Jewish Legal Heritage Society

מורשת המשפט בישראל


רשימת הסמינרים
שקיימה מורשת המשפט בישראל


לצפייה בקובץ המקורות שנלמדו בכל סמינר, לחץ על שם הסמינר.

מועדמקוםנושאמרציםמנחיםיהדות
1י"ב-י"ד בטבת תשמ"ב
(7-9.1.82)
הולילנד, ירושליםעשיית עושר ולא במשפטפרופ' יצחק אנגלרד
ד"ר ברכיהו ליפשיץ
מר יהונתן בלס
עו"ד יצחק מירון
מר אלחנן נאה
הרב ד"ר אהרן ליכטנשטיין
2י"א-י"ג בשבט תשמ"ב
(4-6.2.82)
קרלטון, נהריהטעות בחוזהפרופ' גבריאלה שלו
ד"ר סיני דויטש
מר שמואל אלטלף
ד"ר שלום לרנר
עו"ד משה קניאל
הרב מרדכי הלפרין
3ט'-י"א באדר תשמ"ב
(4-6.3.82)
ניר עציוןההגנות במשפט הפלילי
(צורך וכורח)
פרופ' שמעון אגרנט
פרופ' אהרן אנקר
ד"ר בן-ציון אליאש
ד"ר יעקב וינרוט
השופט צבי טל
פרופ' אפרים א' אורבך
4כ"ז-כ"ט באייר תשמ"ב
(20-22.5.82)
בית הבראה שפרינצק, נצרתדיני עונשין
(טעות בדין וטעות בעובדה)
פרופ' ש"ז פלר
עו"ד ברוך שיבר
עו"ד שמואל אלטלף
עו"ד אמוץ אליאש
ד"ר יעקב וינרוט
ד"ר ישראל אלדד
5כ"ו-כ"ח בסיון התשמ"ב
(17-19.6.82)
נאות המדבר, באר-שבעחוזה פסול השופטת מרים בן-פורת
ד"ר אליאב שוחטמן
עו"ד שמשון אטינגר
עו"ד אברהם בארי
עו"ד יצחק מירון
ד"ר אברהם אמיר
6ב'-ד' באב תשמ"ב
(22-24.7.82)
ווינדמיל, ירושליםדיני שליחות
(פעולה ללא הרשאה וחריגה מהרשאה)
השופט אהרן ברק
השופט אלישע שיינבויים
ד"ר אביעזר רביצקי
ד"ר בן-ציון אליאש
ד"ר יעקב וינרוט
עו"ד אלימלך וסטרייך
ד"ר שלום לרנר
עו"ד יצחק מירון
הרב מרדכי הלפרין
7ז'-ט' בסיון תשמ"ג
(19-21.5.83)
שורש, הרי יהודהדיני נזיקין
(אחריות שופטים ואנשי מינהל ברשלנות)
השופט משה לנדוי
עו"ד יצחק מירון
עו"ד שמואל אלטלף
עו"ד אלימלך וסטרייך
עו"ד שלמה שרשבסקי
ד"ר שלום רוזנברג
8י"ב-י"ד בתמוז תשמ"ג
(23-25.6.83)
מרינה, בת-יםתנאי בחוזההשופט צבי טל
ד"ר ברכיהו ליפשיץ
עו"ד משה דרורי
עו"ד יעקב ק' ריינץ
ד"ר גבריאל חיים כהן
9ד'-ו' באב תשמ"ג
(14-16.7.83)
הולילנד, ירושליםדיני קניין
(שימוש לרעה בזכות)
פרופ' חיים כהן
ד"ר שמואל שילה
השופט צבי טל
עו"ד חיים פוברסקי
עו"ד רצון ערוסי
פרופ' זאב וילנאי
גב' נורית פריד
10ז'-ט' בסיון תשמ"ד
(7-9.6.84)
בית חוה, שבי ציוןדיני שכירות
(אופייה הקנייני של השכירות)
פרופ' יהושע ויסמן
השופט צבי טל
עו"ד אלימלך וסטרייך
עו"ד יעקב ק' רייניץ
ד"ר ישעיהו גפני
11י"ב-י"ד בתמוז תשמ"ד
(12-14.7.84)
בית הארחה, קרית ענביםדיני קניין
(הגנת הבעלות והחזקה)
השופט משה לנדוי
