מורשת המשפט בישראל
The Jewish Legal Heritage Society

Hebrew

English

mspt14.gif
ספר "שליחות"

סמינר בנושא: כנסת vs בג"צ
מהו האיזון הראוי בין הרשויות?

מלון רמת רחל ירושלים
בימים חמישי – מוצאי שבת
כ"א – כ"ג בכסלו תשע"ט
(29.11-1.12.18)

In memory of
Esther Malka Nissel
bat Rav Zeev Tzvi
A"H
Dedicated by her son
Raphy Nissel