
-> לשון שרגילים לכתוב בשטר, גם כשהושמט הריהו כאילו נכתב:134
-> המיוחד בחוב בשטר, לעניין פנויה שלוותה ונישאה:16
-> מכירת שטר:284 286 287 453 594 683 704 706 732
->-> אם שילם הקונה, כופים את המוכר להקנותו לו בכתיבה ובמסירה:707
->-> העברת הערבות שעליו לקונה:129 157
->-> חובת המוכר להישבע לטובת הקונה:339
->-> קניית שטר החוב ע"י הערב:258 335 549 664
-> כשהמציגו אינו חתום בו, וטוען שקנאו, ואין בידו שטר קניין:680
-> נוסח - העדים או המתחייב מדברים בגוף ראשון:235
-> נושה הכותב שטר חדש, עם תאריך מאוחר יותר, בערבות אחר מתן מעות:571
-> נכתב לפי דיני הנכרים, בי"ד דן בו לפי דיניהם:617
-> נכתב שטר על החיוב לאחר מתן הערבות:158
-> "נמחל שעבוד השטר" ע"י פירעון החוב:336 474 513 680 704 705
-> נקרע השטר בפני בי"ד וכתבו שטר חדש:203 204
-> "ספר המקנה" - מסירת השטר לנושה:578
-> סתם אנשים יודעים שצריך להקנות את השטר למתחייב:578
-> עדים החותמים על שטר הם כמי שנחקרה עדותם בבי"ד:235 659
-> עדים שכתבו שטר ערבות צריכים הסכמת הערב למסירתו לנושה:394
-> על פיקדון:201
-> ערבות בו:435
->-> אחר מתן מעות:106 136 142 485 500 583 585 654 655
->-> כשאין לשון ציווי:558
->-> כשאין מפורש בשטר על איזה חיוב ערב:200
->-> גבייה מיורשי הערב:247
->-> גבייה מלקוחות הערב:244
->-> הנאת האמון:441
->-> חזרת הערב מערבותו:404 725
->-> טענת הערב שפרע:248
->-> בלשון לא ברורה:556
->-> מועד החיוב, אם נכתב לפני יצירת החוב:729
->-> בנושה שאינו ידוע:471
->-> על חיוב שאינו קצוב:485
->-> על רווחי ע סקא:500
->-> כשהערב טוען שלא התקיים תנאי מתלה בערבות:659
->-> כשהערב קרוי "חייב" ולא "ערב":578
->-> בפנויה שערבה ונישאה:16
->-> השטר כהוכחה לקיום הערבות:247
-> ערבות הכתובה בסוף שטר החוב:245 246
-> ערבות הכתובה בשטר החוב, לפני ואחרי חיתום שטרות:135 136 247 584 706
-> ערבות על חוב בשטר, והחייב בחו"ל:636
-> עשה הנושה שטר חדש עם החייב:40 717 718
->-> כשהערבות אינה כתובה בשטר החדש:655 660
-> פרשנות:134 656
-> צריך שהמתחייב יאמר לעדים לכתוב ולחתום בשטר:579 725
-> קיום בי"ד:200 687
-> שורף שטר של אחר:727
-> בשטר החוב נכתב שהוא חייב, ובכתב נפרד נאמר שהוא ערב:465
-> שטר התחייבות אינו שטר קניין:578
-> שטר קניין:608
-> "שטרך בידי מאי בעי" - טענת פירעון (ראה: טענת פירעון)
-> שייך למי שכספו ניתן בהלוואה, גם כשאחר מסר את הכסף:705
-> שיקר הלווה לקונה השטר ואמר שאינו מזויף:555
-> תקנה להצריך חתימת המתחייב נוסף על חתימת העדים:247
שיבוב (ראה: תחלוף)
שידוכין
-> אשה שחזרה בה מהשידוך, חיובה בהוצאות הבעל לסעודה:533
-> ערב בעד מי שקיבל על עצמו ליצור שידוך:510
-> ערב על קנס שידוכין:475 478 506 507 512 594 731 733
שימוש הערב בכסף, מחייבו גם כשלולא כן היה פטור:592
שינוי בחוב, זכות הערב לבטל ערבותו:74 159-155 174 309 591 592