ד"ר שמשון אטינגר
הרב יונתן בלס
עו"ד אלימלך וסטרייך
עו"ד יצחק מירון
ד"ר אביעזר רביצקי
12ב'-ד' באלול תשמ"ד
(30.8-1.9.84)
בית הארחה, ניר עציוןהמחאת חיוביםהשופטת מרים בן-פורת
ד"ר שלום לרנר
השופט צבי טל
עו"ד משה דרורי
פרופ' רבקה אופנהיימר
13י"ז-י"ט בסיון תשמ"ה
(6-8.6.85)
בית הארחה, ניר עציון דיני שליחות
(הגדרת השליחות)
השופט אהרן ברק
פרופ' דב פרימר
ד"ר שמשון אטינגר
ד"ר חנינא בן-מנחם
עו"ד פרץ סגל
הרב יעקב מדן
14כ"ב-כ"ד בתמוז תשמ"ה
(11-13.7.85)
שלום, ירושליםדיני עבודה
(למהותו של חוזה עבודה)
השופט צבי בר ניב
ד"ר ברכיהו ליפשיץ
עו"ד אריה אדרעי
עו"ד דוד גליקסברג
הרב ישעיהו הדרי
15י"ב-י"ד באלול תשמ"ה
(29-31.8.85)
הולילנד, ירושליםכללי השופטיםהשופט משה לנדוי
פרופ' אהרן אנקר
השופט צבי טל
השופט צבי מ' הכהן
פרופ' יואב אלשטיין
16כ'-כ"ב באייר תשמ"ו
(29-31.5.86)
קיבוץ לביאדיני נזיקין
(חוות דעת רשלנית)
השופט אהרן ברק
הרב אברהם שיינפלד
השופט צבי מ' הכהן
השופט צבי טל
הרב יהודה גלעד
17י"ב-י"ד בסיון תשמ"ו
(19-21.6.86)
ניר עציוןדיני חוזים - כפייה ועושקהשופט דב לוין
עו"ד יצחק מירון
עו"ד אריה אדרעי
ד"ר אליאב שוחטמן
הרב יואל בן-נון
18י'-י"ב בתמוז תשמ"ו
(17-19.7.86)
הולילנד, ירושליםדיני שומריםהשופט שמואל פינקלמן
ד"ר יעקב ויינרוט
עו"ד משה דרורי
עו"ד יצחק מירון
הרב עדין שטיינזלץ
19כ"ג-כ"ה באב תשמ"ו
(28-30.8.86)
לרום, ירושליםדיני עונשין
(הגנת צורך)
פרופ' ש"ז פלר
פרופ' דב פרימר
ד"ר שמשון אטינגר
עו"ד רצון ערוסי
הרב מרדכי הלפרין
20ז'-ט' בסיון תשמ"ז
(4-6.6.87)
קרית ענביםסדר הדין
(סופיות הדין)
השופטת מרים בן-פורת
ד"ר אליאב שוחטמן
עו"ד אריה אדרעי
ד"ר שמשון אטינגר
פרופ' יוסף נדבה
21י"ב-י"ד בתמוז תשמ"ז
(9-11.7.87)
ניר עציוןדיני שכירות
(העברת השכירות)
עו"ד אברהם סוכובולסקי
ד"ר שלום לרנר
עו"ד אליקים רובינשטיין
השופט צבי טל
מר דוד סתיו
גב' שולמית קצנלסון
22ב'-ד' באלול תשמ"ז
(27-29.8.87)
שורשדיני ערבותד"ר דרורה פלפל
ד"ר ברכיהו ליפשיץ
עו"ד יצחק מירון
עו"ד משה דרורי
הרב שאר ישוב כהן
23ט"ו-י"ז בתמוז תשמ"ח
(30.6-2.7.88)
ניר עציוןזכות הנאשם מפני הפללה עצמיתפרופ' אהרן קירשנבאום
עו"ד מאיר גבאי
פרופ' ש"ז פלר
השופט צבי מ' הכהן
הרב דוד סתיו
הרב מנחם ולדמן
24ט"ו-ט"ז בסיוון תש"ן
(8-9.6.90)
מלון סונסטה, ירושליםתורת המשפטהרב אברהם צוקרמן
הרב משה צבי נריה
השופט צבי טל
פרופ' נחום רקובר

