מורשת המשפט בישראל
The Jewish Legal Heritage Society

פרופ' נחום רקובר
קורות חיים

א.

1932 - נולד בירושלים
1947 - ישיבת בני-עקיבא, כפר הרא"ה
1952 - ישיבת מרכז הרב
1952 - מוסמך לרבנות
1957 - מוסמך למשפטים, האוניברסיטה העברית בירושלים
1959 - רשיון עורך דין
1968 - תואר ד"ר למשפטים, האוניברסיטה העברית בירושלים

ב. תפקידים במשרד המשפטים

1959 - עוזר ליועץ המשפטי לממשלה לענייני המשפט העברי
1963 - עוזר בכיר ליועץ המשפטי לממשלה
1965 - יועץ למשפט העברי
1982 - המשנה ליועץ המשפטי לממשלה

ג. תפקידים כיום

1981 - חוקר בכיר, מורשת המשפט בישראל
2000 - נשיא, תלפיות - המכללה האקדמית לחינוך

ד. ועדות וגופים ציבוריים

1963 - חבר הוועדה הציבורית להכנת חוקים להחלפת המג'לה
1964 - מרכז הוועדה הציבורית לעניין יחסי ממון בין בני זוג
1972 - חבר הוועדה הציבורית לתיקון דיני זכות היוצרים
1973 - חבר ועדת פרס לחקר הלשון והספרות הרפואית העברית של עירית תל אביב
1974 - חבר הוועדה הציבורית להכנת חוק להגנה על צנעת הפרט
1974 - חבר הנהלה, האגודה הבינלאומית לדיני משפחה
1974 - חבר הנהלה, מכון מאיר ללימודי היהדות
1975 - חבר מייסד, עמישב למען נדחי ישראל
1975 - חבר המועצה, המכון לאחזור מידע ולבלשנות חישובית, אוניברסיטת בר-אילן
1978 - חבר בית הדין למשמעת של עובדי המדינה
1979 - חבר בית הדין למשמעת של עובדי הוראה
1979 - חבר מייסד, חבר הנאמנים, אריאל מפעלי תורה, יהדות וחברה בישראל
1981 - חבר הנהלה, מורשת המשפט בישראל
1981 - חבר ההנהלה, האגודה הבינלאומית למשפט העברי
1982 - חבר ומרכז הוועדה הציבורית לבחינת יישום דיני המשפחה
1984 - עמית המכון הבינלאומי לאיחוד המשפט הפרטי (יונידרו"א), רומא
1986 - חבר ועדת פרס ספרותי לתורה ומדע, קרן אברמוביץ-צייטלין
1986 - חבר ועדת פרס "הקרן לחקר חיי קהילה ע"פ ההלכה"
1986 - חבר מייסד, מכון תורני לחינוך ותקשורת
1987 - חבר המועצה הלאומית לקידום ערכי שלטון החוק והדמוקרטיה
1988 - נשיא האגודה הבינלאומית למשפט העברי
1989 - חבר הוועדה המייעצת, המכון למשפט עברי, טורו קולג', ניו יורק
1989 - יו"ר הוועדה להענקת מלגות לתלמידים בחשבונאות
1990 - חבר ועדת פרס ריקליס למשפט עברי
1991 - חבר הוועדה לשם הכרה במכללה חוץ תקציבית למשפטים
1992 - חבר המועצה הציבורית לציון 500 שנה לגירוש יהודי ספרד ולגילוי אמריקה
1997 - חבר מערכת "מבוע - ליצירה יהודית"
1998 - חבר מערכת "הפרקליט"
1998 - יו"ר ועדת ההיגוי לנושא הלכה ודמוקרטיה
1998 - חבר ועדת האקדמיה ללשון העברית למונחי איכות הסביבה
1998 - חבר הנהלה, האגודה הבינלאומית לדת ומשפט
2000 - חבר המועצה הציבורית להנצחת מורשתו של הרב משה צבי נריה
2000 - חבר הוועדה הציבורית מטעם שר הבריאות להצעת פתרונות בסוגיית החולה הנוטה למות
2000 - חבר המועצה הלאומית לאיכות הסביבה בישראל
2001 - חבר חבר הנאמנים, יד מהר"י קאפח
2009 - חבר ועדת ההיגוי, המרכז הלאומי להשתלות