-> דובר על הלוואה למטרה מסוימת, ולבסוף ה לווה לו למטרה אחרת:591
-> הבטיח ערבות לראובן אם ילווה לשמעון, וה לווה לו לוי במקומו:157
שיפוי (ראה גם: התחייבות לשיפוי)
-> כתבו אחרים לערב שטר התחייבות לשיפוי, וקרעו הנושה:601
-> שיפוי הערב (ראה: חזרת הערב על החייב)
שק
-> חזר השק שניתן כפירעון:627
-> חתם הערב על שק שנתן החייב כפירעון:577
שכחה
-> כפר החייב משום ששכח:603
-> שכח הנושה את החוב:329
שכיב מרע, מתנתו:76
שכירות
-> זכות המשכיר להפסיק את השכירות:401
-> ערב בעד שוכר, על נזק שייגרם למשכיר:671
-> ערב השוכר בית מן החייב, בערבות על חוב שאינו קצוב:49
-> ערבות על שכירות חדשית:51 473 474 484 598
->-> לאחר מסירת הבית:566
->-> חזרת הערב מערבותו:400 401
->-> ערבות לאחר מתן מעות:124
-> השוכר חמור "סתם", ומת:585
שכר
-> בהתחייבות שאינה קצובה:481
-> הבטחת שכר מרובה, במקום שיש מצווה:489
-> שכר פועל (ראה: פועל)
-> שליח בשכר שנעצר ע"י השלטון:678
שכר על הערבות
-> איסור ריבית בלקיחת שכר:484
-> התחייבות לתת שכר טעונה קניין:729
-> חשב הערב שיקבל שכר ולא קיבל:119 452 565
-> בנושה שלא תבע את החייב במועד הפירעון:173
-> לעניין אונס:560
-> לעניין חזרת הערב על יורשי החייב:633
-> לעניין חיוב החייב לפצות את הערב על הוצאות שהוציא עקב הערבות:281 633 679
-> בערבות אחר מתן מעות:141 444
-> בערבות על חוב שאינו קצוב:50
-> בערבות על נזק עתידי:589
-> בקטן:10
שלא יהא כל אחד ואחד נוטל מעותיו של חברו והולך למדינת הים:221 635
שלא תנעול דלת בפני לווין:221 589 620 635 658 688
שלום, מצוות הבאת שלום:486
שלוניקי, גדולי העיר:470
שלוף דוץ (ראה גם: דין נכרי):96-91 303 443 465 547 676
שלושים יום (ראה: ארכה)
שליח (ראה גם: שליחות)
-> אין שליח לדבר עבירה:446 448 449 539 589
-> העביר הערב את הכסף לחייב בשליחות הנושה:95 546
-> בהתחייבות שאינה קצובה:446
-> חזקה שליח עושה שליחותו:271 660 670
-> למסור כסף:138
-> מת המשלח:298
-> הנושה שליח של הערב, כשהערב ביקש את ההלוואה במקום החייב:101
-> נשתטה המשלח:394 725
-> נתינת ערבות לשליח של הנושה:30 113
-> לעשות חוזה:108
-> לפרוע חוב
->-> לא הודיע לחייב על פירעונו:271
->-> לא לקח את השטר מן הנושה:270-266 680
-> צריך ליחטד את השליח:470
-> קטן:302 467
-> בקידושין:525
-> לקנות נכס:80 540
->-> חייב מדין ערב:516 518
->-> המוכר צריך לדעת למי להקנות:469
-> בשכר, שנעצר ע"י השלטון:678
-> לתת מתנה, חשש שהתחרט הנותן:725
שליחות (ראה גם: שליח)
-> ביטולה:447 727
-> יסוד לזכות ההשבה של ערב (וכל אדם) שפרע את החוב:81 255 258 264 427 687 697
-> יסוד לחיוב חייב לשפות את הערב על נזק שנגרם לו:673 674
-> יסוד לחיוב הערב:7 8 26 28 46 394 442 451 454 460 466 467 471 472 499 517 520 522 538 540 550 552 558 559 570-567 572 585 589 705 723 727
->-> בנושה שמחל לחייב על פי הערב:544