25ד'-ו' בסיוון תשנ"א
מלון הר ציון, ירושליםסמינר "שבועות"הרב ד"ר מרדכי הלפרין
השופט צבי הכהן
ד"ר שמשון אטינגר
השופט מנחם נאמן
מר איתי הכהן
עו"ד אהרן ורבנר
פרופ' נחום רקובר
הרב זלמן נחמיה גולדברג
פרופ' אברהם גרוסמן
פרופ' אוריאל סימון
ד"ר אליה דבורקין

26ט'-י"א באדר א' תשנ"ב
(13-15.2.92)
שורשחוזה פסולפרופ' נחום רקובר
ד"ר איל זמיר
ד"ר שמשון אטינגר
מר יצחק ברנד
עו"ד יצחק מירון
ד"ר ישראל אלדד
הרב עדין שטיינזלץ
27י"ח-כ' באייר תשנ"ב
(21-23.5.92)
ניר עציוןערבותהשופט אליעזר גולדברג
פרופ' נחום רקובר
פרופ' ברכיהו ליפשיץ
ד"ר מיגל דויטש
הרב דוד סתיו
עו"ד שמואל אלטלף
ד"ר מנחם בן ששון
28ד'-ו' בסיון תשנ"ב
(5-7.6.92)
שרתון פלאזה, ירושליםתיקון ליל שבועות+סמינרפרופ' נחום רקובר
הרב יצחק קוליץ
פרופ' משה דוד הר
ד"ר גבריאל ח' כהן
מר בני להמן
פרופ' מרדכי רוטנברג

29כ"א-כ"ג בטבת תשנ"ג
(14-16.1.93)
אשל השומרוןזכות השתיקההשר דוד ליבאי
ד"ר יעקב וינרוט
פרופ' אהרן קירשנבאום
פרופ' נחום רקובר
עו"ד שמואל אלטלף
השופט צבי מ' הכהן
פרופ' ישעיהו גפני
30י"א-י"ג בשבט תשנ"ה
(12-14.1.95)
שורשכבוד האדם כערך חוקתיפרופ' דוד ליבאי
השופט דב לוין
השופט צבי טל
פרופ' נחום רקובר
עו"ד יצחק מירון
הרב דוד סתיו
פרופ' אליעזר שבייד
31כ"ג-כ"ה באדר א' תשנ"ה
(23-25.2.95)
הר הכרמל, חיפהמעמדו של עבריין שריצה עונשוהשופט מאיר גבאי
פרופ' ש"ז פלר
ד"ר יעקב וינרוט
פרופ' נחום רקובר
השופט גרשון גרמן
השופט צבי כהן
הרב שאר ישוב כהן
ד"ר חננאל מאק
32ט"ז-י"ח בטבת תשנ"ז
(26-28.12.96)
מעלה החמישההקנין הרוחניחה"כ שאול יהלום
השופט מאיר גבאי
פרופ' נחום רקובר
השופט צבי מ' הכהן
השופט גרשון גרמן
ד"ר אדמיאל קוסמן
33כ"ט בשבט-א' באדר א' תשנ"ז
(6-8.2.97)
קיבוץ לביאבעלות האדם על גופומר צחי הנגבי
הרב ישראל מאיר לאו
פרופ' נחום רקובר
עו"ד נעמה ויצ'נר
פרופ' אברהם שטינברג
עו"ד יוסי גרין
ד"ר אבי וינרוט
פרופ' דב פרימר
פרופ' עמנואל אטקס
34י"ח-כ' באדר ב' תשנ"ז
(27-29.3.97)
גני שולמית, אשקלוןהגבלת זכויות משיקולי צדקעו"ד יעקב וינרוט
פרופ' נחום רקובר
עו"ד בני ועקנין
ח"כ שאול יהלום
פרופ' שמואל שילה
ד"ר אליקים רובינשטיין
ד"ר ישראל צבי גילת
השופט בן ציון גרינברגר
ד"ר אבי וינרוט
פרופ' מרדכי רוטנברג
35כ"ו-כ"ח בתמוז תשנ"ז
(31.7-2.8.97)
הולילנד, ירושליםעשיית עושר ולא במשפטגב' מרים בן-פורת
השופט דב לוין
השופט צבי טל
פרופ' ארוין קוטלר
פרופ' נחום רקובר
ח"כ שאול יהלום
השופט גרשון גרמן
עו"ד אביעד הכהן
פרופ' מנחם בן-ששון

36כ"ג-כ"ה באלול תשנ"ז
(25-27.9.97)
הר-ציון, ירושליםתקנת השוקד"ר אליקים רובינשטיין
השופט יעקב טירקל
פרופ' נחום רקובר
השופט אורי שטרוזמן
ח"כ שאול יהלום
השופט צבי מ' הכהן
עו"ד שמואל אלטלף
פרופ' אליעזר שביד