ה. הוראה באוניברסיטאות

1964 - הוראה בפקולטה למשפטים, האוניברסיטה העברית בירושלים
1970 - פרופ' אורח, אוניברסיטת דרופסי, פילדלפיה
1974 - מרצה בכיר, הפקולטה למשפטים, האוניברסיטה העברית בירושלים
1975 - מרצה בכיר, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל-אביב
1977 - מרצה אורח, אוניברסיטאות ברקלי, הארווארד וברנדייס
1981 - פרופסור, המחלקה לקרימינולוגיה, אוניברסיטת בר-אילן
2006 - פרופסור, מכללת שערי משפט

ו. פרסים

1949 - שי הצטיינות, מפעל התורה (מאת הרבנים ב"צ מאיר חי עוזיאל, הרב צבי פסח פרנק, הרב שמואל ברוך ורנר) 1974 - "פרס חולון" - לספר "השליחות וההרשאה במשפט העברי"
1974 - "פרס ירושלים" - לספר "אוצר המשפט - מפתח ביבליוגרפי למשפט העברי"
1979 - "פרס צלטנר" - למחקר על "ההגנה על כבוד האדם במשפט העברי"
1986 - "פרס כ"ץ" - למחקרים במשפט העברי
1988 - פרס השר לענייני דתות - למחקרים במשפט עברי
1990 - פרס לספרות ומחקר תורניים ע"ש הרב י"ל הכהן מימון - למחקרים במשפט העברי
1991 - פרס האגודה הישראלית לבעיות הפרלמנטריזם - לספר "המשפט העברי בחקיקת הכנסת"
1996 - פרס שפירא לספר "המסחר במשפט העברי"
1999 - פרס הרב קוק של עירית תל-אביב לסדרת הספרים "חוק לישראל"
2002 - פרס ישראל
2010 - יקיר העיר ירושלים
2014 - יקיר המשפט העברי, לשכת עורכי הדין