->-> בערב שביקש את ההלוואה במקום החייב:550
-> יסוד לחיוב קבלן:436 449 639 641
->-> על כתובה:493
שליחות יד:201 575
שליש:12
-> מסר לו הנושה את השטר, לעניין ערבות אחר מתן מעות:125
-> החזיר את השטר לנושה:671
שלציון, מקום שנהגו בערבות שלוף דוץ:543
שם
-> חייב בעל שם נפוץ, ערבות בעדו:191-188 512 623 731
-> חייב ששמו כשם הערב:191 192 206 623
שמא וברי, בטענות:555 608 610 617
שמא פרעך (ראה: טענת פירעון)
שמד, השתמד אחד משני חייבים, זכות הערב בעדם לחזור על האחר:685
שמחת חתן וכלה, מצוותה:486
שמיטה (ראה גם: פרוזבול)
-> בחיוב החייב לערב:259 260 322
-> בכתובה:243
-> נשמט החוב העיקרי, הופטר הערב:75
שמירה (ראה: שומר)
שני חובות, ופרע החייב אחד מהם, זכות הנושה לקבוע איזה מהם נפרע:35 40 75 165 295 352 661 701
-> כשאחד החובות הוא של ערבות ואחד הוא חוב רגיל:661
שני יוסף בן שמעון הדרים בעיר אחת (ראה גם: חייב בעל שם נפוץ; שם):191-188 512
-> מכרו זה לזה קרקע משועבדת:603 606
שניים שהזיקו:623
שניים שלוו (ראה: ריבוי חייבים)
שניים שערבו (ראה: ריבוי ערבים)
שניים שהתחייבו (ראה: ריבוי מתחייבים)
"שעבוד", חזק מהקנאה:577
שעבוד נכסים (ראה גם: לקוחות; נכסים כערבים)
-> הוא אסמכתא:435
-> הוא מן התורה:652 658 688
-> התחייבות לשעבוד הגוף בלי שעבוד נכסים:459
-> חייב המשעבד את נכסיו לערב, זכות הערב לחזור מערבותו:409
-> חייב המשעבד נכס לערב, אין שעבודו תופס לפני שפורע עבורו:322 698
-> המשעבד נכסיו על תנאי, השעבוד מתחיל מרגע כתיבת השטר:706
-> הנושה יכול לגבות את הכל מנכס אחד:345 350
-> שעבוד נכסי הערב, מועד חלותו:17 246
-> בשעבודא דרבי נתן:101
שעבודא דרבי נתן:432
-> בגבייה ממי שחייב לערב:249
-> הקדמת גבייה דרך שעבודא דר"נ לגבייה מן הערב:214
-> בהתחייבות "מדין ערב", כשהמבקש היה חייב למקבל:519
-> בחזרת ערב על חייב:259
-> חיוב ערב לשלם למי שנושה בנושהו:661
-> חייב שאין לו נכסים, כופים אותו לגבות מן החייבים לו כדי לשלם:611
-> יורשי החייב השני:658
-> בנושא ונותן ביד:97 101-99 547 548
-> בנושה שפטר את החייב לפי בקשת הערב:94 545
-> בנושה שתפס מן הערב בלי לפנות לחייב:628
-> בערב שביקש את ההלוואה במקום החייב:102
-> בערב בעד ערב החוזר על החייב:384
-> בערב שיש בידו כסף של החייב, וערב לאחר מתן מעות:137 139 582 583
-> בערב לערב:389
-> בריבוי ערבים:715
-> בשלוף דוץ:93 543
שער המטבע (ראה: מטבע)
שפה זרה
-> בערבות:107
-> בקבלנות:235
שריפה, נחשבת דבר שכיח:674
שתיקה, כהודאה או לא:110 111 256 315 553 558 563 663 666 677 690
תאגיד (ראה גם: חברה; קהל)
-> ערב:12
-> ערבות בעדו:25
תביעת החייב, קדימתה לתביעת הערב (ראה: הקדמת תביעת החייב)
תום לב:254 313 321
תוספתא, אין הלכה כמותה כשהבבלי חולק עליה:346
תופס לבעל חוב (ראה: תפיסה)
תחילתו בפשיעה וסופו באונס:675
תחלוף הערב במקום הנושה, ע"י פירעון החוב:333 416 427 663
תיווך, ויתור על דמי תיווך:151