37י"ז-י"ט בטבת תשנ"ח
(15-17.1.98)
רמת רחל, ירושליםדיני עבודה
(חזרה מהסכם עבודה)
מר צחי הנגבי
השופט סטיב אדלר
גב' נילי ארד
ד"ר מרדכי הלפרין
פרופ' נחום רקובר
הדיין אברהם שיינפלד
ח"כ שאול יהלום
עו"ד אביעד הכהן
ד"ר אבי ויינרוט
עו"ד שחר ליפשיץ
פרופ' משה אידל
38ו'-ח' בניסן תשנ"ח
(2-4.4.98)
קרלטון, נהריהעושק בדיני החוזיםח"כ חנן פורת
השופט דב לוין
השופט ד"ר גבריאל קלינג
עו"ד ד"ר יעקב ויינרוט
פרופ' סיני דויטש
פרופ' נחום רקובר
השופט גרשון גרמן
עו"ד שחר ליפשיץ
ד"ר ניסן אררט
39ו'-ח' בתשרי תש"ס
(16-18.9.99)
עדן-אין, זכרון יעקבאלימות כלפי האישההשופטת מרים בן-פורת
פרופ' עמנואל גרוס
פרופ' נחום רקובר
השופט צבי טל
השופט גרשון גרמן
עו"ד אביעד הכהן
ד"ר אבי ויינרוט
פרופ' אברהם גרוסמן
40ל' בכסלו-ב' בטבת תש"ס
(9-11.12.99)
מעלה החמישהפרסום שמו של חשודהשופט אליעזר גולדברג
ד"ר יעקב ויינרוט
ח"כ עוזי לנדאו
פרופ' נחום רקובר
עו"ד יצחק מירון
פרופ' דב פרימר
פרופ' ישעיהו גפני
41כ'-כ"ב בשבט תש"ס
(27-29.1.00)
רמת רחל, ירושליםכללי אתיקה של עובדי ציבורעו"ד משה נסים
השופט יעקב טירקל
הדיין הרב אברהם שרמן
עו"ד משה דרורי
עו"ד שחר ליפשיץ
עו"ד רון קליינמן
פרופ' אביעזר רביצקי
גב' רות רביצקי
42כ"ה-כ"ז באדר א' תש"ס
(2-4.3.00)
אשל השומרון, אריאללא תעמוד על דם רעךמר אליקים רובינשטיין
פרופ' אברהם שטיינברג
פרופ' אהרן קירשנבאום
פרופ' דני סטטמן
ד"ר מיכאל ויגודה
עו"ד מיכאל בריס
עו"ד ד"ר אבי ויינרוט
השופט רפי יעקובי
פרופ' שלום רוזנברג
43ח'-י' בניסן תש"ס
(13-15.4.00)
קרלטון, נהריהזכויות החולהפרופ' שמעון גליק
ד"ר מרדכי הלפרין
עו"ד דוד בס
עו"ד ד"ר יוסי גרין
הרב ישעיהו הדרי
44ל' באב - ב' באלול תש"ס
(31.8-2.9.00)
קיבוץ לביאמשפט ומוסר
(לפנים משורת הדין)
השופט יעקב טירקל
ד"ר מיכאל ויגודה
עו"ד ד"ר אבי ויינרוט
עו"ד יצחק מירון
עו"ד יעקב שפירא
הרב שאר-ישוב כהן
ד"ר מיכאל מאך
ד"ר נעמי כהן
45י"א-י"ג בחשון תשס"א
(9-11.11.00)
עדן-אין, זכרון יעקבזכויות הילדהשופטת סביונה רוטלוי
השופט אמנון סטרשנוב
ד"ר מיכאל ויגודה
ד"ר ישראל צבי גילת
הדיין הרב שלמה דיכובסקי
עו"ד דוד בס
עו"ד שחר ליפשיץ
עו"ד בנימין שמואלי
עו"ד שלמה שרשבסקי
ד"ר מיכאל ויגודה
46כ"ג-כ"ה בטבת תשס"א
(18-20.1.01)
רמת רחלשוויון חברתי
(שמיטה)
הרב אליהו בקשי-דורון
השופט יעקב טירקל
השופט צבי טל
מר אורי בן-נון
פרופ' דניאל הרשקוביץ
פרופ' דב פרימר
עו"ד אביעד הכהן
ד"ר אבשלום קור
47י'-י"ב באייר תשס"א
(3-5.5.01)
קיבוץ לביאהעושה דין לעצמוהשופטת מרים בן-פורת
פרופ' אריאל פורת
ד"ר שמשון אטינגר
ד"ר מיכאל ויגודה
עו"ד ד"ר אבי ויינרוט
עו"ד בני שמואלי
הסופר הרב חיים סבתו
48ל' בסיון-ב' בתמוז תשס"א
(21-23.6.01)
רמת רחלהתנדבות - מסירות נפשפרופ' ליאון שלף
פרופ' אליעזר יפה
תא"ל (מיל') אפי איתם
מר אורי לופליאנסקי
ד"ר מיכאל ויגודה
עו"ד משה דרורי
מר עמוס ישראל
הסופר שמחה רז
49ג'-ה' בתשרי תשס"ב
(20-22.9.01)
עדן אין, זכרון יעקבדין אמת לאמיתוהרב שאר-ישוב כהן