ז. ספרים

 1. השליחות וההרשאה במשפט העברי (ירושלים תשל"ב; 448 עמ').
 2. הלכות יום העצמאות ויום ירושלים - בירורי הלכה (ירושלים תשל"ג; 370 עמ').
 3. אוצר המשפט - מפתח ביבליוגרפי של המשפט העברי (ירושלים תשל"ה; 576 עמ').
 4. הקהילה - ארגון והנהגה תקנות ופנקסי קהל (ירושלים תשל"ח; 180 עמ').
 5. מורה דרך במקורות המשפט העברי (ירושלים תשמ"ג; 89 עמ').
 6. הרמב"ם והחוק במדינת ישראל (ירושלים תשמ"ה; 563 עמ').
 7. Jewish Law and Current Legal Problems (עורך) (ירושלים 1985; 253 עמ').
 8. Maimonides as Codifier of Jewish Law (עורך) (ירושלים 1987; 328 עמ').
 9. המסחר במשפט העברי - פרקים בהגנת הצרכן, הסוחר והנושה (ירושלים תשמ"ח; 284 עמ').
 10. עושר ולא במשפט - הנהנה מנכסי חברו בזכות ושלא בזכות (ירושלים תשמ"ח; 244 עמ').
 11. המשפט העברי בחקיקת הכנסת; המקורות היהודים בשילובם בדיוני הכנסת ובחוקי מדינת ישראל (ירושלים תשמ"ט; 2 כרכים, 1310 עמ').
 12. המשפט העברי בפסיקת בתי המשפט בישראל (ירושלים תשמ"ט; 2 כרכים, 1132 עמ').
 13. שלטון החוק בישראל (ירושלים תשמ"ט; 248 עמ').
 14. The Multi-Language Bibliography of Jewish Law (ירושלים תש"ן; 912 עמ').
 15. אוצר המשפט - מפתח ביבליוגרפי של המשפט העברי, חלק שני (ירושלים תשנ"א; 584 עמ').
 16. ניבי תלמוד - אמרות, פתגמים ומטבעות לשון מתחום המשפט, ביאורם, הוראתם ושימושם (ירושלים תשנ"א; 448 עמ').
 17. זכות היוצרים במקורות היהודיים (ירושלים תשנ"א; 520 עמ').
 18. חוק לישראל - עריכה שיטתית ועדכנית של המשפט העברי: ערבות (עורך) (ירושלים תשנ"ב; 864 עמ').
 19. כנ"ל: נזיקין (עורך) (ירושלים תשנ"ב; 570 עמ').
 20. כנ"ל: השבת אבדה (עורך) (ירושלים תשנ"ב; 156 עמ').
 21. כנ"ל: עשיית עושר ולא במשפט (עורך) (ירושלים תשנ"ב; 236 עמ').
 22. Modern Applications of Jewish Law; Resolution of Contemporary Problems According to Jewish Sources in Israeli courts (ירושלים תשנ"ג; 2 כרכים, 1054 עמ').
 23. איכות הסביבה במקורות היהודיים (ירושלים תשנ"ד; 160 עמ').
 24. A Guide to the Sources of Jewish Law (ירושלים תשנ"ד; 136 עמ').
 25. חוק לישראל - עריכה שיטתית ועדכנית של המשפט העברי: שכירות ושאילה (עורך) (ירושלים תשנ"ח; 673 עמ')
 26. כנ"ל: שומרים (עורך) (ירושלים תשנ"ט; 2 כרכים, 1698 עמ')
 27. גדול כבוד הבריות - כבוד האדם כערך-על (ירושלים תשנ"ט; 220 עמ')
 28. לשילובו של המשפט העברי במשפט הישראלי (ירושלים תשנ"ט; 140 עמ')
 29. Law and the Noahides (ירושלים תשנ"ט; 148 עמ')
 30. Jerusalem - City of Law and Justice (עורך) (ירושלים 1999; 512 עמ')
 31. מטרה המקדשת את האמצעים (ירושלים תש"ס; 496 עמ')
 32. מסירות נפש (הקרבת היחיד למען הרבים) (ירושלים תש"ס; 336 עמ')
 33. Ethics in the Marketplace - A Jewish Perspective (ירושלים תש"ס; 143 עמ')
 34. Unjust Enrichment in Jewish Law (ירושלים תש"ס; 232 עמ')
 35. ההגנה על צנעת הפרט (ירושלים תשס"ו; 448 עמ')
 36. תקנת השבים - מעמדו של עבריין שריצה את עונשו (ירושלים תשס"ז; 744 עמ')
 37. חוק לישראל - עריכה שיטתית ועדכנית של המשפט העברי: שיתוף נכסים (עורך) (ירושלים תשס"ט; 350 עמ')
 38. כנ"ל: נאמנות בנכסים (עורך) (ירושלים תש"ע; 798 עמ')
 39. כנ"ל: פגמים בחוזה (עורך) (ירושלים תשע"ב; 528 עמ')
 40. כנ"ל: שליחות (עורך) (ירושלים תשע"ד; 1008 עמ')

ז. בהכנה לדפוס

תקנות הקהילות להגבלת מותרות

ח. פרסומים אחרים

למעלה מ-270 מחקרים בתחום המשפט העברי, ב"סדרת מחקרים וסקירות במשפט העברי" (משרד המשפטים) ובכתבי-עת תורניים ומשפטיים.
לרשימת הפרסומים המלאה...

לדף הראשי | HOME