מורשת המשפט בישראל
The Jewish Legal Heritage Society

Hebrew

English

mspt14.gif
ספר "שליחות"

סמינר בנושא לקיחת החוק לידיים
מלון גראנד קורט ירושלים
‏ימים חמישי - שבת
י"א - י"ג באב תשע"ז
(3 - 5 באוגוסט 2017)
להרשמה - לחץ כאן

In memory of
Esther Malka Nissel
bat Rav Zeev Tzvi
A"H
Dedicated by her son
Raphy Nissel