מר אליקים רובינשטיין
פרופ' מרדכי קרמניצר
הרב ישראל שחור
עו"ד פרופ' יעקב נאמן
פרופ' נחום רקובר
עו"ד נפתלי שילה
מר יובל סיני
ד"ר מרגלית שילה
50ח'-י' בניסן תשס"ב
(21-23.3.02)
קרלטון, נהריהפדיון שבויים, טרור וסחיטההשופט עודד מודריק
עו"ד יעקב וינרוט
עו"ד אורי סלונים
פרופ' נחום רקובר
השופט ניל הנדל
עו"ד יעקב שפירא
הרב מרדכי פירון
51ו'-ח' בתשרי תשס"ג
(12-14.9.02)
עדן-אין, זכרון יעקבמשפט שלמההרב שלמה עמר
ד"ר יעקב חבה
פרופ' נחום רקובר
הרב יהושע בן מאיר
פרופ' דב פרימר
עו"ד יעקב שפירא
פרופ' אוריאל סימון
52ח'-י' בניסן תשס"ג
(10-12.4.03)
קרלטון, נהריה"אחרי רבים להטות"ח"כ מיכאל איתן
השופט צבי טל
פרופ' נחום רקובר
מר אליקים רובינשטיין
פרופ' אליאב שוחטמן
עו"ד יעקב נאמן
השופט ניל הנדל
עו"ד אבי וינרוט
עו"ד בני שמואלי
פרופ' משה דוד הר
פרופ' דניאל הרשקוביץ
53ו'-ח' בתשרי תשס"ד
(2-4.10.03)
עדן-אין, זכרון יעקבזכות השתיקההרב יעקב אריאל
השופט עודד מודריק
פרופ' נחום רקובר
אליקים רובינשטיין
עו"ד יעקב וינרוט
השופט משה דרורי
ד"ר מיכאל ויגודה
עו"ד רפי עבו
ד"ר מור אלטשולר
54כ"ג-כ"ה בכסלו תשס"ד
(18-20.12.03)
רמת רחלעד מדינההשופטת מרים בן פורת
השופט יעקב קדמי
פרופ' נחום רקובר
ד"ר מיכאל ויגודה
ד"ר יעקב חבה
עו"ד ד"ר אביעד הכהן
פרופ' דב פרימר
ד"ר גבריאל חיים כהן
55י'-י"ב בניסן תשס"ד
(1-3.4.04)
קרלטון, נהריהפרטיות וזכות הציבור לדעתהשופט יעקב טירקל
הרב יונה מצגר
פרופ' זאב סגל
פרופ' נחום רקובר
הרב ד"ר מיכאל אברהם
השופט ניל הנדל
פרופ' אברהם שטינברג
56ט"ז-י"ח באלול תשס"ד
(2-4.9.04)
עדן-אין, זכרון יעקבצדק חברתי - היבטים משפטייםפרופ' אבי בן בסט
הרב שלמה דיכובסקי
השר זבולון אורלב
השופט צבי טל
פרופ' נחום רקובר
ד"ר מיכאל ויגודה
השופט משה דרורי
עו"ד יעקב שפירא
ד"ר ורד נועם
57ד'-ו' בטבת תשס"ה
(16-18.12.04)
שורשציות לפקודה בלתי חוקית השופט אליקים רובינשטיין
האלוף מנחם פינקלשטיין
פרופ' אליאב שוחטמן
פרופ' נחום רקובר
השופט ניל הנדל
הרב יהושע בן מאיר
פרופ' ישעיהו גפני
58ה'-ז' בניסן תשס"ה
(14-16.4.05)
קרלטון, נהריה"דינא דמלכותא דינא"הרב שאר-ישוב כהן
פרופ' שמואל שילה
ד"ר אמנון רייכמן
פרופ' נחום רקובר
השופט גרשון גרמן
השופט משה דרורי
פרופ' מרגלית שילה
הרב דניאל הרשקוביץ
פרופ' מנחם קלנר
59כ"ה-כ"ז באלול תשס"ה
(29.9-1.10.05)
רמת רחלהדמוקרטיה וגבולותיההשופט יעקב טירקל
פרופ' שלמה אבינרי
הרב יעקב מדן
פרופ' רות גביזון
פרופ' נחום רקובר
ד"ר אביעד הכהן
ד"ר מיכאל ויגודה
עו"ד יצחק מירון
השופט משה דרורי
פרופ' אברהם גרוסמן
60ה'-ז' בטבת תשס"ו
(5-7.1.06)
שורש"דין רודף"השופט צבי טל
הרב צבי שכטר
השופט מנחם פינקלשטיין
פרופ' נחום רקובר
השופט נתן נחמני
עו"ד ד"ר אבי וינרוט
גב' נורית פריד
61ח'-י' בניסן תשס"ו
(6-8.4.06)
קרלטון, נהריההערמה במשפטהרב יעקב אריאל
פרופ' רנון קצוף
פרופ' נחום רקובר
פרופ' יצחק אנגלרד
עו"ד ד"ר יעקב וינרוט
עו"ד ד"ר משה בארי
עו"ד יעקב שפירא

