מורשת המשפט בישראל
The Jewish Legal Heritage Society

Hebrew

English

mspt14.gif
ספר "שליחות"

סמינר על שיימינג
יום חמישי - מוצ"ש, ד' - ו' בתשרי תשע"ז (6-8.10.16) מלון לביא

In memory of
Esther Malka Nissel
bat Rav Zeev Tzvi
A"H
Dedicated by her son
Raphy Nissel