מורשת המשפט בישראל
The Jewish Legal Heritage Society

Hebrew

English

mspt14.gif
ספר "שליחות"

סמינר בנושא: של מי הילד הזה? חזקת הגיל הרך וחובת האם במזונות
מלון רמת רחל ירושלים
‏ימים חמישי - שבת
ב-ד שבט תשע"ח
(18-20.1.2018)

In memory of
Esther Malka Nissel
bat Rav Zeev Tzvi
A"H
Dedicated by her son
Raphy Nissel