62כ"א-כ"ג באלול תשס"ו
(14-16.9.06)
מלון שורשלשון הרעהרב זלמן נחמיה גולדברג
עו"ד מיבי מוזר
פרופ' נחום רקובר
חה"כ פרופ' מנחם בן-ששון
עו"ד הרב יהושע בן-מאיר
הרב דוד סתיו
עו"ד ד"ר מיכאל ויגודה
63כ"ג-כ"ה בכסלו תשס"ז
(14-16.12.06)
מלון רמת רחלניגוד ענייניםהרב אליהו בקשי-דורון
פרופ' שמעון שטרית
הרב יובל שרלו
עו"ד אליעד שרגא
עו"ד ד"ר אביעד הכהן
עו"ד פרופ' דב פרימר
עו"ד ד"ר רון קליינמן
פרופ' נחום רקובר
64י'-י"ב בניסן תשס"ז
(29-31.3.07)
מלון קרלטון, נהריהטכנולוגיה רפואית: פוריות וגנטיקההרב מנחם בורשטיין
ד"ר מיכאל ויגודה
פרופ' אברהם שטיינברג
ד"ר יוסי גרין
השופט ניל הנדל
עו"ד ירדנה קופ-יוסף
הרב פרופ' דניאל הרשקוביץ
65כ"ג-כ"ה באלול תשס"ז
(6-8.8.07)
מלון רמת רחל, ירושליםראיות נסיבתיותהשופטת דליה דורנר
עו"ד משה לדור
ע"ד מיכאל קירש
השופט צבי טל
עו"ד הרב יהושע
בן-מאיר
השופט משה דרורי
הרב עדין שטיינזלץ
66כ"ד-כ"ו בשבט תשס"ח
(30.1-2.2.08)
מלון רמת רחל, ירושליםתרומת אברים ומכירת אבריםהרב ד"ר מרדכי הלפרין
פרופ' יונתן הלוי
ח"כ עתניאל שנלר
ח"כ הרב אברהם רביץ
הרב ד"ר מרדכי הלפרין
עו"ד ד"ר שמואל ילינק
עו"ד ד"ר לאה ויזל
עו"ד ד"ר שמואל וולפמן
ד"ר מיכאל ויגודה
הרב שבתי רפפורט
הרב שבתי רפפורט
67ז'-ט' בתמוז תשס"ח
(10-12.7.08)
מלון פלאז'ה
נצרת עילית
הפקעת רכוש: שמיטה ופרוזבולהרב אלישע וישליצקי
עו"ד ד"ר אביעד הכהן
הרב צפניה דרורי
ד"ר מיכאל ויגודה
עו"ד יעקב שפירא
הרב פרופ' דניאל הרשקוביץ
עו"ד ד"ר יעקב וינרוט
68ח'-י' בניסן תשס"ט
(2-4.4.09)
מלון קרלטון, נהריהסרבני גט וכפיית גטהרב שאר-ישוב כהן
עו"ד ד"ר יעקב וינרוט
פאנל:
השופט משה דרורי
השופט אריאל בן - ארי
עו"ד ציפי פינקלשטיין
גב' נורית פריד
השופטת אסתר שטיין
עו"ד פרופ' דב פרימר
עו"ד ד"ר אבי וינרוט
הרב פרופ' דניאל הרשקוביץ
גב' נורית פריד
69ד'-ה' בתמוז תשס"ט
(26-27.6.09)
מלון פלאז'ה
נצרת עילית
איכות הסביבה במורשת היהודיתהרב שלמה עמאר
מר אברהם דובדבני
הרב יעקב מדן
ד"ר מיכאל ויגודה
פרופ' נחום רקובר

