מורשת המשפט בישראל
The Jewish Legal Heritage Society

מכר
הרב יהושע פפר

עיסקאות מכר הן העיסקאות השכיחות ביותר בחיינו, וכל אדם מעורב בהן רבות במשך חייו. מכאן מתעוררות סוגיות משפטיות רבות ומגוונות. לדוגמה: מאיזה שלב המכר הוא בלתי הדיר? מה יעשה קונה שמוצא פגם בממכר? כיצד מתבצע התשלום על הממכר, במיוחד אם אינו ניתן בעת מסירת הממכר? מה דינו של אדם שקנה נכס ממי שאינו בעליו, בלא יודעין?

בשאלות אלו ועוד עוסק מחקר זה.

תוכן העניינים

אי התאמה במכר  [לחץ כאן לטקסט מלא]
      מודל החוזה מול מודל 'מעשה קניין'
      חובת המוכר לדייק בעניין מסירת הנכס

ידיעה על אי התאמה  [לחץ כאן לטקסט מלא]
      ידיעת הקונה קודם גמר המכר
      ידיעה קונסטרוקטיבית

תרופות על אי התאמה  [לחץ כאן לטקסט מלא]
      אי-התאמה בכמות
      א. אי-התאמה הניתנת להשלמה
      ב. אי-התאמה שלא ניתנת להשלמה
      ג. תרופת הניכוי בשל אי-התאמה בכמות
      אי-התאמה בזהות בנכס
      אי-התאמה באיכות הנכס
      נפילת מום בממכר
      דין אי-התאמה כשלא חזר בו הקונה

לדף הראשי | HOME