תלות הערבות בחיוב העיקרי, הפטר הערב עקב הפטר החייב (ראה גם: טענת פירעון; כפירת החייב):26 38 78-69 152-145 211 384 408 415 500 516 544 560 596
-> אינה חלה כשיש התנאה מפורשת:183 417 653
-> דווקא אם הופטר החייב בבי"ד:608
-> הודיע החייב לנושה שיקח את הכסף:169
-> הוקטן החיוב הנערב:155
-> בהפטר זמני של החייב:24 70 214 218 475
-> הקלה על החייב חלה גם על הערב:147-145
-> בחוב שאבד המקור לתשלומו:511 734
-> בחוב שבטל לאחר זמן:70 78-73
-> בחוב שבטל מתחילתו:70 72 73
-> בחוב הפגום באונס:116
-> בחיוב החמור מן הרגיל:151 152
-> החייב אומר שלא פרע לנושה, והערב אומר שפרע:204-201 609 616 653
-> חייב שהופטר לאחר שחויב הערב בבי"ד:513 587
-> כשהחייב מופטר מספק:207-183
-> בחייב שקיבל על עצמו התחייבות נוספת:151 152 196
-> כשידע הערב מראש שהחייב מופטר, הערבות תקפה אם הנושה הוציא כסף:24 25 70 382 384 408 427-421 434 458 461 467 478 479 509 510 512 514 550 587 591 605 606 631 646 670 710 720
-> כש"מסדרים" לחייב:214
-> כשמת החייב:218 631 632 634
-> הנימוק לתלות:69 70 149 184 514 538 615
-> לעניין שעבוד נכסי הערב:656
-> ערב שקיבל על עצמו במפורש התחייבות הגדולה מחיוב החייב:145
-> ערב שקיבל על עצמו התחייבות לפרוע גם אם יופטר החייב:183
-> בערבות על חוב שיש בו אסמכתא:41
-> בערבות על חוב מותנה, כשלא התקיים התנאי:223 509 510
-> כשהפגם רק בכשרותו של החייב או בייצוגו, הערבות תקפה:421
-> בקבלן (ראה: קבלן)
תלמיד חכם
-> הערב בעדו:565
-> כשאחד משני חייבים ת"ח, מניחים שהערב בעדם התכוון לפרוע בעדו:686
תמורה, יסוד לחיוב ערב (ראה: ערבות, המקור לתקפותה)
תנאי (ראה גם: אסמכתא)
-> "אם"_"על מנת":400 570
-> האם התנאי מחייב גם ליורשי אחד הצדדים, כשמת:713
-> בין הערב לאדם זר, השפעתו על החיוב לנושה:723
-> בין הערב לחייב, השפעתו על חיוב לנושה:120 565 723 724
-> הוא כאומר "מעכשו":479
-> השתדל לקיים תנאי, כאילו ק יים:462
-> חל בלי קניין, מדין ערב:515
-> הטוען "היה תנאי בחיוב":659
-> יש המפסיד משום שהיה צריך להתנות מראש:195 311 612 622
-> כפול:478
-> משפטי התנאים:44 120
-> העושה תנאי אין דעתו על דבר שאינו שכיח:274
-> "על מנת"_"אם":400 570
-> ערבות מותנית:22 46-41 81 400 475 501 503 507 554 555 564 565 592 730 731 733 734
->-> בערבות לגוף:461
->-> תנאי התלוי בדעת אחרים:479
-> ערבות על חוב מותנה:21 42-40 377 399 400 503 506 507 722
-> תנאי מכללא:283-273 663 678 679
-> תנאים ספציפיים
->-> באודיתא:517
->-> בין הערב לנושה, שיוכל לגבות ממנו אם החייב בחו"ל, בלי לשלוח הודעה לחייב:636
->-> זכות הערב לחזור על החייב (מכללא):663
->-> חיוב החייב לפצות את הערב על נזק שנגרם לו עקב הערבות (מכללא):283-273 678 679
->-> יצירת קבלנות בהתנאה (ראה: ממי שארצה אגבה)
->-> בכתובת אשה, לפרוע מעידית:150 151