70י"ד-ט"ז באלול תשס"ט
(3-5.9.09)
מלון רמת רחלמוסר ומלחמההרב אליהו בקשי דורון
תא"ל אבישי מנדלבליט
הרב יהושע בן מאיר
הרב ד"ר מרדכי הלפרין
השופט עודד מודריק
הרב יעקב מדן
ד"ר מיכאל ויגודה
פרופ' נחום רקובר
הרב יהושע בן מאיר
הרב מרדכי הלפרין

71י'-י"ב בניסן תש"ע
(25-27.3.10)
מלון קרלטון נהריהאלימותפרופ' עמנואל גרוס
פרופ' יעקב נאמן
השופט ניל הנדל
ד"ר מיכאל ויגודה
פרופ' נחום רקובר
השר פרופ' דניאל הרשקוביץ
הרב ישעיהו הדרי
72כ"ז-כ"ח בתמוז תש"ע
(9-10.7.10)
מלון פלאז'ה
נצרת עילית
ארץ ישראל: חזון והגשמההרב דוב ליאור
הרב יעקב אריאל
עו"ד מיכל טיקוצ'ינסקי
פרופ' נחום רקובר
פרופ' יוסי כץ
מר הרצל כהן

73כ"ג-כ"ה באלול תש"ע
(2-4.9.10)
מלון רמת רחל
ירושלים
מדינה יהודית ודמוקרטית (30 שנה לחוק יסודות המשפט)פרופ' יעקב נאמן
השופט מיכה לינדנשטראוס
הרב זלמן נחמיה גולדברג
הרב שלמה מ' עמאר
השופט יעקב טירקל
השופט ניל הנדל
השופט צבי טל
השופט אלי רובינשטיין
ד"ר מיכאל ויגודה
פרופ' חביבה פדיה
74ו'-ז' בתמוז תשע"א
(8-9.7.11)
מלון פלאז'ה
נצרת עילית
בית הדין הגדול שבירושליםהרב שלמה מ' עמאר
הרב שלמה דיכובסקי
ד"ר עמיחי רדזינר
עו"ד ד"ר חיים שיין

75כ"ג-כ"ה באלול תשע"א
(22-24.9.11)
מלון רמת רחל ירושליםמעמדו המשפטי של העוברהרב פרופ' דניאל הרשקוביץ
הרב מנחם בורשטיין
הרב זלמן נחמיה גולדברג
ד"ר מרדכי הלפרין
פרופ' אברהם שטינברג
השופט ניל הנדל
השופט צבי טל
ד"ר מיכאל ויגודה
פרופ' חביבה פדיה
76י'-יב' בטבת תשע"ב
(5-7.1.12)
מלון כינרלשון הרעהרב אוריאל לביא
השופט אליקים רובינשטיין
פרופ' נחום רקובר
עו"ד ד"ר אבי וינרוט
עו"ד יעקב שפירא
הרב חיים סבתו
77ח'-י' בתמוז תשע"ב (28-30.6.12)מלון קיבוץ לביאצדק חברתי ביחסי עובד ומעבידהרב רצון ערוסי
פרופ' שמעון שטרית
ד"ר אביעד הכהן
פרופ' נחום רקובר
הרב דוד סתיו
ד"ר יעקב וינרוט
הרב יהודה גלעד
ד"ר מיכאל ויגודה
הרב דוד סתיו
ד"ר אביעד הכהן

78ח'-י' בכסלו תשע"ג
(22-24.11.12)
מלון רמת רחלקטין במשפטהשופט נעם סולברג
מר חננאל רוזנברג
פרופ' נחום רקובר
הרב פרופ' נריה גוטל
עו"ד ד"ר אביעד הכהן
עו"ד ד"ר ישראל צבי גילת
ד"ר מיכאל ויגודה