->-> המגביל את הערבות עד למועד פירעון החוב:166 167 328
->-> המשעבד נכסיו על תנאי:706
->-> לנתק את התלות בין הערבות לחיוב העיקרי:417 653
->-> שהערב יחוב רק אם יתבע הנושה את החייב ביום מסוים:167
->-> בריבוי ערבים:354 355 366
->-> שומר המתנה להיות חייב באונס:443 466 515 538 585
תפיסה
-> יורשי הנושה שתפסו מיורשי החייב:218
-> מועילה כשיש ספק:109 457 476 554 557 602
-> ממי שמוטלת עליו שבועה דרבנן:620
-> מן הטוען "איני יודע אם נתחייבתי":610
-> נושה שחובו מאוחר התופס לפני הנושים האחרים:571
-> בנושה שמת אחר שמת החייב:632
-> נושה שתפס מחייב המבזבז את נכסיו:628
-> נושה שתפס מן החייב והחזיר, לעניין ערבות אחר מתן מעות:126 128
-> נושה שתפס מן הערב
->-> כשהחייב בחו"ל וטרם נסתיים זמן ההמתנה:636
->-> לפני שפנה לחייב:216 627
->-> בנושה נכרי:667
->-> כשספק אם החייב העיקרי חייב:183 610
-> נושה שתפס מקבלן:231
-> ערב שתפס מן החייב עבור חוב שהחייב חייב לו, ויש ערב לערב:390
-> תופס לבעל חוב כשחב לאחרים:326 629
->-> ערב התופס בשביל הנושה:326 698
->-> התופס מיטלטלין מן החייב עבור הנושה, חל שעבוד מדין ערב על המיטלטלין:432
תפסת מועט תפסת:491
תקיעת כף:136 436 462 580 581 696
תקנות הגאונים:619 634 658
-> לווה יישבע שאין לו נכסים:215
-> מיטלטלין של יורשים משתעבדים לנושה:634 658
תקנות חכמים (עד חתימת התלמוד)
-> אדם יכול לוותר על תקנה שנתקנה לטובתו:695
-> חכמים אינם יכולים לתקן תקנה כנגד דבר המפורש בתורה:438 569
-> לא פלוג רבנן:635
-> תקנות ספציפיות
->-> לגבות חוב בשטר גם לאחר מות העדים:607
->-> חייב הטוען שאין לו נכסים יישבע:215
->-> יורשים משלמים מזיבורית:588
->-> יש לנושה זכויות מסויימות על החייב לפני מועד הפירעון:322
->-> יש לערב זכויות מסוימות על החייב לפני שפורע עבורו:322
->-> יש תוקף למעשי קטן:9
->-> מיטלטלין אינם נקנים בכסף:521
->-> נושה הגובה מלקוחות יישבע:618
->-> נושה יוכל לגבות מן הערב כשהחייב בחו"ל:221
->-> נושה יוכל לגבות מנכסי חייב שלא בפניו:199 221 617
->-> נושה לא יגבה מלקוחות אם יש לחייב במה לשלם:213 231 597 624 627 718
->-> נושה צריך להקדים את החייב לערב:624
->-> נושה צריך למסור את השטר לערב לאחר שפרע לו:707
->-> פודה שבוי זכאי להחזר הוצאות מהנפדה:260
->-> קבלה מעבירה את זכות הנושה לערב:682 684
תקנות הקהילות (לאחר חתימת התלמוד)
-> אב יורש חצי נדוניה שנתן לבתו שמתה:658
-> החייב צריך לפצות את הערב על נזק שנגרם לו מחמת הערבות:275 672 676 678 679
-> כל אדם שייתבע באיזו תביעה יצטרך להמציא ערבים לפני שיוכל לצאת לחפשי:476
-> לא יוכל אדם חדש להשיג חזקת דירה:458
-> הציבור יכול לחייב בתקנתו את הדורות הבאים:679
-> שטר לא ישמש הוכחה בלי חתימת המתחייב:247
-> רבנו תם תיקן, שלא לערוב לשר נכרי בעד יהודי, שיישאר היהודי במקומו:458
תרומה, נתינתה לישראל לפי בקשת כהן:516

לדף הראשי | HOME