79כ"ה-כ"ז באדר תשע"ג
(7-9.3.13)
מלון כינרמשפט פגועי הנפש וחלושי הדעת הרב אוריאל לביא
פרופ' נחום רקובר
הרב שבתי רפפורט
פרופ' מרדכי רוטנברג
ד"ר עזגד גולד
הרב אברהם קנאי
פרופ' ישראל שטראוס
80כ"ד - כ"ה באלול תשע"ג
(30-31.8.13)
מלון רמת רחל Yes, We Can
שופטי בית המשפט העליון
על פסיקתם במשפט העברי
ד"ר יעקב וינרוט
פרופ' נחום רקובר
השופט ניל הנדל
השופט נעם סולברג
השופט אליקים רובינשטיין
81א'-ג' בשבט תשע"ד
(2-4.1.14)
מלון כינר גישור ופישור, או 'יקוב הדין את ההר' הרב דוד לאו
הרב פרופ' דוד בלייך
הרב אליהו בן דהן
השופט אליקים רובינשטיין
פרופ' נחום רקובר
עו"ד ד"ר תהילה בארי-אלון
עו"ד ד"ר אבי וינרוט
עו"ד ד"ר איתי ליפשיץ
ד"ר דובי הדר
82ט'–י"א באלול תשע"ד
(4-6.9.14)
מלון כינר שוחד השופט יוסף שפירא
פרופ' נחום רקובר
השופט שמואל הרבסט
ד"ר מיכאל ויגודה
הרב אהרן אייזנטל
83ב' – ד' בשבט תשע"ה
(22-24.1.15)
מלון מדיסון, נהריה 'חייך קודמין' או הקרבה עצמית להצלת הזולת תא"ל אביחי רונצקי
פרופ' נחום רקובר
ד"ר מיכאל ויגודה
השופט ניל הנדל
עו"ד ד"ר אבי וינרוט
פרופ' חננאל מאק
84כ"ט בתמוז - ב' באב תשע"ה (16-18.7.15) מלון גרנד קורט, ירושלים 'עד מדינה' ועיסקת טיעון פרופ' נחום רקובר
מר שי ניצן
הרב שלמה מ' עמאר
השופט משה דרורי
השופט צבי טל
השופט נעם סולברג
גב' שרה ברנע
ד"ר דורון שר-אבי
85י"ד - ט"ז בכסליו תשע"ו (26-28.11.15) מלון רמת רחל, ירושלים הזנה בכפיה פרופ' נחום רקובר
פרופ' רבקה כרמי
עו"ד רז ניזרי
פרופ' אביעד הכהן
הרב אוריאל לביא
פרופ' שמעון גליק
ד"ר תמי קרני
ד"ר מיכאל ויגודה
עו"ד ד"ר לאה ויזל
הרב פרופ' יגאל שפרן
86כ"א - כ"ג באדר ב' תשע"ו (31.3-2.4.16) מלון גרנד-קורט, ירושלים שיקולים בענישה פרופ' נחום רקובר
השופטת מרים נאור
פרופ' רות קנאי
השופט משה דרורי
עו"ד אביגדור פלדמן
עו"ד אורי קורב
ד"ר מיכאל ויגודה
השופט אהרון מלמד
עו"ד פרופ' דוב פרימר
השופט אליקים רובנשטיין
מר עמי מיטב
הרב אורי שרקי
87ד' - ו' בתשרי תשע"ז
(6-8.10.16)
מלון לביא שיימינג השופט נעם סולברג
פרופ' נחום רקובר
הרב איתיאל בר לוי
ד"ר מיכאל ויגודה
השופט צבי ויצמן
עו"ד ד"ר אבי וינרוט
הרב אוריאל לביא
ד"ר מור אלטשולר
הרב יהודה גלעד
88כ"ח בטבת - א' בשבט תשע"ז (26-28.1.17) מלון רמת רחל ירושלים לידה והולדה בעידן הטכנולוגי
אתיקה ומשפט
השופט אליקים רובינשטיין
השופט צבי א' טל
פרופ' חננאל הולצר
עו"ד מירה היבנר-הראל
הרב ד"ר מרדכי הלפרין
פרופ' נחום רקובר
ד"ר אורי לוי
הרב מנחם בורשטיין
הרב אריה כץ
עו"ד ירדנה קופ-יוסף
ד"ר מיכאל ויגודה
הרב ד"ר מרדכי הלפרין

לדף הראשי | HOME